Gradonačelnik Filipović sa zamjenicom Krpan i suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom Policijske uprave primorsko-goranske Harijem Brnadom i suradnicima.

Sigurnosna situacija u Rijeci generalno je ocijenjena vrlo dobrom, kao i suradnja dviju institucija. Isto tako, zaključeno je da, u velikim razvojnim aktivnostima koje se nalaze pred Rijekom, kao i u razvoju turizma, dodatan naglasak treba staviti na daljnje unaprjeđenje  kvalitetnog  i sveobuhvatnog sustava sigurnosti  koji će  suradnjom Policije, grada i mnogih drugih institucija, kao i samih građana, omogućiti da se održi visoka razina sigurnosti u našem gradu.

Sastanak s predstavnicima PU primorsko-goranskeTijekom sastanka razgovaralo se prije svega o komunalnim i prometnim problemima u Rijeci, a osobito je istaknuta potreba još intenzivnije suradnje u provedbi zajedničkih aktivnosti nadzora poput neovlaštenih ulazaka vozilima u pješačku zonu, remećenja javnoga reda i mira, vandalizma i drugim sličnim pojavama. Dogovorena je uspostava radne skupine koja bi analizirala potrebe koje donose nove razvojne aktivnosti u gradu i definirala područja suradnje. Posebice se to odnosi na smart city projekte kao i tehničke sustave za kvalitetniju prevenciju i nadzor nad javnim i prometnim površinama u središtu grada.

Također razgovaralo se i o migranskim rutama na području naše Županije, posebice u odnosu na ulazak u šengenski prostor. Tema razgovora bile su i preventivne aktivnosti vezane uz ovisnosti i druga nepoželjna ponašanja koje PU PG u suradnji s Gradom Rijekom provodi u riječkim osnovnim školama pri čemu je izraženo zadovoljstvo suradnjom na tom području. Istaknuto je da dodatne napore treba uložiti u prevenciju  vršnjačkoga nasilja u što treba biti uključena cijela zajednica.

Suradnja Grada Rijeke i Policijske uprava Primorsko-goranske, zaključeno je na radnom sastanku, dodatno će se intenzivirati i kroz redoviti rad Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Rijeke.