Gradsko vijeće prihvatilo je informaciju KD Vodovod i kanalizacija o realizaciji Projekta izgradnje zajedničke komunalne infrastrukture grada Rijeke i pripremi aplikacije za dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda koja bi se financirala iz fondova Europske unije. Također, na sjednici se raspravljalo o statici garaže na Klobučarićevom trgu i odbacivanju kaznene prijave u slučaju “Tržnice Rijeka”.

Izgradnja zajedničke komunalne infrastrukture kreditnim sredstvima i priprema aplikacija za dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda za financiranje sredstvima fondova EU

Kako je obrazložio direktor KD VIK, Željko Mažar, stupanj priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda u Rijeci iznosi oko 63%. Na području Rijeke potrebno je izgraditi oko 100 kilometara nove kanalizacijske mreže, čime bi se postigao stupanj priključenosti na sustav javne odvodnje od oko 85%. Stoga je KD VIK ugovorilo kredit u iznosu od 30 milijuna kuna za izgradnju ogranaka vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na područjima mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Pehlin, Donji Zamet, Brašćine – Pulac, Drenova, Grbci, Podmurvice, Sveti Kuzam, Škurinje i Trsat. Do sredine 2011. godine ugovoreni su i započeli radovi na gotovo svim planiranim ograncima. Nakon provedenih postupaka javne nabave i potpisanih ugovora za sve planirane ogranke, procijenjeno je da bi moglo ostati neutrošeno oko 3 milijuna kuna kredita, pa je Projekt dopunjen izgradnjom ogranka vodovoda Podbreg-Viškovo. Radovi na izgradnji 43 ogranka završeni su u planiranom roku do kraja 2011. godine. U izgradnji su još ogranci čije je izvođenje naknadno ugovoreno. Mažar se ispričao građanima zbog neodgovornog ponašanja nekih renomiranih tvrtki koje su na javnom natječaju dobile posao, ali ga nisu izvršile.

KD VIK također više od godinu dana radi na projektu koji je dio ispunjenja obaveza RH prema EU. Riječ je o obvezama iz Poglavlja 27 – OKOLIŠ i Pristupnog ugovora, prema kojima KD Vodovod i kanalizacija do 2018. godine na području aglomeracije Rijeka, koju sačinjavaju Jelenje, Čavle, Kastav, Rijeka i Viškovo, mora postići odgovarajući stupanj priključenosti na sustav javne odvodnje, a prikupljene otpadne vode zbrinuti i obraditi uz primjenu drugog stupnja pročišćavanja. Da bi se dosegli zadani rokovi i ispunile preuzete obveze KD VIK je sredstvima Hrvatskih voda, pristupilo izradi Studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka; izradi Tehnoekonomske analize uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka te izradi Idejnih i glavnih projekata proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Rok za izradu navedenih studija i projekata je kraj prvog tromjesečja ove godine, a rok za predaju aplikacije Europskoj komisiji na konačno odobrenje je sredina 2013. godine.

Prva faza projekta vrijedna je 840 mil kuna, od čega preko 500 milijuna se odnosi na ulaganja u novu mrežu. Uz novu mrežu odvodnje potrebno je napraviti i novi uređaj za pročišćavanje, na drugoj lokaciji koja se još razmatra. Udio bespovratnih sredstava EU iznosi 70%, a preostalih 30% trebaju osigurati RH i jedinice lokalne samouprave na čijim će se područjima izvoditi radovi.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je KD VIK u određenim segmentima već sada ostvario neke od ciljeva EU zadane poglavljem 27. Riječ je o smanjenju gubitka vode s prosječnih 40% na 20% i zadržavanju postojeće kvalitete vode i pročišćene otpadne vode te dosizanju 100% priključenja na javnu vodoopskrbu i 75% priključenosti na javnu odvodnju otpadnih voda. Preostalo je da postignemo EU standard priključenosti na javnu odvodnju, što uključuje i izgradnju druge faze pročišćivača. Ti će se radovi ujedno iskoristiti za polaganje druge infrastrukture poput optičkih kablova i sl., rekao je Obersnel.

Projekt EGOV4YOU-eGovernment for you i Projekt – Speeding Every European Digital (SEED)

28. sjednica Gradskog vijeća

rojekt EGOV4U namijenjen je osobama treće dobi i osobama s posebnim potrebama

Gradsko vijeće prihvatilo je informaciju o dva europska projekta koji se financiraju sredstvima Europske komisije. Pojašnjavajući projekte pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost, Vanja Smokvina je naglasio da Grad Rijeka u europskim projektima sudjeluje još od 2003. g. kroz projekte EMUNIS i GERIT. Aktivnim učešćem prepoznati smo u EU kao grad koji bez problema provodi europske projekte, a naši europski partneri smatraju da smo spremni ne samo participirati nego i voditi projekte, što ćemo vjerojatno i ččiniti kada RH uđe u EU, kazao je Smokvina. Oba nova projekta o kojima je riječ su financirana s 50% sredstvima Europske komisije.

Projekt EGOV4U, eUprava za Vas, namijenjen osobama treće dobi i osobama s posebnim potrebama, predstavila je voditeljica projekta Tatjana Perše. Riječ je o projektu koji na razini grada Rijeke iznosi 537.450.00 eura, od čega je Europska komisija osigurala 268.725.00 eura, a ostalo osigurava Grad. Cilj ovog 4,8 milijuna eura vrijednog projekta u kojem uz Rijeku sudjeluju brojni europski gradovi je poticanje korištenja informacijsko komunikacijske tehnologije u cilju prevladavanja društvenih i gospodarskih poteškoća i isključivosti te smanjivanje nastalog jaza između onih koji imaju i onih koji nemaju pristup Internetu i drugim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

U sklopu projekta EGOV4U, Grad Rijeka opremio je udruge ciljanih skupina građana informatičkom opremom, osnovao je četiri Digitalna servisna centra u klubovima starijih osoba te izradio web-stranicu za osobe treće životne dobi. Također provodi se i edukacija organizacijom informatičkih tečajeva za ciljane skupine, posebnim tečajevima prilagođenim slijepim osobama i educiranjem provođenjem kampanje o prednostima Interneta, prava na eUključivanje i prevenciju od digitalnog isključivanja.

Informaciju o Projektu – Speeding Every European Digital (SEED) (“Uključimo sve Europljane u digitalno doba”) iznio je ravnatelj Željko Jurić naglasivši da Grad Rijeka uspješnim projektima poput besplatnog bežičnog pristupa Internetu, edukacijom ciljanih skupina građana, potporom programima informatičke edukacije socijalno isključenih skupina građana, već niz godina provodi aktivnosti u svrhu smanjenja digitalne podjele među građanima.
Projekt „Uključimo sve Europljane u digitalno doba“ ima za cilj uspostaviti tehničku infrastrukturu za informiranje javnosti o uslugama tijela javne vlasti, zasnovanu na „računarstvu u oblaku. Pristupanjem projektu Grad Rijeka obvezao se je uspostaviti mrežu od devet informativnih čvorišta od čega tri moraju biti interaktivna. Interakcija korisnika s informatičkim sustavom SEED odvijat će se putem zaslona osjetljivog na dodir. Projekt je započeo 2012., a završava 2014 godine. Ukupna vrijednost projekta je 5,13 milijuna eura, od čega na Grad Rijeku otpada 223.910,00 eura, pri čemu je financijski doprinos Unije 111.955,00 eura.

Informacija o odbacivanju kaznene prijave u slučaju “Tržnice Rijeka”

28. sjednica Gradskog vijeća

Nema kaznene prijave u slučaju “Tržnice Rijeka”

Gradonačelnik Obersnel je odlučio da se s obzirom na sve što se o njemu i njegovim kolegama pisalo i raspravljalo na Gradskom vijeću pa i na Saborskim sjednicama na temu kaznene prijave koja je bila podignuta 3. ožujka 2010. godine vezano uz tzv. “slučaj Tržnice”, od podizanja kaznene prijave, do njenog odbačaja, htio upoznati vijećnike i javnost s Rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, ne ulazeći, kako je naglasio, u razloge onih koji su podnosili prijavu.
U materijalu sve vrlo detaljno opisuju svi elementi ugovora, usporedbe sa sličnim ugovorima u drugim gradovima, kao i navodi o uvidu u sve potrebne dokumente. Iz Rješenja o odbacivanju kaznene prijave nedvojbeno proizlazi potvrda svega što je u tijeku 19 mjeseci postojanja kaznene prijave Gradonačelnik izgovorio za govornicom Gradskog vijeća i u medijima, odnosno u javnosti, tumačeći i odgovorno tvrdeći da ni on ni njegovi suradnici nisu počinili nikakva kaznena djela koja su u priopćenju iz PU primorsko goranske navedena, te da ne postoje nikakve osnove za podizanje optužnice temeljem navedene kaznene prijave.

Raspravljajući o iznesenome, Tomislava Zečević Pedić (HDZ) je kazala da smatra da time što je gradonačelnik iznio informaciju o “Slučaju Tržnice” stvar još uvijek nije gotova niti riješena te da je Grad i dalje na gubitku za koji nitko ne odgovora. Sličnog je mišljenja i Dinko Beaković iz PGS-a koji je kazao kako smatra da je ugovor s Tržnicama štetan, dok je Ivan Bogdanić kazao da je Tržnicama, umjesto četiri paviljona na tržnici koja je Grad Rijeka uspio uknjižiti kao vlasnik, toj tvrtki poklonjeno područje naselje Lovorka Kukanić koje je višestruko vrednije od tih paviljona.
Gradonačelnik Obersnel je kazao da je očekivao ovakvu reakciju, ali ga čudi što vijećnici ne prihvaćaju Rješenje Županijskog odvjetništva naglasivši da je svatko mogao uložiti žalbu na to rješenje ukoliko je smatrao da nije ispravno. Što se tiče izjave vijećnika Bogdanića u kontekstu naselja Lovorke Kukanić, Obersnel je kazao da upravo Grad Rijeka i dan danas vodi sudski spor s Tržnicama želeći dokazati da je njihovo upisivanje u vlasništvo nelegalno. Obersnel je kazao da je za takvu pretvorbu zaslužan predsjednik Tuđman i njegovi zakoni o pretvorbi kojima su se mnogi nelegalno upisali u vlasništvo objekata po cijeloj Hrvatskoj. Gradonačelnik Obersnel je rekao da mu je dosta blaćenja i vrijeđanja te da će napraviti iznimku pa je vijećniku Bogdaniću rekao da laže. Izvješće je prihvaćeno, a vijećnici oprobe bili su pri glasovanju suzdržani.

Vijeće je prihvatilo prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke kojim se Nositelju izrade i Izrađivaču predmetnih izmjena i dopuna planova sugerira provođenje ciljanih izmjena isključivo za područja prenamjene izdvojenih građevinskih područja bivših indutrijskih područja te naglašavanje takvih ciljanih izmjena kroz Izmjenu i dopunu Odluka o izradi predmetnih planova, a usklađenje s propisima i međusobno usklađenje dijelova predmetnih planova samo u području prenamjene.

Osnivanje Radne grupe za utvrđivanje činjenica o sigurnosti garaže Stari grad

Dorotea Pešić Bukovac

Osniva se Radna grupa za utvrđivanje činjenica o sigurnosti garaže Stari grad

Na sjednici je raspravljen prijedlog odluke o osnivanju Radne grupe za utvrđivanje činjenica o sigurnosti garaže Stari grad. Kako je u ime predlagatelja kazao vijećnik Danko Švorinić iz Liste za Rijeku, namjera ovog prijedloga je da se o tome provede rasprava na Vijeću. U međuvremenu je stiglo i očitovanje gradonačelnika s prijedlogom da se donese Zaključak nakon rasprave. Kako navodi Švorinić, prema izjavama stručnjaka, zbog problema s nosivim stupovima ugrožena je stabilnost garaže i upitno je ima li smisla i hoće li se ikada na toj lokaciji početi graditi nova zgrada Gradske knjižnice. Također, svi građani Rijeke, a posebno korisnici garaže na Trgu Ivana Klobučarića i roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Nikola Tesla imaju pravo znati da li je garaža sigurna jer temeljna ploča nije izvedena po projektnoj dokumentaciji niti su ploče dovoljno čvrste na mogući proboj.

Gradonačelnik Obersnel je rekao da se ne slaže s dijelom izlaganja vijećnika Švorinića. Do nikakvog zastoja u izgradnji Knjižnice nije došlo do zastoja, već je to stvar projektanta koji inzistira na svojoj ideji koja iziskuje drugačiji pristup od predviđenog. Jedina što koči izgradnju Knjižnice je nedostatak sredstava. Kada do gradnje dođe onda će se pristupiti pojačanju nosivih stupova budući da su u međuvremenu promijenjeni zakoni. Gradonačelnik jekzao da što se tiče tvrdnje statičara o problemima statike cijele garaže, izrađen je elaborat koji je proslijeđen Građevinskoj inspekciji kao jedinom nadležnom tijelu koje može poništiti uporabnu dozvolu ili narediti provođenje hitnih mjera. U tom elaboratu upućenom inspekciji 2009. navedene su tvrdnje ovlaštenog injženjera statike i sugerirano provođenje hitnih mjera.

Građevinska inspekcija je u svojem odgovoru utvrdila da je predmetna građevina legalna, da su izvršene pregledi svih potrebnih dokumenata i da na građevini nisu vidljiva oštećenja, pa nema osnove za naređivanje otklanjanja oštećenja ili poduzimanja hitnih mjera. Građevinska inspekcija smatra da će tek prilikom izgradnje nove građevine trebat izvršiti određena pojačanja nosivosti garaže. Obersnel je pojasnio da, nakon što su se za predmet zainteresirali mediji Građevinska inspekcija izjavila da bi Grad Rijeka trebao napraviti elaborat, premda je taj elaborat napravljen 2007. i temeljem njega je Građevinska inspekcija dala očitovanje. Grad je u međuvremenu zatražio mišljenje još jednog stručnjaka koji je utvrdio manja odstupanja. Stoga je zatraženo novo očitovanje Građevinske inspekcije koje još nije dobiveno. Gradonačelnik je kazao da ne vidi svrhu osnivanja Rdanog tijela, već predlaže da se postupi prema nalazu Građevinske inspekcije. Gradonačelnik je također rekao da je on poduzeo sve što je u njegovoj moći vezano uz sigurnost građana i nema namjeru niti moralnu odgovornost pozivati građane da ne garažu koriste, što su predlagali neki od vijećnika, jer je Građevinska inspekcija utvrdila da je garaža legalna. “Sada se insinuira da može doći do proboja ploča garaže, pa kada bi sada netko rekao da garažu ne bi trebalo koristiti mogao bi snositi i posljedice za to jer je građevinska inspekcija utvrdila drugačije”, rekao je gradonačelnik. Obersnel se složio sa prijedlogom da se uputi zahtjev prema vlasniku garaže da on sam poduzme nekakve mjere kako bi skinuo sa sebe potencijalnu odgovornost te još jednom naglasio da je poduzeo sve što je mogao, a jedini tko je mjerodavan je Građevinska inspekcija kojoj se je još jednom obratio sa zahtjevom za poduzimanjem mjera.

Na kraju je Gradsko vijeće odbacilo prijedlog za osnivanje Radne grupe za utvrđivanje činjenica o sigurnosti garaže Stari grad te sa 26 glasova za i jednim protiv utvrdilo da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja jedino mjerodavno tijelo za provođenje mjera utvrđivanja legalnosti i stanja građevine garaže na Klobučarićevom trgu. Vijeće također zahtjeva ubrzani postupak ministra i Uprave za inspekcijske poslove u vezi utvrđivanja mehaničkih svojstava predmetne građevine, a gradonačelnik je dobio obavezu da o informacijama koje dobije kontinuirano obavještava Gradsko vijeće.

Nova Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

Gradsko vijeće je prihvatilo Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2011. godini te Odluku o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke kojom se propisuje da članom Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Vijeća.

Razrješenja i imenovanja

Gradsko vijeće je umjesto mr.sc. Šime Jagičića za člana Skupštine TD Rijeka Sport imenovalo Ismeta Mešanovića te za članicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Rijeka” umjesto Aleksandre Sklepić imenovalo Tajanu Masovčić. Također, Vijeće je razriješilo Dražena Baljka dužnosti člana Kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno- scensku umjetnost.
Gradsko vijeće je predložilo da se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za mrtvozornike za područje Grada Rijeke imenuju: prof. dr. sc. Dražen Cuculić dr. med., dr. sc. Miran Čokla, dr. med., doc. dr. sc. Valter Stemberg, dr. med., prof. dr. Alan Bosnar,dr. med. i Morana Čengija, dr. med.