Iako za to ne postoji zakonska obveza, Grad Rijeka već niz godina financira niz projekata i programa u osnovnim školama, na taj način prepoznajući interes učenika i roditelja. Tako će i u novoj školskoj godini, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju, biti sufinancirani programi i projekti iznad državnog pedagoškog standarda, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 471 tisuća kuna.

Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, u sklopu financiranja programa širih javnih potreba u školstvu tijekom školske 2014./2015. godine osigurat će se sredstva za provođenje projekta ranog učenja informatike od 1. do 4. razreda u 18 osnovnih škola, u kojima je u program uključena polovica učenika razredne nastave, kao i za programe za darovite učenike svih osnovnih škola “E-matematička učionica” i “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca” (LIADO). Nadalje, sufinancirat će školska prehrana za učenike s teškoćama u razvoju koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje te nastava euritmije i obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, kojoj Grad Rijeka nije osnivač.

I u novoj školskoj godini, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju, biti sufinancirani programi i projekti iznad državnog pedagoškog standarda, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 471 tisuća kuna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema riječima riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, osim ovih projekata i programa, Grad Rijeka podupire i čitav niz drugih projekata koji predstavljaju šire javne potrebe. Tako se godišnje izdvaja oko 90 tisuća kuna za projekt “Rijeka pliva”, u sklopu kojeg svi učenici 2. razreda osnovnih škola polaze tečaj plivanja, a 250 tisuća kuna za program “Moja Rijeka”, u sklopu kojeg se učenicima viših razreda osnovne škole pruža mogućnost stjecanja većih znanja o vlastitom gradu te stvaranje pozitivnog emocionalnog odnosa prema njihovom neposrednom okruženju.

Nastavak sudjelovanja u akciji “Solidarnost za Vukovar”
Grad Rijeka i ove će godine s iznosom od 80 tisuća kuna sudjelovati u akciji “Solidarnost za Vukovar”, u sklopu koje već četvrtu godinu zaredom stipendira 10 studenata s prebivalištem na području Grada Vukovara. Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, svaki se student stipendira s 800 kuna tijekom 10 mjeseci, istim iznosom kao i riječki stipendisti. Grad Rijeka, naime, stipendira darovite učenike i studente, stipendijama pomaže socijalno ugroženim učenicima i studentima te studentima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima.

37_ gradonacelnikov kolegij 2Objava drugog kruga natječaja za program “Zelena energija u mom domu”
Usvojena je konačna bodovna liste korisnika subvencije, koji su se javili na natječaj raspisan u sklopu Programa poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama “Zelena energija u mom domu”. Na natječaj, koji je bio otvoren od 18. lipnja do 2. kolovoza pristiglo je 17 prijava, a Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava utvrdilo je da je valjano 8 prijava, od čega 6 za ugradnju kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje, jedan za ugradnju sunčanih kolektora, a jedan za kombiniranu ugradnju kotlovskog sustava i kolektora. Vrijednost ugradnje prijavljenih projekata građana iznosi 302 tisuće kuna, od čega će Grad Rijeka i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 129 tisuća kuna.

S obzirom na to da provedenim natječajem nisu iskorištena sva programom osigurana sredstva u iznosu od 600 tisuća kuna, raspisat će se drugi krug natječaja prema istim kriterijima, a raspoloživi fond sredstava u drugom krugu natječaja procjenjuje se na 465 tisuća kuna. Kako je kazao pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, zanimanje građana za program postoji. Primjerice, neki od zainteresiranih se nisu mogli prijaviti na prvi krug natječaja, budući da u trenutku raspisivanja još uvijek nisu bili dovršeni procesi legalizacije njihovih kuća.

Osvrćući se na rezultate prvog kruga natječaja, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako se radi o novom programu za koji je potrebno vrijeme da ga građani prepoznaju te pozvao sve građane da se prijave na natječaj. Ujedno je ukazao na činjenicu da je kriterije donio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

37. gradonačelnikov kolegij 2014.Samo 5 % slobodnih gradskih poslovnih prostora
Prihvaćena je Informacija o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenom dana 20. srpnja, na koji je pristiglo 21 prijava za 42 slobodna poslovna prostora. Izlicitirano je 17 poslovnih prostora, i to najvećim dijelom po početnim zakupninama.

Pročelnik Odjela za gospodarenje imovinom Vladimir Benac kazao je kako je velik broj gradskih poslovnih prostora stavljen u funkciju, pa dok ih je do prije dvije godine na svakom natječaju bilo oglašeno 200-tinjak, sad ih se oglašava oko 40.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je od 1700 poslovnih prostora kojima gospodari Grad Rijeka, samo njih oko 5 % izvan funkcije, a radi se uglavnom o prostorima koji se nalaze u dijelovima grada u kojima nema interesa za poslovne aktivnosti ili pak skladištima koja se daju u zakup na ograničeno vrijeme, do privođenja konačnoj svrsi.
“S obzirom na gospodarsku situaciju i otežano poslovanje poduzetnika i činjenicu da je samo oko 5 % prostora izvan funkcije, možemo biti zadovoljni njihovom popunjenošću,” kazao je gradonačelnik Obersnel, upozorivši pritom da nije svaki slobodan poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke, kako se često percipira u javnosti. Primjerice, upravo je na današnjem kolegiju donesena odluka o vraćanju dva poslovna prostora u Vodovodnoj ulici u postupku denacionalizacije.

37. kolegij gradonačelnika prodaja terenaProdaja atraktivnog građevinskog zemljišta u nastavku Sveučilišne avenije
Raspisat će se javni natječaj za prodaju 13 tisuća m2 građevinskog zemljišta u nastavku Sveučilišne avenije, točnije pet građevinskih čestica na kojima se mogu graditi višestambene građevine. Početna cijena metra kvadratnog iznosit će 1280 kuna, odnosno ukupno gotovo 15 milijuna kuna za sve čestice. Kako je kazao pročelnik Škunca, početna cijena je procijenjena sukladno situaciji na tržištu nekretnina i atraktivnosti lokacije na kojoj je moguća višestambena izgradnja.

Grad Rijeka je u obvezi do građevinskih terena izgraditi prateću komunalnu infrastrukturute pristupnu cestu, ustvari nastavak Sveučilišne avenije za koji je već ishođena lokacijska dozvola.

Uskoro će biti raspisan natječaj za davanje na korištenje javnih površina za postavu 14 privremenih objekata, odnosno kioska i montažnih objekata.

Nakon provedenog Javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke, u koje se prema procjeni Gradu Rijeci ne isplati ulagati, sklopit će se ugovori za prodaju devet stanova, čijom prodajom će se u gradski proračun sliti 223 tisuće eura.