Socijalno ugroženi građani mogu ostvariti i neka druga prava, a za koja Grad Rijeka izdaje potvrde.

Uskoro će na e-uslugama biti dostupni i obrasci za izdavanje sljedećih potvrda:

  • Potvrda radi socijalnog ukopa
  • Potvrda radi ostvarenja prava na skrbništvo