Srijeda, 30. lipanj 2010.

Aktualni sat 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Nekoliko pitanja vijećnika na aktualnom satu Gradskog vijeća bilo je vezano uz spomeničku baštinu. Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je što će Grad Rijeka učiniti da se sačuva lansirna rampa torpeda, ustvrdivši kako Grad Rijeka ne čini dovoljno za zaštitu industrijske baštine, spomenuvši pritom primjere lučke dizalice, Sušačkog kolodvora, dimnjaka u sklopu ex tvornice…

Više informacija

Srijeda, 30. lipanj 2010.

Gradsko vijeće prihvatilo rebalans proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je rebalans proračuna Grada Rijeke za 2010. kojim se proračun povećava za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji, koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine.

Više informacija

Utorak, 29. lipanj 2010.

Sigurnosno stanje u Rijeci zadovoljavajuće

Ako je suditi prema Izvješću o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za 2009. godinu i podacima za prvih pet mjeseci ove godine, iznesenim na gradonačelnikovom kolegiju, Rijeka je i dalje siguran grad. Uz ostalo, na kolegiju je tvrtki RIJEKA PROMET odobreno pravo građenja parkirališta na zemljištu u vlasništvu Grada, koje će služiti građanima koji odlaze u Klinički bolnički centar Rijeka.

Više informacija

Četvrtak, 17. lipanj 2010.

Diplome učesnicima projekta “Rijeka pliva

Na Bazenima Kantrida održana je svečana podjela diploma učenicima drugih razreda osnovnih škola, koji su u školskoj 2009./2010. godini sudjelovali u projektu Rijeka pliva. U projektu, odnosno u besplatnoj školi plivanja, sudjelovalo je 1031 učenik iz 52 druga razreda, i to iz 23 osnovne škole Grada Rijeke

Više informacija

Srijeda, 16. lipanj 2010.

Prijedlog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

S Gradonačelnikovog kolegija na Gradsko vijeće upućen je prijedlog rebalansa proračuna Grada Rijeke za 2010., kojim se predlaže povećanje proračuna za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine

Više informacija

Utorak, 1. lipanj 2010.

Značajne aktivnosti prometnog i komunalnog redarstva

Rezultati prvih osam mjeseci rada prometnog redarstva pokazuju opravdanost osnivanja ove gradske službe, koja uz komunalno redarstvo brine o prometnom i komunalnom redu u Rijeci, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Naglašeno je kako veća efikasnost ovih službi može biti postignuta tek zakonskim proširivanjem njihovih ovlasti po uzoru na praksu komunalne policije brojnih europskih gradova.

Više informacija