Ponedjeljak, 31. listopad 2022.

Javne elektroničke usluge Grada Rijeke i Participacija građana i transparentni proračun predstavljeni jedinicama lokalne samouprave Srbije

U okviru TAIEX-a, Instrumenta Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu informacija s korisnicima, a uz suradnju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Srbije, u Nišu od 24. do 25. listopada 2022., te Čačku od 27. do 28. listopada 2022. godine organizirane su dvije dvodnevne radionice na temu “Strateška podrška lokalnim vlastima – eUprava”, na kojima su prezentirane Javne elektroničke usluge Grada Rijeke te Participacija građana i transparentni proračun.

Više informacija

Ponedjeljak, 31. listopad 2022.

Tržnice na blagdan Svi sveti neće raditi

TD Rijeka plus obavještavamo korisnike da tržnice u utorak, 1. studenoga 2022. godine, na blagdan Svi sveti neće raditi, izuzev prostora za prigodnu prodaju cvijeća na Centralnoj tržnici u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Više informacija