Socijalno ugroženi građani mogu ostvariti i neka druga prava, a za koja Grad Rijeka izdaje potvrde.