Ponedjeljak, 30. prosinac 2013.

Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini

Sukladno zahtjevu Ministarstva pravosuđa, a u svrhu provođenja mjere br. 69  iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine, Grad Rijeka objavljuje pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini (izuzev ugovora o javnoj nabavi koji se vode u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma).

Više informacija

Četvrtak, 19. prosinac 2013.

Usvojen Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu

Riječko Gradsko vijeće usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu 819,8 milijuna kuna. Usvojeno je Izvješće o financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. g. kao i programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. Prihvaćene su Konačne izmjene i dopune Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke i Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke.

Više informacija

Utorak, 17. prosinac 2013.

Suglasnost Energu za izgradnju kogeneracijske toplane za potrebe stanovnika Vojaka, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je Informaciju o prijedlogu za izgradnju visokoučinkovite kogeneracijske toplane za napajanje toplinskom energijom područja Vojaka, Sveučilišnog kampusa i KBC Sušak, koja će se graditi kreditom Europske banke za obnovu i razvoj. Na kolegiju je podneseno izvješće o rješavanju predmeta vezanih uz legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada, prema kojem je Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje među 10 vodećih u državi prema broju riješenih predmeta.

Više informacija

Utorak, 17. prosinac 2013.

Gradonačelnik Obersnel: iduća godina vjerojatno neće biti i blistava ali ima optimistični predznak

Na svojoj posljednjoj ovogodišnjoj konferenciji za medije gradonačelnik Obersnel je praveći pregled svega što je obilježilo 2013.g., uz nastavak investicijskog ciklusa, natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i luke Baroš, početak izgradnje novog vrtića na Pehlinu i stanova POS-a na Hostima, otvaranje Hospicija, nabavu novih autobusa na plin, među najvažnijim izdvojio aktivnosti koje Grad poduzima vezane uz gradnju novog Kliničko-bolničkog centra na Sušaku.

Više informacija

Srijeda, 11. prosinac 2013.

Nakon obavljene revizije, Gradu Rijeci uvjetno mišljenje

U skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, riječki Područni ured Državne revizije obavio je reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Grada Rijeke za 2012. godinu. Konačno izvješće s uvjetnim mišljenjem koje upućuje na pozitivno, gradonačelniku Grada Rijeke Vojku Obersnelu dostavljeno je krajem studenoga ove godine.

Više informacija

Srijeda, 11. prosinac 2013.

Predložen Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu od 819,8 milijuna kuna

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu 819,8 milijuna kuna, što je za 1,8% manje od izvornog proračuna za 2013. godinu. U 2014. g. planirano je i smanjenje sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2013. godinu, kao i nastavak neisplate božićnica i regresa kao i prethodnih godina. Ne planira se niti novo zapošljavanje, osim za potrebe Dječjeg vrtića Pehlin koji se otvara u jesen 2014.

Više informacija

Utorak, 3. prosinac 2013.

Recesijsko kićenje grada

Ovogodišnje blagdansko kićenje grada moglo bi se nazvati recesijskim, s obzirom na to da se za to iz proračuna Grada Rijeke izdvaja 381.722,50 kuna, što je značajno smanjenje u odnosu na prijašnje godine. O tome se razgovaralo na redovitom, 12. kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojemu je, između ostalog, najavljena i podjela poklon – bonova umirovljenicima grada Rijeke, kao i pomoć poduzetnicima i obrtnicima kroz ponovno smanjenje komunalne naknade od 5%

Više informacija