Na nedavno održanom godišnjem Savjetovanju Gradova i općina prijatelja djece, Grad Rijeka dobio je nagrade za dvije aktivnosti kojima se nastojao uljepšati i poboljšati život djece u Rijeci u 2014. godini.

Radi se o Povelji za Festival stvaralaštva i postignuća djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom i Pohvali za aktivnost pod nazivom Bio-kugle za čišće more.

Festival čiji je cilj socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom, održava se svake godine u okviru svečanog obilježavanja Međunarodnog dana posvećenog osobama s invaliditetom (3. prosinca). Organizira ga Projektni ured Rijeka zdravi grad u suradnji s ustanovama i udrugama koje okupljaju ili skrbe za djecu s teškoćama u razvoju te ponajviše uz pomoć djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Organizacijski tim Festivala okuplja više od stotinu volontera, u dobi od 15 do 75 godina. Oko 20ak ih čini uži organizacijski tim, dok ostali imaju različite uloge: radni terapeuti, defektolozi i druge osobe odgojno obrazovne struke pripremaju djecu za  nastup na Festivalu, učenici Škole za primijenjenu umjetnost Rijeka pripremaju scenografiju i prateću izložbu, a članice Kreativnih radionica 50+ pri Klubovima za umirovljenike i starije osobe izrađuju poklone za djecu sudionike Festivala.

Posebno treba istaknuti da je ovaj jednodnevni Festival zapravo prikaz ponajboljih postignuća djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom u glazbenom, literarnom, dramskom  i plesnom izražavanju, za koje su se pripremali tijekom cijele pedagoške/školske godine sudjelujući u kreativnim radionicama. Važno je, također, istaknuti da u akciji sudjeluje oko 140 djece predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi s teškoćama u razvoju ili s invaliditetom.

Cilj druge akcije za koju je Grad Rijeka nagrađen, podizanje je razine svijesti kod djece i šire javnosti o važnosti čuvanja čistoće mora, našeg jedinstvenog i neprocjenjivo vrijednog prirodnog resursa. Ekološku akciju pod nazivom Bio-kugle za čišće more inicirao je i proveo Jadran Galenski Laboratorij Rijeka d.d. uz potporu Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. Tvrtka JGL d.d. osigurala je edukativne letke o važnosti očuvanja morskog resursa i bio-kugle napravljene od gline, obogaćene efektivnim mikroorganizmima na bazi EM japanske tehnologije, koje fermentiraju nakon bacanja u more i razgrađuju morski mulj i ostale uzročnike neugodnih mirisa. Efektivni mikroorganizmi sposobni su prirodnim biokemijskim procesima pretvoriti štetne tvari u zdrave i korisne, onako kako to priroda radi milijunima godina. Budući da su efektivni mikroorganizmi potpuno prirodni i bezopasni za ljude, životinje i okoliš općenito, tretiranje onečišćenog morskog dna na ovaj način u potpunosti je bezopasan proces koji u konačnici isključivo rezultira čišćim morem. Svaka bio-kugla može očistiti 1 m2 morskog dna.
Ova originalna akcija omogućila je djeci i građanima da bacanjem eko-kugli u more izravno sudjeluju u rješavanju problema zagađenja okoliša (mora). Naime, u Republici Hrvatskoj svake godine nastane 1,2 milijuna tona komunalnog otpada te više od 6,8 milijuna tona tehnološkog otpada. Neodgovorno odbačen otpad dospijeva u more rijekama koje se slijevaju, strujama iz drugih mora te vjetrovima koji donose smeće s obale ili raznih plovila. Jadransko more jedno je od najčišćih mora svijeta, a kako bi takvo i ostalo, potreban je stalan i udruženi angažman svih nas koji uz njega (i od njega) živimo. Nadamo se da su vrijednu poruku ove akcije djeca trajno upamtila.