Građanima kojima je takva pomoć nužna i nisu je u mogućnosti drukčije osigurati, ova se usluga omogućuje dokle god im je potrebna. Grad Rijeka djelomično ili u potpunosti podmiruje troškove usluge umjesto njih Domu za starije osobe Kantrida Rijeka, odnosno Gradskom društvu Crvenog križa Rijeka, koji građanima pružaju te usluge.

Usluga obuhvaća organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućanskih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje ogrjeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Tko može dobiti pomoć?

Osoba kojoj je zbog starosti, odnosno privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja nužna pomoć druge osobe u zadovoljavanju svakodnevnih potreba, a uz to ostvaruje pravo na osobnu invalidninu (ili iznimno doplatak za pomoć i njegu uz dodatnu preporuku) pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili je član kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koji za samca iznose 485 eura, za dvočlano kućanstvo 725 eura, za tročlano kućanstvo 875 eura, za četveročlano kućanstvo 1.015 eura, te za brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana, a iznimno i osoba kojoj je nadležno tijelo za socijalnu skrb priznalo pravo na 50% cijene troškova usluge.

Dodatni su uvjeti za ostvarenje ovoga prava da roditelj/i, skrbnik/ci, dijete/ca, (izvan)bračni drug ili životni partner osobe koja treba pomoć nisu u mogućnosti pružiti ili osigurati pomoć u kući, da osoba nema ugovoreno doživotno ili dosmrtno uzdržavanje te da nije u mogućnosti u cijelosti ostvariti pravo na uslugu pomoći u kući temeljem rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za ostvarivanje ove pomoći podnosi se u Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Građani koji ne zadovoljavaju sve navedene uvjete, a u mogućnosti su sami plaćati troškove usluge, mogu se izravno obratiti Domu za starije osobe Kantrida Rijeka (Služba za pomoć u kući).

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

 

Četvrtak, 1. srpanj 2004.

Novi kombi u Službi za pomoć i njegu u kući

Donacijom novog kombi vozila nastavlja se suradnja Grada Rijeke i Doma za starije i nemoćne osobe “Kantrida”. Proračunom za 2004. godinu Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurao je i financijska sredstva za potrebe Službe za pomoć i njegu u kući Doma na Kantridi.

Više informacija