Vijećnik Ivan Ivaniš (SDP) postavio je pitanje u vezi problematike izdavanja poslovnih prostora u Rijeci, vezano uz napise o novinama o pogodovanju pojedinim tvrtkama. Interesiralo ga je kakav je postupak, od određivanja namjene i djelatnosti, do raspisivanja natječaja i davanja u najam prostora.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da ovo što se zadnjih dana događa u medijima dokaz kako se nakaradno shvaća pojam demokracije, prema kojem postoji sloboda govora, ali se ne vodi briga o tome da se pritom govori istina. Obersnel je kazao da nije bilo gotovo niti jednog izgubljenog spora koji bi potvrdio da se radi o greškama gradske uprave. Zakupci često imaju jedno tumačenje kada se radi o njima, a drugo za druge. Konkretno, trenutno se piše o natječaju za poslovni prostor Korzo 8, za koji se govori da je namješten. Stalno se priča da se nekome pogoduje. Zakupnik koji iznosi te primjedbe nije rekao da je i on prije tri godine bio na natječaju, za koji je također bila određena samo jedna djelatnost. Dakle, onaj koji to tvrdi, je nakon što je prije tri godine dobio prostor za koji je bila određena samo jedna djelatnost, naknadno tražio nadopunu djelatnosti, koja mu je i odobrena. Dakle kada se takvo nešto dozvoli njemu, onda je to u redu, a kada se navodno pogoduje nekome drugome, onda je to namještanje. Ako itko misli da je zakon prekršen onda neka pokrene postupak pred zakonom, rekao je Obersnel. Što se njega osobno i Grada Rijeke tiče, dosta mu je neosnovanog blaćenja pa će podnijeti tužbe za laži i podmetanja u svoje ime i u ime Grada Rijeke.

Dinko Beaković (PGS) je postavio pitanje u svezi studenata koji studiraju u Rijeci u zgradi fakulteta u Kampusu na kojoj je bila oštećena fasada. Postavio je pitanje hoće li studenti Odjela za biotehnologiju možda morati pauzirati godinu jer se njihov laboratorij nalazi u zgradi koja izgleda nema uporabnu dozvolu.
Gradonačelnik Vojko  Obersnel je rekao da su , koliko je njemu poznato svi objekti Kampusa na Trsatu dobili uporabnu dozvolu. Što se tiče te zgrade, zna da je bilo nekih problema između Rektorata i izvođača radova vezano uz fasadu, ali smatra da nema mogućnosti da u zgradu netko uđe, ukoliko ona ne udovoljava tehničkim uvjetima, ili ukoliko nema uporabnu dozvolu ili neki drugi važeći dokument. Gradonačelnik je ujedno obećao da će se raspitati u Rektoratu i dati pisani odgovor.

Branko Rađa (HDZ) je pitao što je s gradilištem poslovno-stambene zgrade na lokaciji Pod Kaštelom, gdje je gradilište zatvoreno već više mjeseci, pa pita kada će i da li će ti radovi biti nastavljeni.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao, da koliko je njemu poznato, investiciju ne vodi Grad pa ne zna zbog čega je došlo do prestanka izvođenja radova, iako je javnosti poznato da izvođač radova, a to je tvrtka Osijek Koteks, ima poteškoća jer je i KD VIK pri izvođenju radova na kanalizacijskoj mreži imao problema s njima. Obersnel je kazao da će zatražiti od Komunalnih službi da naprave izvid.

Marko Filipović (SDP) je pitao što je s koncesijom za Plažu uz bazen na Kantridi. Bliži se sezona kupanja pa ga interesira hoće li za ovu sezonu ta plaža biti pod koncesijom ili ne.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je intencija Grada bila da se kao rezultat ankete dobivene putem e-kozultacija ta plaža da u koncesiju na način na koji su to zatražili građani, odnosno bez naplate ulaznica, ali uz široku paletu usluga koje će nuditi, od ležaljki, sandolina i sl. Obersnel je naglasio da je dodjeljivanje koncesije na pomorskom dobru složen proces, gdje gradovi nemaju ovlaštenja da daju koncesiju, nego samo država ili županija. Zahtjev županiji je predan i upravo se danas rješava. Na žalost ove godine neće biti moguće dati plažu u koncesiju jer je za provedbu natječaja ostalo samo mjesec dana. Pokušat ćemo koristiti institut koncesijskog odobrenja, ali ćemo u međuvremenu pripremiti postupak za davanje plaže u koncesiju na najmanje pet godina, koji će biti spreman u rujnu ove godine.

Ljljana Cvjetović (HSU) je postavila pitanje u vezi firme Dimnjačar. Građani su nezadovoljni cijenama jer tvrde da su cijene previsoke pa pita je li to jedina tvrtka koja je u Rijeci ovlaštena da vrši popravke i ima li mogućnosti da to radi netko drugi po nižim cijenama.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da to nije problem onih koji plaćaju pričuvu Ri stanu jer se ta djelatnost obavlja temeljem koncesija. Na zadnjem natječaju je koncesiju dobila tvrtka Dimnjačar koja je bila jedina koja je zadovoljila uvjete na natječaju. Koncesija ističe u 11 mjeseci pa će u međuvremenu biti raspisan novi natječaj.

Irena Vukosavljević (SDP) je pitala hoće li se Grad Rijeka uključiti u Vladin program izgradnje školskih objekata po modelu JPP.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da je Grad Rijeka nije čekao već je putem programa JPP do sada izgradio Centar Zamet, a na taj način se priprema i gradnja novog Autobusnog kolodvora. U Vladin program prijavljena je rekonstrukcija vrijedna oko 30 mil kuna u tri škole: OŠ Vežica, OŠ Gornja Vežica i OŠ Pehlin na kojima se planira nadogradnja katova i izgradnja dodatnih učionica kako bi mogle preći na rad u jednoj smjeni. Također se procjenjuje eventualna mogućnost gradnje jedne nove škole na lokaciji gdje se pripremaju projekti poticajne stanogradnje.

Predrag Blečić (Lista za Ri) je postavio pitanje vezano uz sanaciju Viševca. Od gradonačelnika je dobio pisani odgovor ali mu nedostaju neki odgovori koje je tražio. Pitao je kolika je bila ponuda zajednice ponuditelja Smelt i zbog čega je ta tvrtka odbijena te tko je projektant sanacije neopasnog otpada Viševca

Josip Rupčić (HDZ) je postavio pitanje u vezi sigurnosti pristupa osnovnoj školi Kozala. Više puta je bilo govora o tome a nije se ništa promijenilo. Veliki broj automobila je nepropisno parkiran, naročito u ulici Oktavijana Valića prema školi. U slučaju potrebe ne bi mogla proći ni vatrogasna vozila, a i invalidi ne mogu pristupiti školi.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da je za problematiku sigurnosti u prometu u tom kontekstu nadležna policija, a tek manjim dijelom Prometno redarstvo. Može se samo utjecati na to da Prometno redarstvo bude jače zastupljeno na toj lokaciji. Tamo vjerojatno ne parkiraju ljudi s Trsata ili Vežice već stanovnici neposrednog okruženja, pa bi se i oni trebali potruditi i imati više razumijevanja, rekao je Obersnel.

Nada Pindulić (HSU) je pitala kada će hospicij u Rijeci primiti prve pacijente i je li riješen način financiranja njegova rada.
Gradonačelnik Vojko  Obersnel je rekao da je riječ o prvom hospiciju ovakvog tipa u Hrvatskoj što nosi određene probleme u realizaciji, jer ima dosta zapreka s kojim se susreću. Svi građevinski radovi na hospiciju su gotovi, a u postupku je nabava medicinske i nemedicinske opreme, nakon čega će se tražiti dozvola za rad. Očekuje se da bi hospicij mogao biti otvoren na jesen, ovisno o brzini nabavke opreme i dobivanja potvrda Ministarstva zdravlja s kojim se ujedno pregovara o financiranju. Procjenjuje se da bi troškovi rada hospicija iznosili oko 5 mil. kuna godišnje pa očekuje da hospicij uđe u sustav zdravstvene i socijalne skrbi i bude dijelom financiran od strane HZZO ili neke druge institucije.

Ivan Bodganić (HDZ) je rekao da je zadovoljan odgovorom kojeg je dobio vezano uz KD Čistoća i sanaciju reciklažnog dvorišta na Pehlinu. No problem po njemu i dalje postoji jer se reciklažno područje stalno širi pa moli da se MO konzultira jednom mjesečno vezano uz rad reciklažnog dvorišta. Bogdanić je također pitao što je s gradnjom jedne od lokalnih cesta na Pehlinu. Je li ponovni natječaj proveden i odabran izvođač i hoće li prošli izvođač biti sankcioniran zbog toga što je nije dovršio.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da ne zna sve detalje oko radova na toj cesti te da će direktor Mažar imati prilike reći nešto o problema koji su se pojavili na tom i nekoliko drugih gradilišta. Problemi su bili uzrokovani neodgovornim izvođačima koji su ispunjavali uvjete po zakonu, ali nisu ispunjavali svoje obveze. S nekima je ugovor raskinut. Obersnel se ispričao građanima na strpljenju naglasivši da je u kontekstu odrađenih radova na infrastrukturi to ipak mali postotak. Dok se ne promijeni zakon o javnoj nabavi i riješi mogućnost lakšeg raskida ugovora, neće se moći ništa napraviti. Gradonačelnik je rekao da će od KD VIK zatražiti da se tamo gdje su radovi trajali dugo građane obešteti.

Vesna Buterin (HDZ) je postavila pitanje u vezi dionice autoceste Križišće – Žuta Lokva za čiju je gradnju prije tri godine na sastanku kod župana gradonačelnik Obersnel dao potporu. Buterin je kazala da dok je SDP bilo u oporbi Obersnel govorio da je za njenu izgradnju. Nakon što je bivši župan Komadina postao ministar i kada bi se očekivalo da će sve biti u redu jer je riječ o riječkom projektu kojemu oporba daje punu potporu Obersnel promijenio stav. Žuta lokva više nije prioritetan projekt za Grad Rijeku premda se argumenti nisu promijenili, a kriza je bila i tada. Kako to da nije stao uz bivšeg ministra po tom pitanju i kako to da je odustao od tog projekta koji je po njenom mišljenju važan za razvoj riječkog pravca.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da, ako se opozicija tako zdušno zalaže za taj projekt, zašto nije učinila ništa po tom pitanju za vrijeme dok je njihova stranka bila na vlasti. Obersnel ja kazao da je na sastanku o kojem je riječi podržao taj projekt ali je rekao i da je za Rijeku i riječki prometni pravac puno važnija cesta D403 koja bi trebala biti izgrađena paralelno sa Zagrebačkom obalom, koja je neusporedivo važnija nego cesta prema Žutoj lokvi. Ugovor o izgradnji Zagrebačke obale potpisan je prije 15 dana, a novci osigurani prije 9 godina za vrijeme Vlade SDP-a, pa je Obersnel naglasio da bi Vesna Buterin trebala pitati zašto je HDZ-ova Vlada toliko čekala da to realizira te naveo da u arhivi postoji pismo ministra Kalmete koji potvrđuje da će se ta cesta izgraditi. Nitko nije rekao da se ta cesta neće graditi, nego će se definirati prioriteti. Kada dokumentacija za gradnju ceste do Žute Lokve bude gotova ta će autocesta biti rađena po principu koncesije. Za Rijeku je prioritet D403 jer će se ona vezati uz izgradnju Zagrebačke obale i razvijanja riječkog prometnog pravca.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je postavila pitanje u vezi Veletržnica ribe Rijeka, navodeći saznanja da se tamo obavljaju istražne radnje u svezi poslovanja te da djelatnicima tri mjeseca nisu isplaćene plaće. Pitala je, je li Grad kao jedan od osnivača upoznat s tim.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da Grad ima saznanja o tome i da se nešto počelo raspetljavati. Budući da jedan od osnivača i Vlada RH, bezbroj puta smo upozoravali na probleme koji postoje, a Vlada više od godine dana nije imenovala predstavnike u nadzorni odbor. Problemi su nastali zbog nefunkcioniranja tržišta ribom koje će morati biti uređeno na drugi način. Ako je netko kršio zakon, prema njemu će biti poduzete zakonske mjere, rekao je Obersnel i dodao da je nedavno na tu temu bio održan sastanak u Vladi pa se ne može reći da se ne radi na tome.

Tomislava Zečević Pedić (HDZ) je također potaknula pitanje autoceste Žuta Lokva – naglasivši da novog ministra više zanima cesta prema Dubrovniku preko Bosne nego do Žute lokve. Pitala je što će se u Rijeci učiniti da se više zaštite djeca u ulici Antuna Barca i na Rujevici prema Čandekovoj ulici gdje se nalaze dvije škole, a slično je stanje i na Pehlinu gdje je promet iznimno frekventan i vrlo se brzo vozi, a vozači se opuste na ravnoj cesti i pitala kako tamo zaštiti djecu.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je rekao da je rješenje prelaska preko Bosne ka Dubrovniku poželjno jer se može brzo riješiti, za razliku od megalomanskog projekta Pelješkog mosta, koji jest potreban, ali ne sada u vremenima kada nema sredstava za njegovu gradnju. Što se tiče sigurnosti na svim lokacijama koje je spomenula Zečević Pedić postoje pješački prijelazi i vertikalna signalizacija koja upozorava na blizinu osnovne škole, i to se koristi svugdje u svijetu. Grad je razmatrao mogućnost postavljanja ležećih policajaca, ali sadašnji zakon to ne dopušta na prometnicama na kojima prolazi javni gradski prijevoz. Ostaje da kroz sustav represivnih mjera od strane policije utječemo na ponašanje vozača, rekao je Obersnel te naglasio da će kada se izgradi D403, ta cesta preuzeti veliki dio prometa sa zapadnog dijela grada i rasteretiti ta raskršća.

Bože Mimica (HSS) postavio je pitanje za prometnicu Riva, gdje postoji pješački prijelaz ispred Jadrolinije koji je vrlo opasan. Pitao je može li se tamo postaviti semafor ili bar trepteće svjetlo. Kada se skrene u tu cestu vide se dva semafora nakon tog prijelaza, ali na samom prijelazu nema nikakve oznake.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako se slaže s konstatacijom da taj prijelaz, koji se nalazi između druga dva koji imaju semafore, može utjecati na percepciju vozača. Kako se radi o državnoj cesti, stručne službe će razmotriti može li se tamo postaviti semafor i ukoliko postoji mogućnost da se nešto poduzme, uputit će se obrazložen prijedlog.