Na početku aktualnog sata vijećnik Ivan Ivaniš (SDP) upitao je za probleme s parketom u novoj sportskoj dvorani Centra Zamet, na što je gradonačelnik kazao kako se radi o devijacijama na parketu na površini od 15m2 i to ne na parteru, već na prvoj etaži u dijelu koji služi za ophod gledatelja i u dijelu VIP salona. Budući da je dvorana pod garancijom, sanacija će ići na teret izvođača radova.

Vijećnika Danka Švorinića (Lista za Rijeku) zanimalo je u čijem je vlasništvu nova stranica gradonačelnika Vojka Obersnela. Gradonačelnik je istaknuo kako se radi o službenoj stranici riječkog gradonačelnika, napravljenoj po uzoru na iskustva brojnih europskih gradova. “U tom kontekstu je ta stranica i objavljena, prezentirana s vrlo jasno istaknutim troškom dizajna i održavanja – cijena od 24.000 kuna je mala cijena, jer se radilo samo o redizajnu stranice koja je izrađena u vrijeme izborne kampanje, koja je plaćana iz sredstava SDP-a, što se može vidjeti i u nalazu Državne revizije o financijskom izvješću izborne kampanje za izbor gradonačelnika. Prema tome, to nije moja privatna stranica, već stranica gradonačelnika Grada Rijeke,” kazao je Obersnel, istaknuvši kako je njegovo pravo da stanicu stavi linkove koje i inače koristi.

Drugog vijećnika Liste za Rijeku, Denisa Pešuta, zanimalo je mogu li prometni redari, koji se na našim ulicama nalaze od kolovoza, napraviti više na regulaciji prometa u Gradu te vozače i dalje velikog broja nepropisno parkiranih vozila demotivirati drastičnijim mjerama, primjerice, postavljanjem lisica na kotače. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako očekuje da će se pomaci moći sagledati u narednih 3 do 6 mjeseci, istaknuvši kako naš zakon ne predviđa mogućnost naplate na licu mjesta, pa tako ni vozačima na čije automobile stavljene lisice.

Vijećnica Vesna Buterin (HDZ) postavila je pitanje vezano uz dinamiku gradnje novog autobusnog kolodvora, podsjetivši kako je gradonačelnik Obersnel u svojoj izbornoj kampanji naglašavao kako će radovi na tom objektu započeti do kraja godine. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako već godinu dana pokušava potpisati konačni kupoprodajni ugovor s Hrvatskim željeznicama, što mu ne uspijeva, a bez tog potpisa tog ugovora, ne može se izdati građevinska dozvola, bez obzira na izrađenu projektnu dokumentaciju.

Vijećnik Branko Rađa (HDZ) upitao je o statusu zahtjeva građana Gornjeg Zameta da dobiju svoj mjesni odbor. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka podržava tu inicijativu, istaknuvši kako će se do izbora za mjesnu samoupravu, planiranih za svibanj 2010. godine, provesti sve formalne radnje, čime će se stanovnicima Gornjeg Zameta omogućiti biranje svoje samoupravu.

Osvrnuvši se pisanje jednog dnevnog lista, vijećnica Tea Čaljkušić-Mance istaknula je kako je poznati ortoped dr. Nemec istaknuo kako je upravo umjetna trava na dijelu riječkih nogometnih igrališta uzrok ozbiljnih oštećenja zglobova djece koja na njoj treniraju. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je vrlo teško dovoditi u vezu korištenje umjetne trave s oštećenjima, podsjetivši kako su prije postavljanja umjetne trave, djeca trenirala na asfaltu i šljaki. Najavio je kako Grad Rijeka planira sredstva za zamjenu umjetne trave na dva igrališta.

Šime Jagičić (HNS) postavio je pitanje u ime 41 građana koji stanuju u užem centru grada, vezano uz buku u ugostiteljskim objektima. Gradonačelnik Obersnel je u odgovoru kazao da se ta ema ponavlja učestalo i nije ju lako riješiti jer je teško pomiriti stavove. Obrtnička komora traži dulje radno vrijeme i toleriranje buke dok građani traže suprotno. No o tome će Gradsko vijeće raspravljati već na idućoj sjednici budući da je na gradonačelnikovom kolegiju usvojen prijedlog Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine noćne buke na otvorenim prostorima na kojima se pružaju ugostiteljske usluge, kojom se za tri mjeseca produžuje razdoblje u kojem se tolerira dozvoljeno prekoračenje razine buke, a koja ne smije ambijentalnu buku prijeći za više od 5dB. Dozvoljena buka neće biti veća od 75db, a ono što se događa van ugostiteljskih objekata treba prije svega biti problem policije, kazao je Obersnel.

Ana Komparić Devčić (SDP) je pitala jesu li djelatnici riječke tržnice tražili od gradonačelnika da se poništi na prošloj sjednici usvojena odluka o produljenju rada gradske tržnice. Gradonačelnik je odgovorio da je zaprimio zahtjev potpisan od preko stotinu prodavača i korisnika tržnice da se radno vrijeme vrati na staro, zaključivši u šali da je to potvrda da se usvajanje prijedloga oporbe, u ovom slučaju HDZ-a ne pokaže uvijek dobrom odlukom.

Marko Filipović (SDP) je pitao što je sa dovršenjem zaobilaznice, čvorom Orehovica i čvorom Kozala te ima li gradonačelnik saznanja hoće li se raditi cesta D-403. Obersnel je odgovorio da bi rado i sam dobio odgovor na to pitanje jer plan građenja cesta u naredne četiri godine nadležno ministarstvo nije objavilo. Podsjetio je da je svojedobno prigodom potpisa ugovora za izgradnju zagrebačke obale tražio da u ugovor između Svjetske banke i Luke Rijeka uđe i odredba o gradnji ceste D-403 uz jamstvo Vlade, što je odbijeno, a hoće li se ta cesta graditi nitko ne zna.

Što se tiče čvora Kozala njega ovim projektom izgradnje zaobilaznice , premda se nalazi u prostorno-planskoj dokumentaciji, Vlada nije predvidjela, dok se za čvor Orehovica ugovara izrada glavnog projekta pa bi se gradnja mogla ipak realizirati za godinu- dvije, a Grad je spreman za to dati i određena sredstva samo da se čvor Orehovica čim prije stavi u funkciju, kazao je Obersnel.
Dinka Beakovića (PGS) je zanimalo razmišlja li Grad o nagodbi sa stanarima nebodera u Čandekovoj ulici ili će se i dalje suditi.
Gradonačelnik je odgovorio da je po naređenju građevinske inspekcije Grad Rijeka kao vlasnik jednog manjeg dijela uložio 1,5 milijuna kuna za skidanje betonskih monjerki , zbog čega je dobio i primjedbu revizije. „Nismo zadovoljni presudom i iskoristit ćemo sva pravna sredstva koja nam stoje na raspolaganju“, rekao je Obersnel.

Skip to content