Grad Rijeka riješio je problem financiranja podrške učenicima s teškoćama putem vlastitog projekta RInkluzija i manjim dijelom u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, izneseno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je prihvaćena Informacija o aktivnostima u okviru pripreme kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020. g., kao i Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu, koji je Gradu Rijeci dao uvjetno mišljenje.

Informacija o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Grada Rijeke za 2013. godinu i očitovanje Grada Rijeke

Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu kojim je Gradu Rijeci i ove godine dano uvjetno mišljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu kojim je Gradu Rijeci i ove godine dano uvjetno mišljenje. Komentirajući nalaze Državne revizije i očitovanje Grada Rijeke, gradonačelnik je kazao kako ovakav nalaz Revizije nije ništa novo, naglašavajući pritom kako je svjestan da je nalaz Državne revizije uvijek predmet interesa političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, ali i javnosti. „Premda je nalaz poprilično dugačak, jer je Revizija obuhvatila sve segmente poslovanja, u suštini sve što u tom dokumentu piše nije nalaz, već mišljenja i preporuke, dok se nalaz iznosi na posljednje dvije stranice, u kojima Revizija donosi neke zaključke s kojima se Grad godinama ne slaže“, rekao je gradonačelnik.
„Preporuke i mišljenja Revizije su već djelomično prihvaćeni. Dio onog što je na što Revizija skreće pažnju, sami smo već ispravili ne čekajući nalaz, poput pokretanja aktivnosti za uvođenje Riznice ili načina knjiženja preuzete imovine od komunalnih društava. Neke nalaze, poput onih koji se odnose na održavanje javne rasvjete i nenamjenskog trošenja sredstava, nismo mogli prihvatiti, jer o tome imamo različite stavove. Ako je nešto nenamjenski potrošeno, ne znači da je potrošeno na nepotrebne stvari. Uostalom što se tiče sredstava komunalne naknade, najavljene predstojeće izmjene zakona o komunalnom gospodarstvu samo potvrđuju da smo bili u pravu. Što se tiče nalaza o neprovođenju prisilne naplate, već smo više puta naglasili kako tu mogućnost nismo iskoristili i nećemo, jer bismo time blokirali stotine poduzetnika koji u ovim teškim vremenima imaju problema s likvidnošću. Išli smo na dogovore o obročnoj otplati duga kako bismo poduzetnicima pomogli da opstanu. Lako je iz ureda donositi zaključke, ne poznajući stanje na terenu“ rekao je gradonačelnik te dodao da se to ne odnosi na one koji dugove nisu plaćali namjerno, ili iz inata, jer se prema njima ide prisilnom naplatom. Što se tiče primjedbi na način planiranja, gradonačelnik je za primjer naveo kako je Grad trebao predložiti proračun za narednu godinu do 15. studenoga, ali je pritom postavio pitanje Reviziji, kako je to Grad mogao učiniti kada će Vlada tek idući tjedan definirati zakone koji tretiraju planiranje proračuna. „Postoje određeni problemi koji se nastoje rješavati, postoje i problemi s likvidnošću, ali smo ih u najvećem dijelu otklonili. Svi odjeli koji se navode u nalazu revizije imaju obavezu u roku od 60 dana obavijestiti Reviziju o poduzetim mjerama za otklanjanje onog na što Revizija skreće pažnju“, zaključio je gradonačelnik te Informaciju o reviziji kao i očitovanje Grada Rijeke proslijedio na Gradsko vijeće.

Na gradonačelniSvi odjeli koji se navode u nalazu revizije imaju obavezu u roku od 60 dana obavijestiti Reviziju o poduzetim mjerama za otklanjanje onog na što Revizija skreće pažnjukovom kolegiju usvojena je i odluka vezana uz blagdansko kićenja grada. Grad će biti okićen od 5. prosinca 2014. g. do 8. siječnja 2015. godine. Kao i ranije, režim rada dekoracije u dane praznika i vikenda bit će cjelodnevni, a u ostale dane od 5,30 do 8,30 te od 15,30 do 23,30 sati. Pošto je oprema koja se koristi za kićenje pogodna za korištenje dulji niz godina, koristit će se sav postojeći dekorativni materijal, uz dopunu manjom količinom novog potrošnog materijala. Za kićenje će se utrošiti 43.695,62 kuna.

Informacija o aktivnostima u okviru pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. g.

Kako je na kolegiju iznio pročelnik Ivan Šarar, Odjel gradske uprave za kulturu poduzeo je niz aktivnosti s ciljem informiranja, senzibiliziranja i okupljanja svih potencijalnih dionika i partnera u projektu te prikupljanja materijala koji će biti dio prijavne dokumentacije na natječaju za EPK 2020. Potpisani su sporazumi o suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Primorsko-goranskom županijom i Gradom Opatija, kao prvim partnerima, s kojima se dogovaraju zajedničke akcije vezane uz pripremu kandidature. Osnovana je i Radna skupina o za izradu koncepta kandidature, koji je nakon niza javnih konzultacija i predstavljanja, konačno prije neki dan i usvojen.
Radi lakšeg operativnog provođenja te prikupljanja sredstava za sve aktivnosti, u planu je i osnivanje zaklade kao i formiranje Radne skupine za izradu prijedloga programa Rijeka EPK 2020. koju bi činili svi ravnatelji kulturnih ustanova Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, te vanjski suradnici (Karin Šerman, Lidija Nikočević, Janka Vukmir, Goran Lisica Fox, Hrvoje Ivanković, Feđa Vukić i Branimir Pofuk). Zadatak Radne skupine za izradu prijedloga programa Rijeka EPK 2020. bit će evaluacija prijedloga programa Rijeka EPK 2020. pristiglih na Javni poziv za prijedloga programa za 2020., te izrada konačnog prijedloga programa 2020. Objavljen je Javni poziv za predlaganje programa koji će biti sastavni dio prijavne dokumentacije za EPK 2020.
„Sada sve ide brže. Do 17. travnja 2015. trebamo podnijeti svoju kandidaturu, a u lipnju će se već znati je li Rijeka ušla u drugi krug. Već u prosincu iste godine ili siječnju 2016., znati ćemo koji će hrvatski grad biti odabran za Europsku prijestolnicu kulture, rekao je Šarar.

„RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“, provedba Projekta financiranog od strane Europskog socijalnog fonda
Grad Rijeka unatoč nepostojanju zakonske regulative već 6 godina financira rad pomoćnika u nastavi. Ove se godine otvorila mogućnost dobivanja financijskih sredstava za plaće pomoćnika iz sredstava Europskog socijalnog fonda pa je Grad na taj natječaj prijavio projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ za koji je dobio sredstva u iznosu od 1.865.065,00 kuna, i to za rad 44 pomoćnika u 18 riječkih osnovnih škola. Ovim Projektom tim učenicima osigurava se pomoćnik u nastavi kao neposredna potpora, čime se povećava socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama Grada Rijeke. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta je naknadno uvedenim kriterijem, prema kojem sredstva iz spornog Natječaja neće biti dodijeljena udrugama iz gradova i županija koje su dobile sredstva iz Europskog socijalnog fonda, napravilo zbrku zbog koje bez pomoćnika ostalo i sedmero djece sa prebivalištem na području grada Rijeke. S obzirom na to da je školska godina u tijeku, Grad Rijeka je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje osigurao 50% potrebnih sredstava za plaćanje 5 pomoćnika u školi Gornja Vežica i još 2 u školi Kantrida, kroz mjeru „Mladi za mlade – pomagači u nastavi – javni radovi za mlade“. Gradonačelnik Obersnel je kazao kako do te zbrke ne bi došlo da je Ministarstvo radilo svoj posao kako treba te dodao kako taj problem Ministarstvo treba riješiti sustavno, kako se ne bi ponovile iste greške iduće godine.

40_ kolegij gradonacelnika 2

Spomenik pomorcu u Rijeci – donacija Jadranskog pomorskog servisa d.d.
Trgovačko društvo Jadranski pomorski servis d.d. Rijeka obratilo se Gradu Rijeci pismom namjere za donacijom Spomenika pomorcu. Obilježavajući svoju 25. obljetnicu, ovo brodarsko društvo izrazilo je želju Gradu Rijeci donirati spomenik posvećen pomorcima i pomorstvu. Autor spomenika, akademski kipar Petar Dolić iz Zagreba odabran je putem natječaja, a spomenik isklesan u kamenu bit će postavljen na rubnom dijelu Trga 111. brigade Hrvatske vojske. Svečano otkrivanje Spomenika pomorcu bit će održano u subotu, 13.prosinca 2014. godine.

Stipendije za deficitarna zanimanja
Gradonačelnik je prihvatio prijedlog rang lista za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuje za deficitarno zanimanje za potrebe ustanova na području grada Rijeke u akademskoj 2014./2015. godini. Riječ je o dodjeli stipendije za pet studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Kao deficitarna zanimanja na području grada Rijeke utvrđeni su magistri logopedije, kemije, biologije, geografije fizike i matematike.

Na kolegiju je usvojena i Informacija o događanjima u sklopu Programa RIJEKA ADVENT 2014. kojeg s ciljem stvaranja blagdanskoga ozračja, kao i doprinosa razvoju urbanoga turizma, zajednički organiziraju Grad Rijeka i Turistička zajednica grada Rijeke. Manifestacija „Rijeka Advent 2014″ ove godine donosi novinu: Art Rijeka Advent, na Trgu sv. Barbare, u sklopu kojeg će biti organiziran sajam rukotvorina i umjetničkih predmeta riječkih kreativaca. Otvoreno je klizalište Morska pahuljica na Gatu Karoline Riječke na kojem će i ove godine u jutarnjim satima, radnim danom, biti organizirana škola klizanja Doma mladih. Posebna pozornost posvetit će se programu paljenja blagdanske rasvjete, 5. prosinca te dočeku Djeda Mraza, 23. prosinca. Već tradicionalni Vlakić Djeda Mraza prevozit će naše najmlađe sugrađane od 5. prosinca 2014. do 11. siječnja 2015. godine užim središtem Rijeke, odnosno od Jelačićevog do Jadranskog trga. Također, već po četvrti put, u ugostiteljskim objektima grada Rijeke i okolice, od 5. do 12. prosinca, bit će organizirana prigodna gastro manifestacija pod nazivom „Ri gastro – Tjedan bakalara i čokolade“. Na Badnjak, 24. prosinca, u suradnji s riječkim ugostiteljima organizira se i tradicionalna Gastrofešta za građane. Kulminacija događanja bit će svakako doček Nove godine na Korzu uz Parni valjak, The Beatles Revival Band i Jonathan.