Ako je suditi prema Izvješću o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za 2009. godinu i podacima za prvih pet mjeseci ove godine, iznesenim na gradonačelnikovom kolegiju, Rijeka je i dalje siguran grad. Uz ostalo, na kolegiju je tvrtki RIJEKA PROMET odobreno pravo građenja parkirališta na zemljištu u vlasništvu Grada, koje će služiti građanima koji odlaze u Klinički bolnički centar Rijeka.

Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za 2009. godinu i Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke za razdoblje siječanj-svibanj 2010. godine kao i Izvješće o pripremnim i provedbenim aktivnostima Policijske uprave Primorsko goranske za turističku sezonu 2010. godine iznijeli su Goran Gašpert, načelnik sektora policije i Željko Kruneš, načelnik sektora kriminalističke policije.
Kako su prenijeli predstavnici MUP-a 2009. godinu obilježio je pad kriminalnih radnji i prekršaja. Najveći broj počinitelja prekršaja bio je pod utjecajem alkohola, a najčešći uzrok svađa, vika i galama i to najvećim dijelom u užem centru grada i na trgovima.
U protekloj godini na području Rijeke zabilježeno je 1586 prometnih nesreća s 13 poginulih osoba, od čega 6 pješaka. Premda je broj poginulih velik, on je ipak manji nego 2008. Godine, a valja naglasiti da su u prvih pet mjeseci ove godine smrtno stradale samo tri osobe. Uzrok nesreća je većinom velika brzina, alkohol i nepažnja. Policija je kao i uvijek do sada naglasak stavila na preventivu i provođenje represivnih akcija. Ono što zabrinjava je da se u prometu javlja sve veći broj neregistriranih vozila, pa je u prvih pet mjeseci prilikom redovnih kontrola čak 647 vozača zatečeno u neregistriranim vozilima, kojih prema podatcima policije ima 10.076.

Ksenija Linic i Vojko Obersnel, 32. gradonačelnikov kolegij lipanj 2010.,

Željko Kruneš, načelnik sektora kriminalističke policije je također naglasio pad općeg kriminaliteta u odnosu na 2009. Godinu. No, u Rijeci su se ipak dogodila dva ubojstva, srećom brzo riješena i to uz pomoć građana, te pet pokušaja ubojstva i jedno silovanje. Kruneš je kazao i da je zlouporaba opojnih droga smanjena, a samo je jedna osoba preminula od prekomjernog uzimanja droge.
Komentirajući izvješće, zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović je kazao da taj podatak znatno odudara od podataka kojima raspolaže Koordinacijski odbor Grada Rijeke za borbu protiv ovisnosti prema kojima je, što od izravnih, a što neizravnih posljedica prekomjernog uzimanja droge u Rijeci preminulo čak 10 osoba, predloživši Policiji da uskladi podatke.

Gradnja parkirališta Podpinjol u funkciji parkirališta za potrebe građana koji odlaze u Klinički bolnički centar Rijeka

Potpinjol, 32. gradonačelnikov kolegij lipanj 2010.

Raspravljajući o davanju prava za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada, za gradnju parkirališta Podpinjol koji će biti u funkciji parkirališta za potrebe građana koji odlaze u Klinički bolnički centar Rijeka, na kolegiju je zaključeno da se odobri zahtjev tvrtke Rijeka promet d.d koja će to zemljište pretvoriti u parkiralište, a moći će njime gospodariti. Pravo građenja važit će 30 godina, uz predlaže se jednokratnu visinu naknade za osnovano pravo građenja od 150,00 kn po m2 zemljišta. Budući da je u tijeku realizacija zamjene nekretnina između Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, kojim će Grad postati vlasnik dijela nekretnina kojima će se povećati površina namijenjena budućem parkiralištu i ta će površina biti ustupljena Rijeka prometu pod istim uvjetima.

Trgovačkom društvu ZABAVA d.o.o. iz Rijeke dodijeljena je subvencija kamatne stope po Programu depozitnog kreditiranja gospodarskih subjekata s područja grada Rijeke u funkciji razvoja gradskog turizma i proizvodnje u 2010. godini u iznosu od 2,0 postotna poena. Program se realizira u suradnji sa osam banaka koje će sukladno potpisanim sporazumima dobravati povoljnije kredite od uobičajenih zbog jedne trećine beskamatnog depozita kojeg će Grad deponirati u banku po svakom odobrenom kreditu, a Grad će dodatno subvencionirati kamatu za još dva postotna poena pa će ova kamata za poduzetnika biti još povoljnija. Riječ je o kreditu koji je ta tvrtka dobila od Podravske banke u iznosu 300.000,00 kn a poslužit će za poboljšanje kvalitete usluga u popularnom riječkom okupljalištu mladih Stereo dvorani.