Utorak, 28. listopad 2008.

Usvojeno povećanje proračuna za 2008. godinu za 26,7 milijuna kuna

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene proračuna za 2008. godinu, kojim se on povećava za 26,7 milijuna kuna ili 2,6% te sada iznosi 1.063 milijarde kuna. Usvojen je i konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac te odluka o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke, a dana je i suglasnost na statute osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka.

Više informacija

Utorak, 14. listopad 2008.

Mjesni odbor Belveder

Mjesni odbor Belveder osnovan je na zborovima građana, te usvojen 28. veljače 2002. godine Statutarnom odlukom o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Rijeke u granicama bivše mjesne zajednice Belveder.

Više informacija