Četvrtak, 30. lipanj 2022.

Zatvara se Ri info

Zbog činjenice da je koncept organizacije rada Informativnog centra Grada Rijeke (Ri info) s protekom vremena zastario i postao suvišan, Ri info 1. srpnja prestaje s radom i neće se više otvarati.

Više informacija

Četvrtak, 30. lipanj 2022.

Predstavljanje aktivnosti na projektu Oslonac

U petak, 1. srpnja 2022. godine, u 10.00 sati, u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, Rijeka bit će predstavljene aktivnosti na projektu Oslonac – jačanje organizacijskih kapaciteta za pružanje stručne i volonterske psihosocijalne podrške u kriznim situacijama koji je financiran EU sredstvima.

Više informacija

Četvrtak, 30. lipanj 2022.

Grad Rijeka i dalje prednjači po transparentnosti proračuna

Institut za javne financije predstavio je 29. lipnja 2022. rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih/lokalnih jedinica. Grad Rijeka kao i svih prijašnjih godina u potpunosti transparentno objavljuje sve dokumente, pa i više od traženog.

Više informacija