Potpuno oslobađanje kućanstava od mjesečnih troškova odvoza komunalnog otpada, plaćanja potrošnje do 5 m³, odnosno 7 m³ vode mjesečno po članu kućanstva i javne odvodnje do 5 m³, odnosno 7 m³ otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva (varijabilni dio osnovne cijene).

Tko može dobiti pomoć?

Kućanstvo (vlasnik i korisnik stana – osim onoga koji je s fizičkom osobom sklopio ugovor o slobodno ugovorenoj najamnini) koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka ili kućanstvo čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za samca 485 eura, dvočlano kućanstvo 725 eura, tročlano kućanstvo 875 eura, četveročlano kućanstvo 1.015 eura, brojnija kućanstva + 150 eura za svakoga dodatnog člana; cenzusi za jednoroditeljska kućanstva su za 20% viši) ili kućanstvo čiji je član korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe ili prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovoga prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove, da ga ne daje u podnajam ili koristi za druge namjene te da nema u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja mu služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi se osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Pisarnica, radnim danom od 8.30 do 15.30 ili poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Pravo na naknadu troškova komunalnih usluga u pravilu vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći. Naknada tih troškova stanovanja ostvaruje se umanjenjem računa tvrtke koja je izdala račun (npr. RI-stan d.o.o.).

U tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je korisnik dužan pravodobno prijaviti Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.