Četvrtak, 30. listopad 2014.

Aktualni sat 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Bojan Kurelić (AM) – Vijećnik Kurelić je kazao kako je protekli vikend organizirano natjecanje u potapanju brodova u Torpedu. Smatra da je to besplatan način revitalizacije spomeničke baštine kroz međunarodno atraktivno natjecanje kojim se promovira riječka baština i povijest. Industrijska baština najvrjednije je što imamo, pa je pitao gradonačelnika kada će se Grad Rijeka aktivnije…

Više informacija

Četvrtak, 30. listopad 2014.

Gradsko vijeće podržalo reorganizaciju gradskih poduzeća

Gradsko vijeće Grada Rijeke podržalo je reorganizaciju gradskih komunalnih i trgovačkih društava putem osnivanja nove tvrtke Poslovni sustavi, a s glavnim ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja. Također, nakon višestrukih kršenja koncesijskog ugovora donesena je odluka o oduzimanju koncesije na plaži Ploče ispod Bazena Kantrida.

Više informacija

Srijeda, 22. listopad 2014.

Novi organizacijski model gradskih poduzeća

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog novog organizacijskog modela gradskih komunalnih i trgovačkih društava, kojim bi se, s ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja osnovala nova tvrtka Poslovni sustavi. Novi model, u koji bi u prvoj fazi bili uključeni Autotrolej i Rijeka promet, predviđa objedinjavanje upravljačkih i potpornih funkcija gradskih poduzeća, koja bi se u budućnosti bavile samo svojom osnovnom djelatnošću.

Više informacija

Utorak, 14. listopad 2014.

Potpora programima i projektima u školstvu iznad državnog standarda

Iako za to ne postoji zakonska obveza, Grad Rijeka već niz godina financira niz projekata i programa u osnovnim školama, na taj način prepoznajući interes učenika i roditelja. Tako će i u novoj školskoj godini, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju, biti sufinancirani programi i projekti iznad državnog pedagoškog standarda, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 471 tisuća kuna.

Više informacija

Petak, 10. listopad 2014.

Informacija o primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (u daljnjem tekstu: Uredba) objavljenu u “Narodnim novinama“ broj 94/14. Uredba je stupila na snagu dana 08.08.2014. godine, čime je izmijenjena i dopunjena ranija Uredba o…

Više informacija

Ponedjeljak, 6. listopad 2014.

Mala planinarska škola

U suradnji projekta Rijeka zdravi grad i Riječkog planinarskog saveza pokrenut je pilot-projekt ” Mala planinarska škola”, čiji je cilj potaknuti učenike da što češće borave u prirodi, naučiti ih poštivati prirodu i kako se u prirodi ponašati. U projektu će učestvovati učenici osnovnih škola Vladimir Gortan i Srdoči.

Više informacija