Gradsko vijeće usvojilo je izmjene proračuna za 2008. godinu, kojim se on povećava za 26,7 milijuna kuna ili 2,6% te sada iznosi 1.063 milijarde kuna. Usvojen je i konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac te odluka o ustrojavanju Službeničkog suda Grada Rijeke, a dana je i suglasnost na statute osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka.

Rebalans proračuna

Povećanje proračuna rezultat je povećanje prihoda od poslovanja, u prvom redu prihoda od poreza i imovine, te pomoći od države, koje se odnosi i na sufinanciranje tunelskog priključka na cesti D404. Iako je povećanje prihoda od poslovanja planirano u iznosu od 56,45 milijuna kuna, ukupno povećanje prihoda je 26,7 milijuna kuna, budući da se procjenjuje da se prihodi od prodaje imovine, s obzirom na teže gospodarsko stanje u državi, neće moći ostvariti. Smanjeni su i planirani prihodi od financijske imovine, ponajviše zbog smanjenja prihoda od obveznica – kako se godinu i pol čekalo na odobrenje Vlade, dio sredstava izgubljen je na tečajnim razlikama.

Klub vijećnika HDZ-a u raspravi je istaknuo kako se ovim prvim izmjenama ukupni prihodi povećavaju se za 26 milijuna kuna, što pokazuje koliko Vlada RH ulaže u Rijeku. Naime, izravan doprinos Vlade iznosi 19,2 milijuna kuna, i to za sufinanciranje izgradnje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te tunelskog priključka ceste D-404.
“Međutim, kad pogledamo prihode koji ovisne o jedinicama lokalne samouprave i pokazuju uspješnost njihova rada, možemo iščitati smanjenje prihoda proračuna,” kazala je Buterin, kojoj je replicirala Lidija Flas (SDP) istaknuvši kako 19,2 milijuna kuna u odnosu na više od milijardu proračuna nije toliko značajan iznos.

31. sjednica Gradskog vijeća

Vijeće ustrojilo Službenički sud

Vijećnici oporbe istaknuli su kako je proračun prenapuhan, a također smatraju da se bez obzira na povećanje proračuna, nedovoljno ulaže u redovitu djelatnost sportskih klubova, dok su postignuti rezultati u usporedbi s drugim gradovima, nedovoljno praćeni. Zanimalo ih je i povećanje iznosa za božićno-novogodišnju dekoraciju. Gradonačelnik je kazao kako nije istina da se prihodi u nadležnosti Grada smanjuju, budući da su prihodi od zakupa poslovnog prostora povećani 3,3 milijuna kuna, prava služnosti za 2 milijuna kuna, a komunalne naknade i doprinosa za 7,7 milijuna. Što se tiče ulaganja u sport, Obersnel je naglasio kako se u mnogim gradskim proračunima ne osiguravaju stipendije za kategorizirane sportaše, nisu su osigurane nagrade za sportaše koji postižu rezultate, ili su bitno manje od riječkih. Govoreći o troškovima dekoracije, gradonačelnik je kazao kako će se ove godine nabaviti nova dekoracija, dok će se ostala upotrijebiti za ukrašavanje šireg područja grada.
Gradsko vijeće usvojilo je i novu odluku o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora kao i odluku o ustrojavanju Službeničkog suda, koji će voditi postupke zbog teške povrede službene dužnosti protiv službenika i namještenika Grada Rijeke u prvom stupnju, te postupke zbog lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju.

Suglasnost na nove statute 24 osnovne škole čiji je osnivač Grad Rijeka

Gradsko vijeće dalo je prethodnu suglasnost na nove statute 24 osnovne škole čiji je osnivač Grad Rijeka. Statuti su morali biti doneseni zbog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ana Komparić-Devčić (SDP) istaknula je kako odredbe novog zakona nisu dobre, budući da ravnatelje škola ponovno potvrđuje ministar, u školskim odborima ukinuto je jedno mjesto za roditelje, a jedinicama lokalne samouprave dane su nove obveze, ali bez novih decentraliziranih sredstva.

Detaljni plan uređenja trgovačkog područja Martinkovac

31. sjednica Gradskog vijeća

Usvojen konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac

Usvojen je konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja trgovačkog područja Martinkovac, čija se izrada temelji na potrebi vlasnika za rekonstrukcijom postojećih sadržaja, uređenju prostora te osiguranjem novih, kvalitetnijih sadržaja i građevina u ovom dijelu grada. Javna rasprava s uvidom u Prijedlog Detaljnog plana kao i tri javna izlaganja povedena su početkom godine.

Vijećnik Josip Rubčić u ime kluba HDZ-a istaknuo je kako su protiv tog plana, budući da, po njima, mreža prometnice nije dobro planirana, odnosno kroz javnu raspravu nisu prihvaćeni svi prijedlozi Mjesnog odbora Srdoči.

Aktualni sat

Tijekom aktualnog sata vijećnica Vesna Buterin postavila je pitanje hoće li gradonačelnik Obersnel snositi odgovornost zbog 500 tisuća kuna, koje TD Rijeka promet mora platiti zato što je Općinski sud u Rijeci donio presudu da bivši rukovoditelj Sektora cestovnog terminala Klement Grbac mora biti vraćen na posao te mu moraju biti plaćene izostale plaće. S obzirom na to da smatra kako je ovaj slučaj tek jedan u nizu propusta koji se događaju u gradskoj upravi, Klub HDZ-a će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća tražiti izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je već ranije najavio da će čekati završetak sudskog procesa i potom poduzeti odgovarajuće mjere. Dodao je kako o otkazu Grbcu nije ništa znao, budući da su radni odnosi u nadležnosti Rijeka prometa i stoga se ne smatra odgovornim. “Hoću li snositi odgovornost za ono što učinio direktor Rijeka prometa, odlučit će građani na sljedećim lokalnim izborima. Što se tiče otkaza direktoru Rijeka prometa Nikoli Modriću, njega ću pokrenuti u redovnoj proceduri sukladno zakonskim propisima,” kazao je Obersnel.

Vijećnika Josipa Rubčića zanimala je dinamika izgradnje vodovoda na Pulcu. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je ovaj projekt u planovima od 2004. godine, a od 2005. godine su osigurana sredstva u gradskom proračunu. Grad od 2004. godine pokušava dobiti suglasnost od Središnjeg državnog ureda za imovinu da dozvoli osnivanje pravo građenja ili kupovinu terena preko kojeg bi trebao proći vodovod, a kako suglasnost još uvijek nije stigla, Grad je protiv države pokrenuo postupak izvlaštenja zemljišta. Procjenjuje se kako će postupak biti završen u roku od dva mjeseca, nakon čega će biti moguće krenuti s investicijom vrijednom 6 milijuna kuna.

Promjene u sastavu Gradskog vijeća

Najavljena je i promjena u sastavu Gradskog vijeća, budući da se u Vijeće vraća Darko Crnković, a izlazi Čedomir Salević, koji ga je zamjenjivao u Vijeću dok je obavljao funkciju člana Poglavarstva.