Donacijom novog kombi vozila nastavlja se suradnja Grada Rijeke i Doma za starije i nemoćne osobe “Kantrida”. Proračunom za 2004. godinu Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurao je i financijska sredstva za potrebe Službe za pomoć i njegu u kući Doma na Kantridi.

 

Novi kombi Službi za pomoć i njegu u kućiDjelatnici Službe obavljaju poslove pomoći i njege u kući, dostavljaju obroke pripremljene u Domu i Pučkoj kuhinji, interveniraju na terenu u okviru alarmnog sustava “Halo pomoć” te prevoze korisnike. Stoga će ovo, posebno prilagođeno vozilo vrijedno gotovo 144.000 kuna, na zadovoljstvo korisnika, uvelike olakšati rad Službe. Primopredaji kombija uz korisnike Doma te ravnateljicu Mariju Maras, prisustvovali su gradonačelnik Vojko Obersnel, članica Poglavarstva Grada Rijeke zadužena za područje zdravstva i socijalne skrbi Romana Jerković te pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat.
Svečana primopredaja vozila Novi kombi Službi za pomoć i njegu u kućiGradonačelnik se osvrnuo na uspješnost višegodišnje suradnje i istaknuo je da će Grad nastaviti sa svojom stalnom brigom za štićenike Doma. Nakon predaje ključeva koje je primila ravnateljica Doma, pozdravivši okupljene štićenike Obersnel je naglasio da u skladu s postojećom tendencijom porasta broja starijih osoba treba razvijati izvaninstitucionalne oblike pomoći, poput ove Službe te poticati osnivanje Klubova umirovljenika. Zbor Doma, pod vodstvom Ksenije Sobotinčić, Gradonačelnika i goste pozdravio je pjesmom “Najdraža Rijeko”.

Službu za pomoć i njegu u kući Grad Rijeka pomaže još od 1993. godine. Taj se oblik skrbi o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama pokazao dobrim primjerom suradnje Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb te ustanova socijalne skrbi na riječkom području. Trenutno usluge Službe koristi 97 korisnika; 30 na teret Ministarstva, 50 na teret Grada, dok 17 korisnika usluge Službe samostalno plaća. Za troškove Službe koja olakšava svakodnevicu 50 korisnika, Grad je u 2004. godini osigurano 490,000 kuna.

Nabavka kombija uz nesmetano obavljanje pomoći i njege, doprinosi i unapređenju ovoga neophodnoga oblika izvaninstitucionalne skrbi, čiji je razvoj nužan u okviru reorganizacije sustava socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.