Gradsko vijeće usvojilo je rebalans proračuna Grada Rijeke za 2010. kojim se proračun povećava za 35 milijuna kuna, odnosno za 4 posto više u odnosu na sadašnji, koji iznosi 903 milijuna kuna. Gradski je proračun uvećan pronalaženjem novih izvora financiranja, uvažavajući smanjenje poreznih prihoda te potrebu pokrića manjka prihoda iz 2009. godine.

Prije usvajanja prvih izmjena i dopuna proračuna, Gradsko vijeće prihvatilo je izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2009. godinu, prema kojem je iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 48.681.767,96 kuna, a na koji su ponajviše utjecala nepovoljna makroekonomska kretanja, dok se dijela sredstava Grad Rijeka svjesno odrekao kroz smanjenje naknada poduzetnicima. Bez obzira na smanjenje prihoda, nisu smanjivani rashodi koji se odnose na najugroženije dijelove stanovništva. Vesna Buterin je u raspravi istaknula kako je HDZ još prilikom donošenja proračuna za 2008. godinu upozoravao kako bi proračun u startu trebao biti manji za 50 milijuna kuna, što se na kraju i ostvarilo. Gradonačelnik Vojko Obersnel je na to kazao kako je proračun za proteklu godinu rađen po smjernicama Vlade, koja je krajem 2008. godine čak prognozirala i rast poreznih prihoda, koji ne samo da nisu rasli, već su i pali za čak 17%.

Gradsko vijeće usvojilo je rebalans proračuna Grada Rijeke za 2010. kojim se proračun povećava za 35 milijuna kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijećnici Liste za Rijeku i PGS-a smatraju kako je obrazloženje ostvarenja prihoda proračuna previše usredotočeno na vanjske utjecaje, kao što su makroekonomski pokazatelji, a premalo se govori o stanju gospodarstva u Rijeci i načinima njegova poticanja. Vijećnici SDP-a su upozorili kako je prava borba za gospodarstvo osiguranje poslova poduzetnicima – Grad Rijeka je maksimalno učinio da smanji negativne učinke krize na poduzetnike, no teško da može učiniti nešto značajnije bez aktivnog pristupa državne vlasti prema oporavku gospodarstva.

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu
Predstavljajući izmjene i dopune proračuna za 2010. godinu, gradonačelnik Obersnel kazao je kako su sredstva za pokriće manjka iz prošle godine planirana od prodaje dijela dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada s osnove zakupnine i komunalne naknade poslovnoj banci u iznosu od 50 milijuna kuna te povećanja prihoda od zateznih kamata za 2,9 milijuna kuna po osnovi očekivane naplate potraživanja od poduzeća “Torpedo” u stečaju. S obzirom na to da je i tijekom ove godine zamijećeno daljnje smanjivanje poreznih prihoda, smanjena je i rashodovna strana proračuna, ponovno ne smanjujući zaštitu građana kroz Socijalni program i pokušavajući što je više moguće zadržati postignutu kvalitetu života Riječana.

Nikola Ivaniš (PGS) je istaknuo kako se naknada manjka proračuna iz 2009. godine ne bi trebala nadoknađivati prodajom potraživanja te istaknuo kako se za brod Galeb izdvaja previše sredstava – odnosno da brod ne bi trebalo sanirati u potpunosti i samo sredstvima proračuna, već bi možda treba prići djelomičnoj sanaciji te pronaći alternativne izvore financiranja, po uzoru na sanaciju najstarijeg trgovačkog broda na parni pogon koji se rekonstruira u Londonu.

12. sjednica Gradskog vijeća Lista za Rijeku smatra kako proračun nije razvojan, dok vijećnici HDZ-a smatraju kako se previše štedi na djeci i invalidima, a s druge strane s rasipa novac, na po njima, u situaciji smanjivanja proračuna, nepotrebne projekte, kao što je izgradnja bazena za skokove u vodu. Tako je vijećnica Tea Čaljkušić-Mance (HDZ) istaknula kako su značajno smanjena sredstva za sanaciju umjetnih travnjaka na Kantridi i Podmurvicama, na što je gradonačelnik Obersnel istaknuo kako su sredstva smanjena u proračunu, jer će trošak za sanaciju, za koju je upravo održano otvaranje ponuda izvođača, pokriti Rijeka sport.

Izmjene programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Izmjene i dopune proračuna za posljedicu su imale smanjivane programa javnih potreba u kulturi te programa javnih potreba u tehničkoj kulturi, koji je smanjen za 246.900 kn te sada iznosi 2.717.000 kuna. Izmjene programa javnih potreba u sportu predložit će Riječki sportski savez nakon današnje odluke Gradskog vijeća o rebalansu proračuna. Izmijenjeni su i plan programi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture te program raspodjele spomeničke rente. Također, za 10% su smanjene naknade članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke.
Gradonačelnik Obersnel sa zamjenicima, 12. sjednica Gradskog vijećaIzvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava
Usvojena su izvješća o radu komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke u 2009. godini, i to komunalnih društava Autotrolej, Čistoća, Kozala te Vodovod i kanalizacija te trgovačkih društava Energo i Rijeka promet. Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo radom komunalnih i trgovačkih društava i pružanjem usluga korisnicima, a većina društava je nastavila s investicijskim ciklusom iz sredstava gradskog proračuna ili pak vlastitih sredstava. Dva su društva izrazile gubitke na kraju godine, pa je Autotrolej godinu završio s 2,3 milijuna kuna, a Energo s 9,3 milijuna kuna gubitka.

Vijećnici su najviše raspravljali o Autotroleju, pa je tako Denis Pešut (Lista za Rijeku) usporedio javni prijevoz Rijeke i Trsta. Primjerice, godišnja karta za 51 gradsku liniju i 5 dodatnih u Trstu stoji 279 eura, a u Rijeci 374 eura. Kazao je kako bi Grad Rijeka trebao učiniti sve kako bi javni prijevoz bio atraktivniji građanima poboljšavanjem načina prodaje voznih karata, potom smanjiti izdatke poslovanja reorganizacijom komunalnog društva te razmišljati o plinu kao pogonskom gorivu za autobuse.

Gradonačelnik Obersnel, koji je inače i predsjednik skupštine Autotroleja, ukazao je na potrebu daljnjeg nastavka reorganizacije poslovanja Autotroleja, koja se odvija posljednjih deset godina. Započete su i aktivnosti na uvođenju elektronskog sustava kupovanja i korištenja karata, koji se planira uvesti najkasnije do početka 2011. godine. Gradonačelnik je istaknuo kako je teško uspoređivati javni prijevoz Rijeke i Trsta, čiji se javni prijevoz značajno subvencionira iz sredstava regije. Što se tiče plina kao goriva, prijavljen je projekt koji podrazumijeva izgradnju plinske stranice i nabavku plinskih autobusa, a potpisom europske inicijative Sporazuma gradonačelnika preuzeta je obveza o 20% smanjenju emisije ugljičnog dioksida iz javnog gradskog prijevoza.

Gradsko vijeće donijelo je odluku o davanju suglasnosti za zaduženje KD Vodovod i kanalizacija kod Erste & Steiermarkische banke za 30 milijuna kuna za financiranje izgradnje I. faze projekta dogradnje vodovodne i kanalizacijske mreže na riječkom području.