Osobe s oštećenjem organizma mogu se besplatno voziti na svim linijama javnoga gradskog prijevoza od 1. do 4. zone (povlaštena vozna karta) jer za njih Grad Rijeka u potpunosti podmiruje troškove komunalnom društvu Autotrolej koji pruža uslugu prijevoza. Osoba koja se u vožnji nalazi u pratnji osobe s oštećenjem organizma ima mogućnost besplatnog prijevoza.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba koja ima tjelesno, mentalno, intelektualno, osjetilno oštećenje ili poremećaj iz autističnog spektra i uz to ima teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti.

Dodatni je uvjet da je osoba mlađa od 65 godina, da nije u radnom odnosu, te da nema u (su)vlasništvu, osim stana koji njeno kućanstvo koristi za stanovanje, drugu nekretninu (stan, kuću ili poslovni prostor) koja se može iznajmiti ili otuđiti.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Godišnja pokazna karta podiže se na šalteru Autotroleja uz predočenje rješenja Grada Rijeke, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, o priznavanju prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza.

Karta vrijedi za neograničen broj putovanja, od dana kada se odobri do kraja kalendarske godine, nakon čega građani ponovno mogu zatražiti ovu pomoć.

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.