Nekoliko pitanja vijećnika na aktualnom satu Gradskog vijeća bilo je vezano uz spomeničku baštinu.
Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je što će Grad Rijeka učiniti da se sačuva lansirna rampa torpeda, ustvrdivši kako Grad Rijeka ne čini dovoljno za zaštitu industrijske baštine, spomenuvši pritom primjere lučke dizalice, Sušačkog kolodvora, dimnjaka u sklopu ex tvornice Rikard Benčić te garaža u Barčićevoj ulici. Istaknuo je da ima informaciju kako je sadašnji vlasnik hala bivšeg Torpeda, tvrtka Jedinstvo, spremna sudjelovati u sanaciji lansirne rampe.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se lansirna rampa nalazi na pomorskom dobru unutar lučkog područja, što znači da o njoj brigu trebaju voditi Lučka uprava i nadležno ministarstvo. Unatoč tome Grad Rijeka je izdvojio nemala sredstava da se izradi elaborat procjene stanja rampe koji je pokazao da su armirano-temelji rampe toliko oštećeni da je jedino rješenje, nakon oživljavanja cijelog prostora, izgradnja nove rampe po uzoru na postojeću. Obersnel je kazao da vlasnik hala, od kojeg pak ima nešto drugačije informacije, ipak ne može pristupiti sanaciji bez dozvole Lučke uprave i ministarstva.

Govoreći o lučkim dizalicama, Obersnel je podsjetio kako je upravo Grad Rijeka, uz potvrdu konzervatora da se radi o zaštićenoj baštini, intervenirao na intenciju Lučke uprave da ukloni posljednje dvije dizalice s riječkog lukobrana te je dogovoreno da se ukloni dio dizalica koji predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude i okoliš. Trenutno su osigurana samo sredstva za elaborat koji bi trebao ponuditi informacije o stanju dizalica i načinu njihove sanacije, a Grad Rijeka je spreman iz sredstava spomeničke rente sufinancirati sanaciju dizalica.

Srđana Srdoča (IDS) je zanimalo postoji li mogućnost da se pored dviju sada sačuvanih dizalica, na riječki lukobran prebaci još barem jedna dizalica te da se urede po uzoru na Marseille i osvijetle bojama riječke trobojnice.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo kako nakon izrade elaborata, treba razmisliti o tome da treba vratiti i druge dvije dizalice iz lučkog bazena i sve prikladno urediti po uzoru na europske gradove, koji su sačuvali svoje dizalice kao stalni podsjetnik na lučku tradiciju.

Marko Filipović (SDP) postavio je pitanje može li Grad Rijeka utjecati na uređenje napuštenih vojnih skloništa na Katarini i Velom Vrhu.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako su ta područja Generalnim urbanističkim planom predviđena kao zona spomeničke vrijednosti i razvoja rekreacije, no realizaciju plana koče neriješeni vlasnički odnosi. Naime, tim prostorima i dalje u ime Republike Hrvatske gospodari Ured za upravljanje državnom imovinom, koji na upite o točnijim podacima o području te traženju Grada Rijeke da se prostori stave u funkciju nikad nije odgovorio.

Osvrnuvši se na podatak od 400-tinjak neupisane djece u riječke vrtiće, Branko Rađa (HDZ) je upitao koja bi mjere Grad Rijeka mogao poduzeti da bi se ubuduće roditeljima olakšao smještaj djece u vrtiće.
Gradonačelnik Vojko Obersnel  kazao je da je nakon prvog kruga upisa neupisano ostalo 400-tinjak djece, ali da dosadašnja iskustva govore da neki roditelji prijavljuju djecu u nekoliko vrtića, a neki odustaju, pa se broj neupisanih u rujnu obično svede na stotinjak djece. Svjestan kako je i to puno, Grad Rijeka posljednjih godina subvencionira smještaj djece u privatne vrtiće te poduzima investicije – nedavno je povećan kapacitet dječjeg vrtića Drenova za 100-tinjak djece, prije neki dan započeli su radovi na izgradnji vrtića na Srdočima, a kroz nekoliko godina, u sklopu privatne investicije na području bivšeg Instalatera, trebalo bi biti povećan i kapacitet vrtića na Rastočinama.

Podsjetivši kako je pravomoćnom presudom Grad Rijeka oslobođen odgovornosti za naknadu štete na neboderu na adresi Čandekova 8, Oskar Skerbec (IDS) upitao je koja će biti sudbina više od dva milijuna kuna koje je Grad do sada uložio u sanaciju zgrade te hoće li Grad Rijeka pomoći stanarima u pronalaženju kreditnih linija za sanaciju.
Gradonačelnik Vojko Obersnel  kazao je kako presuda ukazuje na ispravnost odluke Grada Rijeke da ne angažira dodatna sredstava u sanaciju, prije konačne presude. Dodao je da unatoč primjedbi revizije zbog ulaganja sredstava u tuđu imovinu, Grad Rijeka neće poduzimati prisilne mjere protiv stanara za povrat tih sredstava, iako bi na to imao pravo. “Nebrojeno smo puta suvlasnicima nudili pomoć, no nije bio volje za sagledavanje rješavanja tog problema. Nadam se da će sudska presuda to promijeniti. Grad Rijeka u okviru svojih nadležnosti i dalje je na raspolaganju oko iznalaženja kreditnih sredstava te je spreman sudjelovati u trošku sanacije sukladno svom vlasničkom udjelu,” kazao je Obersnel.

Vesna Buterin (HDZ) upitala je u kojoj je fazi realizacija rehabilitacijskog bazena na Školjiću.
Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je da trenutno, zbog stanja proračuna na koji je utjecala gospodarska kriza, ne može točno reći kad će projekt biti realiziran. Do sada je napravljen idejni projekt i pokrenut zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole i manje više riješeni imovinsko-pravni odnosi, no ideja je da se objekt uredi kroz javno-privatno partnerstvo, što je trenutno nemoguće zbog smanjenog interes investitora. Jedan od načina uređenja bazena bilo je dobivanje domaćinstva Mediteranskih igara, što je upitno, jer je Grad Rijeka predao zahtjev bez garancije Vlade, koja nije željela jamčiti da će se do 2017. godine izraditi Sveučilišni kampus, koji bi trebao biti Meditaransko selo.

Josip Rupčić (HDZ) upitao je što će Grad Rijeka učiniti da se reduciraju neprimjereni štandovi koji se postavljaju na Trsatu za proslavu Vele Gospe.
Gradonačelnik Vojko Obersnel  je odgovorio kako će Grad Rijeka razgovarati s predstavnicima Riječke nadbiskupije i trsatskih franjevaca, kao organizatorima proslave Vele Gospe, i ako oni budu smatrali da ne treba organizirati sajamsku prodaju na Trsatu, Grad Rijeka neće izdavati dozvole za postavu štandova.

Ljiljanu Cvjetović (HSU) zanimalo je može li se autobusna linija 1B, koja vozi između Dvorane mladosti i Tower centra, produžiti preko Pećina, kako bi građani mogli lakše doći do plaža.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je osnovna svrha uvođenja te linije bio, temeljem zahtjeva MO, omogućiti slabo pokretnim građanima posjet ambulantama u Ulici Marina Kontuša. Nakon toga je linija je produžena do Tower centra, a kako se on nalazi vrlo blizu pećinskim plažama, Obersnel je kazao kako smatra da to nije dovoljno racionalan razlog za produženje linije, dodavši da će prijedlog ipak proslijediti Autotroleju.