Projekt “Rijeka pliva” kojeg su osmislili Plivački klub “Primorje – Croatia osiguranje” i Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo predstavljen je na Bazenima Kantrida. Svrha projekta je poučiti vještini plivanja učenike drugih razreda iz sve 23 osnovne škole Grada Rijeke.

Projektom će biti obuhvaćeni učenici drugih razreda, jer su, s obzirom na psihofizički razvoj, najprikladnija skupina za obuku plivanja. Ovaj uzrast učenika, predložen je i temeljem Državnog pedagoškog standarda u kojemu, se navodi da je „škola obvezna organizirati poduku plivanja svim učenicima“ te se “program poduke plivanja provodi tijekom II. ili III. razreda“. Rijeka je među prvim gradovima koji je na ovako sustavan način pristupio provedbi obaveze iz novog Državnog pedagoškog standarda

O projektu su govorili gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, predsjednik Plivačkoga kluba Primorje Croatia osiguranje Marin Glavočić i voditeljica projekta Rijeka pliva Katarina Jusup – Dodig.

Govoreći o projektu gradonačelnik Obersnel je naglasio da će se njegovom provedbom, pored osnovnog cilja, a to je da u gradu na moru svi znaju plivat, promovirati i novoizgrađeni bazeni među najmlađima kao mjesto kvalitetnog provođenja vremena.
Svrha novih bazena kao i velikih ulaganja u sportsku infrastrukturu je da budu namijenjeni građanima u sportskom, rekreativnom ali i edukativnom smislu, naglasio je Obersnel. Projekt “Rijeka pliva” u 2008. godini financirat će se u ukupnom iznosu od 95.000,00 kn, a u Proračunu za 2009. godinu planirat će se nastavak financiranja u iznosu od oko 300.000,00 kn.

Predstavljanju projekta nazočile su i članica Poglavarstva Edita Stilin, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko – Silov te pročelnik Odjela za sport i tehničku kulturu Veljko Karabaić.

Voditeljica projekta Rijeka pliva Katarina Jusup – Dodig pojasnila je da će se u ovoj školskoj godini u Projekt uključiti 1071 učenik iz 49 drugih razreda, i 23 osnovne škole Grada Rijeke. Za učenike će se organizirati deset sati obuke plivanja, odnosno 5 puta po 2 školska sata. Prvi sat vršit će se testiranje i razvrstavanje u grupe prema znanju i vještinama koje učenici posjeduju. Svaka grupa ima jednoga instruktora plivanja. Nakon deset sati učenici će se testirati i dobit će diplomu o završenom tečaju plivanja. Evaluacija programa provesti će se anketnim listićima za roditelje, učenike, instruktore i učitelje. Realizaciju Projekta pratit će viši savjetnici za razrednu nastavu i tjelesnu i zdravstvenu kulturu iz Agencije za odgoj i školstvo, Područna jedinica Rijeka.
Za učenike koji ne nauče plivati u predviđenih deset sati obuke, Klub će osigurati dodatan tečaj o svome trošku kako bi se ispunio cilj da svaki polaznik stekne vještinu plivanja. Projekt će se provesti u periodu od 10. listopada 2008. godine do 5. lipnja 2009. Godine. Učitelji će pripremati učenike za odlazak sa bazena i vode ih u školu, a prijevoz od škole do bazena i natrag bit će organiziran u suradnji sa Autotrolejom. Svi učenici će biti osigurani preko Croatia osiguranja.
Budući da je u projekt “Rijeka pliva” kao jedan od inicijatora uključen Plivački klub “Primorje – Croatia osiguranje”, koji će i na ovaj način s riječkim školarcima proslaviti visoka 100-ta obljetnica Plivačkog kluba, za pretpostaviti je da bi se u mnoštvu učenika koji će u njemu učestvovati mogla pojaviti neka nove sportska plivačka zvijezda.

Dvoje učenika drugih razreda OŠ Zamet koji će među prvima učiti plivanje uručilo je gradonačelniku Vojku Obersnelu priznanje na kojem stoji da ovim projektom Rijeka u pravom smislu dokazuje da je Grad – prijatelj djece.