Utorak, 30. prosinac 2014.

Riječku 2014. godinu obilježili novi stanovi, vrtići, autobusi…

Tijekom 2014. godine Grad Rijeka i njegova komunalna i trgovačka društva samo u najvažnije i financijski najizdašnije projekte uložila su preko 300 milijuna kuna, kazao je na redovnoj konferenciji za novinare riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji je izdvojio projekte poput izgradnje POS-ovih stanova i novih dječjih vrtića, ulaganja u projekte vodovoda i odvodnje, ali i nabavku novih autobusa Autotroleja te nastavak uređenja Starog grada.

Više informacija

Četvrtak, 18. prosinac 2014.

Aktualni sat 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Aleksandar Bulog (SDP) kazao je kako se u javnosti iznose informacije o poskupljenju grijanja pa čak i o tome da je to poskupljenje nezakonito. Pitao je koliko će biti to poskupljenje i na temelju koje osnove. Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako se na Vijeću puno puta raspravljali o cijeni grijanja. Odluku o poskupljenju donijela…

Više informacija

Četvrtak, 18. prosinac 2014.

Usvojen proračun Grada Rijeke za 2015. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 798 milijuna kuna, kao i programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi. Usvojeno je Izvješće o financijskoj reviziji za 2013. g., nova odluka o socijalnoj skrbi i zakupu poslovnog prostora te je dana suglasnost Autotroleju za zaduženje u visini od 15,5 milijuna kuna za nabavku novih 11 autobusa.

Više informacija

Srijeda, 17. prosinac 2014.

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama

Kroz projekt “RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama”, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, osigurano je gotovo 1,9 milijuna kuna za rad 44 pomoćnika u 18 riječkih osnovnih škola. Grad Rijeka financira još pet pomoćnika u nastavi te dodatnih sedam u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje

Više informacija

Utorak, 16. prosinac 2014.

Značajna ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje

Tijekom sljedeće dvije godine KD Vodovod i kanalizacija na području Rijeke i Kastva realizirat će se projekt izgradnje 32 kilometra sanitarne odvodnje na gotovo 17 kilometara vodovodne mreže. Projekt vrijedan 124 milijuna kuna financirat će se sredstvima razvojnih banaka. U razdoblju od 2016. do 2019. godine planirana je dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financiranjem iz fondova Europske unije.

Više informacija

Četvrtak, 11. prosinac 2014.

Predložen Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu od 798 milijuna kuna

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel uputio je Gradskom vijeću prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu u iznosu 798 milijuna kuna, što je za 2,1% ili 17,3 milijuna kuna manje od proračuna za 2014. godinu, s time da je na visinu proračuna u najvećoj mjeri utjecalo smanjenje visine planiranog prihoda od poreza na dohodak. Kako ne bi došlo u pitanje funkcioniranje grada, unatoč tome što su značajno smanjeni rashodi, osim direktnih pomoći građanima, predloženo je povećanje prireza porezu na dohodak.

Više informacija

Srijeda, 3. prosinac 2014.

Normativni akti MO Vojak

Normativni akti jesu: Pravila MO Vojak Poslovnik Vijeća MO Vojak Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos razvoju MO Vojak  

Više informacija

Petak, 28. studeni 2014.

Gradskim proračunima moraju se nadoknaditi izgubljena sredstava od poreza

U kontekstu činjenice da će povećanjem neoporezivog dijela dohotka i poreznih stopa gradovi, općine i županije ostati bez značajnog dijela prihoda, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na svojoj redovnoj konferenciji za novinare je istaknuo kako svi gradonačelnici, načelnici i župani jednoglasno traže da se kroz najavljene izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave nadoknadi dio sredstava koji će njihovi proračuni izgubiti.

Više informacija