Aleksandar Bulog (SDP) kazao je kako se u javnosti iznose informacije o poskupljenju grijanja pa čak i o tome da je to poskupljenje nezakonito. Pitao je koliko će biti to poskupljenje i na temelju koje osnove.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako se na Vijeću puno puta raspravljali o cijeni grijanja. Odluku o poskupljenju donijela je Skupština društva, a ne bi je donijela da nije imala opravdanja. Odluka je donesena legitimno i nakon pribavljene suglasnosti Hrvatske regulatorne agencije HERE koja je pregledala svu dokumentaciju i prihvatila poskupljenje na temelju argumentiranih razloga i kretanja cijena protekle tri godine. HERA je ujedno i najveći krivac za ova poskupljenja, zato što od 2005.g. pa do prije dvije godine nije davala suglasnost za promjenu cijena, koju su trebale pratiti rast cijena energenata koji su u tom razdoblju poskupili za 80 %, što je dovelo do poremećaja u radu i značajnih gubitaka. Poskupljenje od prije dvije godine i ovo sada, ne koristi se za pokriće gubitaka poslovanja, nego isključivo za pokrivanje cijene energenata, kako ne bi došlo do prekida opskrbe jer Energo mora plaćati račune za isporučene energente. U međuvremenu je plin poskupio, kao i lako lož ulje, što je dodatno otežalo uvjete. Odluka Skupštine društva donesena na javno najavljenoj skupštini. Drugi dan su o razlozima poskupljenja izvijestili svi mediji, a direktor društva je još na proljeće najavio poskupljenje, pa je u potpunosti ispoštovan Zakon o zaštiti potrošača. S obzirom na to da su ove djelatnosti izuzete iz komunalnih djelatnosti, nema osnove da Grad subvencionira poslovanje društva iz proračuna već ono mora djelovati po komercijalnim načelima. Ono što Grad može učinit i što i čini iz proračuna su isključivo pomoći korisnicima kroz socijalne programe. Što se tiče priče oko plina, ukoliko ne dođe do povećanja prodajne cijene plina, sigurno se neće planirati poskupljenje plina.

Predrag Miletić (RI) je iznio podatak kako je gradonačelnik Obersnel početkom studenog bio u Južnoj Africi u Cape Townu i Durbanu. S obzirom na to da je taj put prilično skup upitao je da li se stvarno trebalo ići do Rta Dobre nade i što od tog puta imaju Riječani i riječka privreda. Miletić je kazao kako da od njegovog puta građani Rijeke i privreda nemaju nikakve koristi. Vrijeme je pokazalo da se Obersnelovim putovanjima ništa korisnog nije postiglo, ni naučilo niti prihvatilo osim sitnih kozmetičkih zahvata koje imamo u našem gradu.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je Grad je Rijeka član Udruženja gradova i luka AIVP kao i stotine drugih gradova i lučkih uprava po cijelom svijetu. U tom kontekstu, a uz činjenicu da je Obersnel već dugi niz godina član Upravnog odbora te udruge, te da je bio pozvan i kao sudionik okruglog stola na temu pametnih gradova u kontekstu razvoja luka u području grada, prihvatio je poziv i istovremeno odradio neke kontakte u Durbanu i Cape Townu. S gradonačelnicom Cape Towna dogovorio uspostavu prijateljskih odnosa između Rijeke i Cape Towna, i u tom se smislu uskoro očekuje potpisivanje pisma namjere. Sve to s ciljem promocije riječkog prometnog pravca i ulaza roba koji se izvoze iz južne Afrike, od voća, željezne rude i drugih sirovina preko riječke luke. Gradonačelnik Obersnel je u dogovoru vijećniku Miletiću kazao kako će navesti samo dva sitna kozmetička zahvata koja su rezultat njegovih kontakata s investitorima. Jedan je izravno vezan uz sudjelovanje na sjednicama AIVP-a i kontakta sa brojnim investitorima. Riječ je o ulasku filipinskog investitora u projekt Brajdice, koji je do sada investirao preko 50 milijuna eura u taj kontejnerski terminal. Drugi je pronalazak češkog investitora koji će graditi turistički Resort na Kostabeli koji je također proizvod tih kontakata, pa ako Miletić smatra da su to kozmetički zahvati neka mu bude.

Bojan Kurelić (AM) je naveo kako su na sjednici održanoj 28. veljače doneseni zaključci vezani uz gospodarenje otpadom, među kojima je i zahtjev da se sazove sjednica Skupštine komunalno društva na tu temu te da KD Čistoća započne s izradom studije i napravi plan gospodarenja otpadom. Pitao je gradonačelnika što je po tom pitanju poduzeo.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je izrađena osnova na temelju koje će se izraditi strategija gospodarenja otpadom koja će biti gotova uskoro. Nije se čekalo dovršenje strategije već je poduzet čitav niz aktivnosti vezanih uz primarnu selekciju otpada što je vidljivo i u prijedlogu proračuna gdje su predviđena sredstva za tu namjenu. Riječ je o nabavi dva mobilna reciklažna dvorišta i nekoliko tisuća kontejnera za selektiranje otpada koji će biti postavljani na području grada Rijeke. Studija je završena i na temelju nje se izrađuje plan gospodarenja otpadom, a kao što vidite ne čekajući rezultate studije, a sukladno Strategiji Republike Hrvatske vezanoj uz gospodarenje otpadom, krenuli smo sa nabavom opreme.
Hrvoje Burić (HDZ) pitao je gradonačelnika da li ga je sram načina na koji je obilježena obljetnica smrti Ivana pl. Zajca 16. prosinca. Burić je naveo kako je jučer na dnevniku vidio da je u Zagrebu održana predstava Momci na brod, a ovdje u Rijeci je obljetnica obilježena na simboličnoj razini, te dodao kako je intendant uostalom rekao „Koliko novca toliko Zajca“.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako ga nije sram i nema se zašto sramiti. HNK Ivana pl. je pripremilo tri programa kojim je obilježena stota obljetnica našeg sugrađana. To što HTV više voli Zagreb nego Rijeku i daje prednost onome što se događa u Zagrebu, a ne u Rijeci, morate pitati njih. Obersnel je kazao kako se Rijeci već dugo godina održavaju Zajčevi dani, redovni sam posjetitelj te manifestacije ali vas tamo nisam vidio, odgovorio je gradonačelnik vijećniku Buriću.

Ljubica Dujmović Kosovac (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz rezidencijalni program Kamov. Šećući se gradom na prostoru tržnice vidjela je ploču na kojoj piše da se pojavio još jedan rezidencijalni prostor, pa je interesira da li postoji jedan ili dva prostora u kojem se ti programi realiziraju.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako su se ti programi kroz ovu godinu realizirali u Starom gradu. S obzirom na to da su razriješeni problemi vezani uz korištenje stana u Zagrebačkoj ulici, od ove godine je namjera da se i taj prostor koristi kao rezidencijalni prostor za potrebe kulture.

Vuk Prica (SDP) je naveo kako se u novinama može čitati o tome kako je uprava Autotroleja krenula u provjeru diploma u tom Komunalnom društvu, pa je postavio pitanje da li se provjera diploma odnosi samo na Autotrolej, što je analiza pokazala i kakve su posljedice prema onima koji su imali lažne diplome.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako je uprava Autotroleja, temeljem iskustva iz ostatka Hrvatske da među određenom strukom i profesijama vezanim uz promet postoji određeni broj kvalifikacija koje su lažne, krenula u provjeru i utvrdila da 10 vozača nema odgovarajuće dokumente odnosno da iza tih dokumenata ne stoje stvarno završeni programi kvalifikacije za posao koji obavljaju. Svi radnici su suspendirani i protiv njih se vodi postupak koji će završiti izvanrednim otkazom ugovora o radu. Bez obzira na te falsificirane dokumente sigurnost putnika nije bila ugrožena zbog odredbe o licenciranju vozača. Slična provjera provodi se u ostalim društvima ali je za očekivati da toga tamo neće biti, a javnost će biti obaviještena o rezultatima provjere i u ostalim društvima.

Sandra Krpan (SDP) postavila je pitanje vezano uz natječaj za Europsku prijestolnicu kulture koji je u tijeku. Čuju se različiti stavovi o tome hoće li Rijeka uspjeti dobiti tu titulu, te pitala mogu li vijećnici ikako pomoći da Rijeka dobije kandidaturu i kolike su nam šanse.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako svaka kandidatura nosi mogućnost uspjeha i rizik neuspjeha. Aktivnostima koje smo poduzeli i mobiliziranjem čitave kulturne zajednice i uz natječaje koji su se otvorili, nastojimo na najbolji mogući način predstaviti kandidaturu Rijeke. Ministarstvo kulture prepoznalo je projekt Benčića u kojem će se smjestiti Muzeji moderne i suvremene umjetnosti i Muzej grada Rijeke i Gradska knjižnica, kao jedan od najvažnijih i najbolje pripremljenih projekata, za što su i ove godine osigurana sredstva, a i u proračunu za narednu godinu isto. Što dokazuje koliko ozbiljno pripremamo kandidaturu. Obersnel je kazao kako i drugi gradovi poduzimaju slične aktivnosti. Sretna je okolnost da će konačnu odluku donositi Povjerenstvo osnovano na razni Europske unije u kojem će biti samo jedan član iz Hrvatske, što je garancija deaće odabir biti lišen stranačke politike i lokalnih utjecaja i da će se kandidature tretirati na jednak način. Rijeka ima velike šanse jer je naš naglasak na otvorenosti i važnosti revitalizacije industrijske baštine što je jedan od prioriteta EU.

Walter Volk (SDP) postavio je pitanje vezano uz Poticanu stanogradnju i dovršenje objekta Hostov breg te pitao kada se očekuje useljenje i kada se predviđa početak gradnje stanova POS-a na Martinkovcu?

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako su stanovi na Hostovom bregu izgrađeni u manje od godinu i pol što je za 90 stanova brzo. Radovi završeni, izvršen je tehnički pregled i dobivena uporabna dozvola. Potpisuju se ugovori sa kupcima, a useljenje i predaja ključeva najavljena za utorak, 23. prosinca. Oni koji budu jako brzi moći će proslaviti Božić u novom stanu. Što se tiče Martinkovca, tamo su nastavljene aktivnosti pripreme. Otvoren je natječaj za izgradnju infrastrukture. Krajem siječnja slijedi odabir izvođača radova. Raspisan je i natječaj za zainteresirane kupce koji su spremni kupiti stanove. Ozbiljno planiramo taj projekt i čim odaberemo buduće kupce po listi, u prvom kvartalu iduće godine slijedi početak radova na izgradnji još 90 stanova.

Teo Božanić (HDZ) postavio je pitanje vezano uz male komunalne prioritete mjesnih odbora. Pitao je kako je moguće da se pristupne ceste investiraju iz tih sredstava, ako su plaćeni svi komunalni doprinosi. Pobrkana je komunalna naknada i komunalni doprinos. Dodao je kako, što se tiče komunalnih prioriteta, izvođači radova ne plaćaju uredno i sve se uvijek zakuha u zadnjem mjesecu. Zašto se čeka kraj godine.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako ni on nije zadovoljan realizacijom u drugoj polovici godine. Za svaku investiciju, nakon što se osiguraju sredstva i definiraju pozicije proračuna potrebno je vrijeme od provedbe natječaja do ugovaranja posla. Kompletan program se bazira na temelju dogovora i prijedloga MO. Grad ne diktira uvjete što će se uređivati već Vijeća mjesnih odbora. Praksa pokazuje da glavnina aktivnosti počinje u drugom dijelu godine, zato i postoji stavka prijelaznih radova, pa ono što je pripremljeno ili započeto prenosi se u iduću godinu i nitko nije zakinut propadanjem sredstava.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je kazala kako bi onaj tko dobije posao intendanta temeljem određenog programa, tog bi se programa trebao i držati. Pitala je zašto su otpale predstave Hrvatski Faust i Momci na brod, koji su bili u programu HNK Ivana pl. Zajca. Već do sada se nije ispoštovalo pola programa, nego se neukusnim i nepismenim svađama naškodilo unaprijed dogovorenim predstavama, a postavljeni su nekakvi uradci upitne kvalitete, ne poštujući autorska prava. Otpao je projekt velikana hrvatske književnosti poput Slobodana Šnajdera koji je usput i u javnosti izvrijeđan. Pitala je hoće li se i dalje tolerirati nepoštivanje programa na temelju kojega se postalo intendant.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako ne vidi da se u Kazalištu, što se tiče programa događa nešto sporno. Većina zacrtanih programa je odrađena. Naravno da je nemoguće da u ovakvom kontekstu, sve što je u programskoj knjižici bude realizirano u točno određeno vrijeme. Ako se netko osjeća povrijeđenim zbog autorskih prva to može riješiti pred nadležnim institucijama. Je li neka predstava kvalitetna ili nije, ovisi o osobnom stavu. Netko će pogledati predstavu i po dva puta, a netko neće. Neki će pričati o tome, a da predstavu nisu niti pogledali. Što se tiče Hrvatskog Fausta, autor je smatrao da je previđeno vrijeme za pripremu prekratko i u tom se kontekstu od tog projekta odustalo. Što se tiče predstave Momci na brod, riječ je o studentskoj predstavu za čiju su realizaciju tražena neprimjerena sredstva. Sve ima svoju cijenu, ali studentsku predstavu ne možemo platiti kao predstavu etabliranog kazališta koju izvode profesionalci. Sve drugo je realizirano, pa čak i iznad programa

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) je replicirala kako mijenjanje usvojenog programa svojim uradcima nije primjereno, kao što nije primjereno da se velikana književnosti Slobodana Šnajdera vrijeđalo poput mulca. Cijena predstave Momci na brod se znala prilikom planiranja, pa je kazala kako se zanima kako će izgledati program za iduću sezonu.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako će se pred ljeto kada se bude radio program koji počinje u listopadu, znati kako će on izgledati. Dodao je kako mu je jako drago čuti da vijećnici HDZ-a smatraju kako je Šnajder velikan hrvatske knjiženosti što znači da je stranka evoluirala u svojim stavovima podsjetivši kako je Slobodan Šnajder bio na ovom vijeću izabran za intendanta, ali nikada nije postao intendant jer ga upravo HDZ -ov ministar kulture nije podržao.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – Stranka rada) postavila je pitanje vezano uz cijenu centralnog grijanja naglasivši kako je gradonačelnik na zadnjoj sjednici rekao je da se energenti nabavljaju na tržištu i to ponovio danas iako je vlada propisala nabavnu cijenu te energije. Tražit će dodatna pojašnjenja u pisanom obliku, a sada smatra da građani nisu dobili tumačenje pravog razloga povećanja. Energo prema njenom mišljenju ipak obavlja djelatnost javne usluge. Građani ničim nisu zaštićeni, cijena se digla, a građani nisu dobili tumačenje pravog razloga povećanja, koji kada se zbroji povećanje cijene od prije dvije godine i ovo zadnje poskupljenje iznosi skoro 100 % .

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako povećanje cijene nije njegova matematika izračuna, nego HERE i Sabora koji je donio takve odredbe. Cijena energije se sastoji od cijene snage i utrošenog kilovata. S obzirom na činjenicu da se cijena snage nije mijenjala, a konačna cijena određuje se na temelju zbroja snage i utrošene energije, ono što građanin bude vidio na računu bit će povećanje od 20%. O tome koliko građani Rijeke zaštićeni, može reći samo da dijele istu sudbinu kao i drugi u Hrvatskoj osim Zagreba. Koliko mu je poznato cijene u drugim gradovima se razlikuju od 2 do 3 posto jedino se u Zagrebu i eventualno Velikoj Gorici razlikuju i znatno su niže. Naime HEP ima objekt koji je toplana i elektrana i razlika cijene koju plaćaju nadoknađuje se kroz cijenu struje. Zato svi građani Hrvatske struju plaćaju određeni promil skuplje da bi se građani Zagreba grijali jeftinije. Gradonačelnik je dodao kako su svi podaci javno dostupni, pregledani su od HERE i nema ništa protiv da se o tome raspravlja i na zasebnoj točci Vijeća ako treba.