Četvrtak, 26. travanj 2012.

Aktualni sat 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Vijećnik Ivan Ivaniš (SDP) postavio je pitanje u vezi problematike izdavanja poslovnih prostora u Rijeci, vezano uz napise o novinama o pogodovanju pojedinim tvrtkama. Interesiralo ga je kakav je postupak, od određivanja namjene i djelatnosti, do raspisivanja natječaja i davanja u najam prostora. Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da ovo što se zadnjih dana događa…

Više informacija

Četvrtak, 26. travanj 2012.

Gradsko vijeće raspravljalo o statici garaže na Klobučarićevom trgu

Gradsko vijeće prihvatilo je informaciju KD Vodovod i kanalizacija o realizaciji Projekta izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture grada Rijeke i pripremi aplikacije za dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda koja bi se financirala iz fondova Europske unije. Također, na sjednici se raspravljalo o statici garaže na Klobučarićevom trgu i odbacivanju kaznene prijave u slučaju “Tržnice Rijeka”.

Više informacija

Utorak, 24. travanj 2012.

Rijeka ponovo najtransparentniji grad u Hrvatskoj

Prema najnovijim rezultatima istraživanja LOTUS 2011/2012 o transparentnosti rada i funkcioniranju jedinica lokalne i regionalne samouprave, Rijeka je obranila i zadržala titulu najtransparentnijeg grada koju je ponosno ponijela 2009. godine.

Više informacija

Utorak, 17. travanj 2012.

Europski projekti za europsku Rijeku

Gradonačelnik Vojko Obersnel, prihvatio je na kolegiju izvješće o provedbi dva značajna projekta Zavoda za informatičku djelatnost. Riječ je o projektu EGOV4U-eGovernment for you (eUprava za Vas) i Projektu – Speeding “Every European Digital” (SEED) (“Uključimo sve Europljane u digitalno doba”. Također, prihvaćena je i nova Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom se propisuje se da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.

Više informacija

Srijeda, 4. travanj 2012.

Bez povećanja cijena gradskog prijevoza, odvoza otpada i pogrebnih usluga

Unatoč povećanju stope PDV-a, cijene komunalnih usluga javnog gradskog prijevoza, odvoza otpada i pogrebnih usluga za krajnje korisnike neće se mijenjati, već će komunalna društva Autotrolej, Čistoća i Kozala povećana izdvajanja za PDV kompenzirati kroz smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje i optimizaciju poslovanja, odlučeno je na Gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija