Gradsko vijeće Grada Rijeke podržalo je reorganizaciju gradskih komunalnih i trgovačkih društava putem osnivanja nove tvrtke Poslovni sustavi, a s glavnim ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja. Također, nakon višestrukih kršenja koncesijskog ugovora donesena je odluka o oduzimanju koncesije na plaži Ploče ispod Bazena Kantrida.

Reorganizacija gradskih poduzeća

Obrazlažući način organizacije Poslovnih sustava, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako novi model organizacije, u koji bi u prvoj fazi bili uključeni Autotrolej i Rijeka promet, predviđa objedinjavanje upravljačkih i potpornih funkcija gradskih poduzeća, koja bi se u budućnosti bavile samo svojom osnovnom djelatnošću.
“Tri su glavne značajke nove organizacije, a to je odvajanje komunalnih od komercijalnih djelatnosti, s ciljem povećanja troškovne transparentnosti te usklađivanja sa stečevinom EU, potom povećanje komercijalnih prihoda kroz povećan fokus i ostvarivanje prihodovnih sinergija, kao i efikasnije potporne službe, budući da će se centralizacijom potpornih funkcija omogućiti ujednačena kvaliteta usluga za sve gradske tvrtke te će se izbjeći dupliranje pojedinih potpornih funkcija,” obrazložio je gradonačelnik Obersnel, dodajući da se novom organizacijom postiže veća transparentnost, omogućava povećanje prihoda te povećanje kvalitete usluge, što će se sve ostvariti uz preraspodjelu postojećeg kadra.

Vijećnica Ana Trošelj je istaknula kako Klub PGS – AM neće podržati novu organizaciju gradskih poduzeća, smatrajući da i nakon obrazloženja gradonačelnika nisu dobili konkretne odgovore na pitanja treba li nam upravo takav model i je li sad pravo vrijeme za novi model organizacije.
“Znači li da dosadašnji model nije dobro funkcionirao, pa smo do sada zavaravani, a ako je dobro funkcionirao, nije li trebalo još kvalitetnije pripremiti prijedlog nove organizacije. Hoće li osnivanje Poslovnih sustava uzrokovati diskontinuitet u radu koji će se odraziti na kvalitetu usluga, hoće li se razvoditi odgovornost za kakvoću usluga, koji će biti troškovi restrukturiranja, hoće li se izgubiti prepoznatljivost postojećih poduzeća, odnosno hoće li se novi model moći nositi s posebnostima koja pojedina društva obavljaju,” kazala je Trošelj, dodajući kako se boje da se implementacijom predloženog modela riskira pad kvalitete usluga i vjerojatna poskupljenja usluga.

Sjednica Gradskog vijeca listopad 2014 3

Način funkcioniranja gradskih poduzeća mora se mijenjati zbog pravila EU

Vijećnika Hrvoja Burića (HDZ) zanimalo je zašto je za izradu analize poslovanja i podizanja razine usluge gradskog prijevoza i prometa kao temelja za prijedlog osnivanja Poslovnih sustava angažirana američka, a ne neka domaća tvrtka, te koliko je plaćeno za njihove usluge. Ujedno je predložio da se osnuje gradska riznica, odnosno da se s jednog računa plaćaju sve obveze Grada Rijeke i svih gradskih tvrtki, te da se napravi lista dobavljača, kako bi se postigla potpuna transparentnost rada.

Vijećnik Teo Božanić (HDZ) upitao je zašto se kod ispitivanja mogućih modela nije vršila usporedba sa Zagrebačkim holdingom, budući da su u Gradu Zagrebu procijenili da prvotni model nije bio dovoljno dobar te su pristupili reorganizaciji.

Odgovarajući na pitanja vijećnika, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako svaka promjena ne znači ujedno da postojeći model nije dobar.
“Način funkcioniranja gradskih poduzeća ionako moramo mijenjati zbog pravila EU, a što se tiče odabranog modela, zar je trebalo, umjesto tvrtke Poslovni sustavi i tvrtke u kojoj će se objediniti sve komercijalne djelatnosti, dopustiti da svaka gradska tvrtka osnuje svoju tvrtku kćer koja će se baviti tržišnom djelatnošću,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako novi sustav neće dovesti do pada kvalitete.

“Svako društvo i dalje zadržava svoju djelatnost, ali s razlikom da sada više ne moraju brinuti o tome kako namaknuti prihode kroz komercijalne poslove, već samo raditi svoj osnovni poslao. Nema poskupljenja niti dodatnih troškova, a iz gradskog proračuna isplatit će se samo 50 tisuća kuna za temeljni kapital novog društva. O Zagrebačkom holdingu namjerno nisam govorio, budući da svaka organizacija ovisi o tome rade li ljudi svoj posao ili ne. Zagrebački holding osnovao je 20-ak tvrtki i sve je proglasio komunalnom djelatnošću, pa su morali ići u restrukturiranje. Da izbjegnemo probleme iz Zagreba predložili smo ljubljanski model, gdje tvrtke zadržavaju pravnu osobnost, pa se neće izgubiti niti prepoznatljivost svakog pojedinog društva,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Kazao je da je angažirana međunarodna konzultantska tvrtka AT Kearney impozantnih referenci, koja svoju podružnicu ima i u Zagrebu, te dodao kako je troškove analize u iznosu od 198 tisuća kuna platio Autotrolej. Najavio je kako će se riznica osnovati tijekom sljedeće godine, ali u nju zbog zakonskih ograničenja neće moći biti uključena gradska poduzeća.

Tvrtki Hemingway oduzeta koncesija na plaži Ploče

Sjednica Gradskog vijeca listopad 2014 2Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o oduzimanju koncesije tvrtki Hemingway za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče s jednim suzdržanim glasom. Takvu je odluku predložio gradonačelnik na temelju izvješća Povjerenstva za praćenje koncesijskog ugovora, koje je pratilo tijek realizacije Ugovora o koncesiji u 2014. godini te razmotrilo cjelovitu dokumentaciju. Povjerenstvo je utvrdilo da koncesionar nije poštivao odredbe ugovora o davanju koncesije, u prvom redu izvršio je investicijska ulaganja u manjem obimu te nije kontinuirano i sukladno važećim propisima organizirao spasilačku službu.

Obrazlažući prijedlog odluke, riječki gradonačelnik istaknuo je kako su tijekom ovog ljeta nadležne gradske službe utvrdile i niz drugih kršenja koncesijskog ugovora, između ostaloga i postavljanje većeg broja ležaljki od dozvoljenog te ograđivanje prostora za ležaljke, no pravno gledajući, ta postupanja koncesionara nisu bila dovoljna za pokretanje raskida ugovora.

Na svojoj prošloj sjednici Gradsko vijeće osnovalo je Radnu grupu za utvrđivanje činjenica o poštivanju koncesijskog ugovora na plaži Ploče, koju su činila po tri člana Gradskog vijeća iz vladajućih i opozicijskih stranaka. Kako je istaknula predsjednica te radne skupine Tea Čaljkušić Mance, radno se tijelo sastalo dva puta u posljednjih tjedan dana te je primilo na znanje zaključak službenog Povjerenstva, poslušalo argumente predstavnika koncesionara te svoja saznanja prenijelo gradskim vijećnicima.

Vijećnica Čaljkušić Mance kazala je da kako će kluba HDZ-HSP Ante Starčević podržati odluku o raskidu ugovora, upitavši hoće li Grad Rijeka tužiti koncesionara za izgubljenu dobit, dodajući kako je Hemingway najavio tužbu protiv Grada Rijeke ako dođe do raskida ugovora o koncesiji.
“Nadamo se da će neki budući model pokazati boljim za građane i isplativijim za gradski proračun,” kazala je Čaljkušić Mance.

Gradonačelnik Obersnel upitao je zašto je uopće trebalo osnovati Radnu skupinu, ako je ona samo čekala službeni izvještaj, koji bi ionako došao pred gradske vijećnike.
“Ostajem pri svojoj izjavi da je to bio politički igrokaz – nitko vas nije sprečavao da drugi dan nakon prošle sjednice Gradskog vijeća sazovete Radnu skupinu i zatražite sve potrebne materijale, kad već ne vjerujete gradskim službama”, kazao je gradonačelnik, dodajući kako je u odluci o osnivanju Radne skupine stoji kako će Radna grupa uputiti zaključak Gradskom vijeću u roku od 30 dana.

“Izvješće službenog Povjerenstva pokazuje kako Grad Rijeka nije čekao reakciju oporbe, već su prva upozorenja prema koncesionaru krenula krajem svibnja, nastavila se tijekom srpnja, a nakon kulminacije u kolovozu, dva puta dnevno vršena je kontrola,” kazao je gradonačelnik.

Govoreći o načinu upravljanja plažom sljedeće godine, gradonačelnik Obersnel je kazao kako će se iduće kupališne sezone plažom Ploče upravljati kao i svim drugim plažama u gradu, dakle bez koncesionara, no uz takav način upravljanja održavanje plaže stajat će gradski proračun 150 do 200 tisuća kuna više nego u 2014. godini.

Gradsko vijeće dopunilo je Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka, pa će se tako 2,5 milijuna kuna dobivenih kreditom poslovne banke, koji su ostali neutrošeni nakon izgradnje vrtića na Pehlinu, uložiti u nabavu opreme za vrtiće.

Također, prihvaćeno je i izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu za mjesec rujan 2014. godine.