Četvrtak, 26. studeni 2009.

Aktualni sat 6. sjednice Gradskog vijeća održane 26. studenoga 2009.

Na početku aktualnog sata vijećnik Ivan Ivaniš (SDP) upitao je za probleme s parketom u novoj sportskoj dvorani Centra Zamet, na što je gradonačelnik kazao kako se radi o devijacijama na parketu na površini od 15m2 i to ne na parteru, već na prvoj etaži u dijelu koji služi za ophod gledatelja i u dijelu…

Više informacija

Četvrtak, 26. studeni 2009.

Izabrani članovi Savjeta mladih Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke izabralo je na mandat od dvije godine novi Savjet mladih Grada Rijeke, savjetodavno tijelo Gradskog vijeća osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada. Donesena je i nova Odluka o građevinskom zemljištu i Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom

Više informacija

Utorak, 24. studeni 2009.

Pohvale za tri riječke “Naj-akcije 2009.”

U Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba održano je godišnje Savjetovanje koordinatora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece. Na 10. godišnjicu Akcije, promovirani su i proglašeni novi Gradovi prijatelji djece, a Gradu Rijeci dodijeljene su tri prestižne nagrade za aktivnosti provedene u protekloj godini.

Više informacija

Utorak, 24. studeni 2009.

Pohvale za tri riječke “Naj-akcije 2009.”

U Starogradskoj vijećnici Grada Zagreba održano je godišnje Savjetovanje koordinatora akcije Gradovi i općine – prijatelji djece. Na 10. godišnjicu Akcije, promovirani su i proglašeni novi Gradovi prijatelji djece, a Gradu Rijeci dodijeljene su tri prestižne nagrade za aktivnosti provedene u protekloj godini.

Više informacija

Utorak, 24. studeni 2009.

Predloženo povećanje dopuštene noćne razine buke ugostiteljima

Gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je na Gradsko vijeće prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine noćne buke na otvorenim prostorima na kojima se pružaju ugostiteljske usluge, kojom se za tri mjeseca produžuje razdoblje u kojem se tolerira dozvoljeno prekoračenje razine buke, a koja ne smije ambijentalnu buku prijeći za više od 5dB

Više informacija

Srijeda, 11. studeni 2009.

Četvrta faza projekta Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije

Četvrta faza projekta Europska mreža zdravih gradova trajala je od 2003. do kraja 2008. godine. Tijekom trajanja te faze gradovi sudionici bavili su se temama promicanja zdravog starenja, zdravoga urbanističkog planiranja, tjelesne aktivnosti i aktivnog življenja te uvođenjem metode procjene utjecaja na zdravlje. Koncept zdravo starenje podrazumijeva mogućnost ljudi svih dobnih skupina da žive zdravim,…

Više informacija

Utorak, 10. studeni 2009.

Brojni programi za zaštitu prava djece u Rijeci

Grad Rijeka će 20. obljetnicu Konvencije o pravima djeteta obilježiti predstavljanjem niza programa i projekata, čijom se provedbom već niz godina podupiru prava djece, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Predstavit će se produženi boravak te programi vezani uz prava djece s posebnim potrebama, programi za pripadnike nacionalnih manjina i programi za žrtve zlostavljanja i zanemarivanja.

Više informacija