Kroz projekt “RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama”, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, osigurano je gotovo 1,9 milijuna kuna za rad 44 pomoćnika u 18 riječkih osnovnih škola. Grad Rijeka financira još pet pomoćnika u nastavi te dodatnih sedam u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje

Iako Grad Rijeka, unatoč nepostojanju zakonske regulative, već šest godina financira rad pomoćnika u nastavi, ove se godine otvorila mogućnost dobivanja financijskih sredstava za rad pomoćnika iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

U svibnju ove godine po prvi je puta bio raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”. Javni poziv bio je dostupan svim osnivačima osnovnih i srednjih škola, a sredstva su dobile jedinice lokalne i regionalne samouprave koje prate natječaje, promišljaju dugoročno i kontinuirano nastoje održavati visoki pedagoški standard, unatoč nepostojanu cjelovite sustavne politike u pogledu obrazovanja učenika s teškoćama.

Grad Rijeka prijavio je na natječaj projekt “RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama”, te dobio sredstva u iznosu od 1.865.065,00 kuna za rad 44 pomoćnika u 18 riječkih osnovnih škola te niz popratnih projektnih aktivnosti. Grad Rijeka je svojom prijavom dobio 96 od mogućih 100 bodova čime je svrstan na visoko drugo mjesto konačne rang liste.

Kako je kazala je pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, aktivnosti na projektu, kao što je izbor pomoćnika i edukacija od strane Centra inkluzivne potpore Idem, započele su i prije objave rezultata natječaja u rujnu, sa željom da se učenicima već prvog dana školske godine osigura pomoć asistenata.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel podsjetio je kako je kako Grad Rijeka financira pomoćnike u nastavi posljednjih šest godina, tijekom kojih je iz gradskog proračuna za ovu svrhu izdvojeno 3,2 milijuna kuna, a samo u 2014. godini milijun kuna.
“Kad je Grad Rijeka prije šest godina pokrenuo pilot-projekt u Hrvatskoj, osigurano je šest asistenata, dok danas 62 učenika riječkih osnovnih škola imaju na raspolaganju pomoć 56 asistenata u nastavi, budući da manji dio pomoćnika radi s više od jednog učenika. I ovom prilikom želim upozoriti kako pitanje pomoćnika u nastavi nije sustavno riješeno, pa se ne zna što će biti iduće godine. Grad Rijeka će i ubuduće, bude li potrebno, osiguravati sredstva za pomoćnike u nastavi, ali smatram kako bi kroz sustav trebalo trajno riješiti zapošljavanje asistenata, ne samo zbog potrebe pružanja kontinuirane pomoći učenicima s teškoćama, već i kao osiguravanje stalnog radnog mjesta asistentima,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Projekt “RInkluzija” se bavi učenicima s teškoćama, temom o kojoj Grad Rijeka promišlja već dugi niz godina i u korak sa svjetskim i europskim trendovima, a u skladu sa svojim proračunskim mogućnostima, prati provodi i financira projekte sa idejom inkluzivnog obrazovanja, vodeći se mišlju da svi učenici imaju pravo na kvalitetno obrazovanje uključujući i učenike s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu.

U riječkim osnovnim školama trenutno je integrirano 544 učenika s teškoćama u redovan odgojno obrazovni sustav. Neki od tih učenika pored savladavanja nastavnog programa imaju i niz drugih potreba koje nastavnik nije uvijek u mogućnosti zadovoljiti. Ovim projektom tim učenicima osigurava se pomoćnik u nastavi čime se doprinosi kvaliteti integracije u razredu. Pomoćnik u nastavi predstavlja neposrednu potporu učeniku, a posredno potporu učitelju te ostalim učenicima u razredu, no pritom nije zamjena za druge oblike pomoći. Projektom “RInkluzija” povećava se socijalna uključenost i olakšava integracija učenika s teškoćama u školama Grada Rijeke.

Projekt se provodi od kolovoza ove godine i traje do kraja lipnja 2015. godine, a sve aktivnosti provode se u okviru Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Europski socijalni fond