Ovogodišnje blagdansko kićenje grada moglo bi se nazvati recesijskim, s obzirom na to da se za to iz proračuna Grada Rijeke izdvaja 381.722,50 kuna, što je značajno smanjenje u odnosu na prijašnje godine. O tome se razgovaralo na redovitom, 12. kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojemu je, između ostalog, najavljena i podjela poklon – bonova umirovljenicima grada Rijeke, kao i pomoć poduzetnicima i obrtnicima kroz ponovno smanjenje komunalne naknade od 5%

Grad Rijeka bit će okićen od 5. prosinca ove do 8. siječnja iduće godine. “U odnosu na razdoblje prije tri godine kada smo za kićenje grada izdvajali oko 900.000 kuna, ove smo za to osigurali 381.722,50 kuna. Riječ je o recesijskom kićenju koje obuhvaća iste lokacije kao i svih prethodnih godina. Najveći dio tih sredstava utrošen je na postavljanje dekorativne rasvjete, a tek manji na zamjenu istrošene”, kazala je pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević.
“Kad god je u pitanju kićenje grada, uvijek se javlja dilema treba li nam to u ovo krizno vrijeme ili ne, ali na neki način moramo pozitivno utjecati na raspoloženje građana. Pritom smo se trudili pronaći kompromisno rješenje i nastaviti tradiciju, kao što to čine i drugi hrvatski gradovi. Nismo kupovali nove ukrase, niti širili područje grada koje se ukrašava blagdanskom rasvjetom. Jedini trošak je obnova istrošene dekoracije, montaža i utrošena električna energija”, kazao je gradonačelnik Obersnel uvjeren kako blagdanska rasvjeta pridonosi boljem raspoloženju građana i gostiju koji će se u to vrijeme naći u Rijeci.

Kad je u pitanju kićenje grada, uvijek se javlja dilema treba li nam to u ovo krizno vrijeme ili ne. Trudili pronaći kompromisno rješenje i nastaviti tradiciju, kao što to čine i drugi hrvatski gradovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim rada dekorativne rasvjete, na lokacijama gdje postoje razvodni ormari za upravljanje dekorativnom rasvjetom, bit će radnim danom od 5.30 do 8.30 i od 15.30 do 23 sata, a u vrijeme vikenda i blagdana od cijeli dan i noć. Ostala dekorativna rasvjeta koja se napaja iz mreže javne rasvjete bit će uključena kada i javna rasvjeta. Koncepcija Na središnjem dijelu Korza postavljena je jedna jelka visine 8 metara, okićena kuglama i crvenim svjetlećim lancima.

Poklon – bonovi za umirovljenike grada Rijeke za božićne i novogodišnje blagdane
Povodom božićno – novogodišnjih blagdana Grad Rijeka dodjeljuje novčanu pomoć u obliku poklon – bona u vrijednosti od 300 kuna za oko 1.200 umirovljenika koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i čija mirovina ne prelazi iznos od 1.400 kuna. Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, kazala je kako će se s tvrtkom “Plodine” d.d. Rijeka sklopiti ugovor o korištenju poklon-bona. Za poklon – bonove umirovljenicima iz gradske blagajne ove će se godine izdvojiti 360.000 kuna. Poklon bonovi bit će poslani svim umirovljenicima na kućnu adresu, a preuzimanje namirnica putem istih bit će moguće u razdoblju od 15. prosinca 2013. godine do 15. siječnja 2014. godine, u trgovinama “Plodina” d.d. Rijeka.

12. kolegij prosinac 2013.

Utvrđene konačne rang-liste za učenike 3. i 4. razreda srednje škole i konačne rang liste za studente
U školskoj/akademskoj 2013./2014. godini Grad Rijeka dodjeljuje 13 stipendija darovitim učenicima srednjih škola. Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj izvijestila je kako su, nakon objavljivanja rang-listi, u propisanom roku zaprimljena tri pisana prigovora i jedna zamolba te je jedan pisani prigovor izvan roka, ali su odbijeni kao neutemeljeni. Nakon utvrđivanja konačne rang – liste za učenike 3. i 4. razreda srednje škole i konačne rang liste za studente, slijedi potpisivanje ugovora za ukupno 44 stipendije Grada Rijeke, od kojih 31 pripada studentima, a 13 učenicima srednjih škola.

“Volio bih kada bih mogao prihvatiti prigovore, ali oni su zaista neutemeljeni. Nakon analize cjelokupne priložene dokumentacije, Povjerenstvo je odlučilo kako je odluka o neprihvaćanju prigovora ispravna. Naravno da nije ugodno biti 0,16 bodova iza onog zadnjeg koji je dobio stipendiju, ali moraju postojati jasna pravila i mi ih se moramo pridržavati”, poručio je gradonačelnik Obersnel.

Prihvaćen Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je, u srpnju 2012. godine, Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, prva u nizu akata i radnji u provođenju postupka izrade i donošenja prostornog plana, a obuhvat Plana odnosi se na površinu od 10 hektara. Od toga se 57% površina nalazi pod građevinama, a cijelo je područje podijeljeno na pet cjelina. Dvije zone obuhvaćaju promjenu tipologije i morfologije građevina, a tri zone odnose se na površinu za individualne građevine.

“Primjedbe kojima su podnositelji nastojali zadržati postojeće stanje pokušali smo uvažiti u granicama mogućeg. Rijeci i dalje nedostaje stanova, a na ovom području predviđena je stambeno poticana izgradnja, ali i izgradnja stanova namijenjenih tržištu. Sve navedeno otvara mogućnost novih investicija, a to znači i nova zapošljavanja, uvođenje građevinske operative i sl. Sve to treba složiti unutar 44 četvorna kilometra na kojima se prostire Rijeka”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

12. kolegij prosinac 2013.

 

Prihvaćena Informacija o rezultatima javnog, međunarodnog, otvorenog, u jednom stupnju, anonimnog, anketnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci
Na današnjem kolegiju gradonačelnika Obersnela prihvaćena je informacija o rezultatima natječaja podnesena od strane Ocjenjivačkog suda javnog, međunarodnog, otvorenog, u jednom stupnju, anonimnog, anketnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci, na koji je pristiglo 56 radova. Grad Rijeka isplatit će honorar članovima Ocjenjivačkog suda (članovi, zamjenici članova, konzultanti, članovi Tehničke komisije i Tajnica natječaja) u pojedinačnom iznosu od 18.000 netto, sukladno Sporazumu o provedbi postupka Natječaja. Članovi Ocjenjivačkog suda i Tehničke komisije koji su zaposlenici Grada Rijeke nemaju pravo na naknadu za rad u Ocjenjivačkom sudu.

“Nakon dugog niza godina konačno se nešto pokrenulo s mrtve točke. Završetkom ovom procesa stvoreni su preduvjeti za raspisivanje natječaja za developera koji će dalje razvijati područje Delte. No, žao mi je što smo na ovo potrošili sedam godina, unatoč višegodišnjem zalaganju Grada da se sve riješi na način na koji smo to sada učinili. Samo da je tada bilo više razumijevanja, danas bi već imali investitora”, kazao je gradonačelnik Obersnel naglašavajući kako je završetak ovog natječajnog procesa značajan iz više razloga. Obersnel je istaknuo kako danas ne postoji grad na moru koji nije realizirao projekt prepoznatljiv po waterfrontu, odnosno kontaktnoj površini između mora i kopna.

Gradonačelnik je kazao kako su pritom mnogi gradovi, poput Barcelone, Genove, Osla,… doživjeli transformaciju. Svi ti projekti pokrenuli su velike investicijske cikluse i omogućili otvaranje novih radnih mjesta, a gradonačelnik ističe kako realizacija ovako velikog projekta, sudeći po iskustvima navedenih gradova, traje najmanje deset godina i to u optimističnoj varijanti.
Mjesto i termin održavanja izložbe natječajnih radova s Okruglim stolom za stručnu raspravu i javnost, Grad Rijeka objavit će naknadno, a u dogovoru s Lučkom upravom Rijeka i Društvom arhitekata Rijeka. Lučka uprava Rijeka zadužena je da nagrađene radove uvrsti kao prijedloge urbanističko – arhitektonskog uređenja područja Delte i Baroša u dokumentaciju raspisa natječaja za odabir developera područja Delta-Baroš.

Podsjetimo kako je Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke sa sjednice održane 18.l ipnja 2013. prihvaćen je raspis javnog, međunarodnog, otvorenog, u jednom stupnju, anonimnog, anketnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci. Raspisivači i investitori su Grad Rijeka i Lučka uprava Rijeka. Istim Zaključkom provedba Natječaja povjerena je Društvu arhitekata Rijeka. S obzirom na široko poduzete aktivnosti i njihovo daljnje učinkovito provođenje, Grad Rijeka i Lučka uprava Rijeka sklopili su 28. svibnja ove godine Sporazum o zajedničkim aktivnostima u provedbi navedenog i opisanog natječaja, temeljem kojeg će se urediti daljnji međusobni odnosi.

12. kolegij prosinac 2013.

Prijedlog odluke o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
GP Krk d.d., odabrano je za obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke. Riječ je o komunalnim poslovimavezanim uz sanacije zidova i pergola (zid Kalvarija kod kućnog broja 5, pergola u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 16 i kameni svod u parku Mlaka). Rok za izvođenje radova vrijednih 190.081,79 je 45 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao.

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Između ostalog, prihvaćen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi te je isti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Riječ je o prijedlogu kojim se kao i prijašnjih godina i iz istih razloga, za poslovne prostore i za građevno zemljište, koji služe u svrhu obavljanja proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, propisuje umanjenje koeficijenata namjene za 5%. Od 2010. godine do danas, koliko se primjenjuju antirecesijske mjere, Grad je obrtnicima i poduzetnicima na ovaj način pomogao sa više od 5 milijuna kuna.

S obzirom na činjenicu da se niti u 2014. godini ne očekuje značajnije poboljšanje gospodarske situacije, Grad Rijeka želi i nadalje dati svoj doprinos, na način da se poslovnim subjektima koji obavljaju proizvodne djelatnosti i djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i u 2014. godini umanji mjesečno davanje po osnovi komunalne naknade, na način kako je to propisano Odlukom o izmjenama Odluke komunalnoj naknadi, odnosno da i nadalje do 31. prosinca 2014. godine ostane na snazi umanjenje koeficijenta namjene za navedene djelatnosti za 5%.

12. kolegij prosinac 2013.

Zaključak o davanju stanova u najam, izuzetno, izvan Liste prioriteta na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Riječ je o obiteljima teškog socijalnog statusa, čiji pojedini članovi imaju i zdravstvene teškoće, a među njima su i osobe s invaliditetom. Odlukom o najmu stanova propisani su uvjeti i mjerila, postupak i tijela za davanje stana, koji je u vlasništvu Grada Rijeke, u najam. Sukladno toj odluci određeno je da se stan daje u najam podnositelju zahtjeva prema redoslijedu utvrđenom na Listi prioriteta za davanje stanova u najam koju utvrđuje Gradonačelnik. Postupak i tijela za davanje stanova u najam regulirani su odredbama članaka 18.- 37. pri čemu su člankom 29. stavkom 5. Odluke određeni slučajevi davanja stana u najam izuzetno, neovisno o redoslijedu podnositelja zahtjeva na Listi prioriteta. Između ostalog, određeno je da se stan ili stambeni prostor može dati u najam neovisno o redoslijedu utvrđenom Listom prioriteta, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Direkcije stambeni poslovi.
Člankom 62. stavkom 1. Odluke određeni su slučajevi davanja stana ili stambenog prostora u najam izuzetno, izvan Liste prioriteta. Između ostalog, u točki 7. istog stavka određeno je da se izvan Liste prioriteta može dati stan u najam osobama koje nisu uvrštene na Listu prioriteta, na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.