Srijeda, 30. studeni 2005.

Druge izmjene i dopune proračuna za 2005.

Bez veće rasprave Gradsko je vijeće na današnjoj sjednici prihvatilo Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna za 2005. godinu, zajedno s nizom drugih točaka koja se tiču izmjena u financiranju programa kulture, športa i tehničke kulture. Najangažiraniji dio današnje sjednice bio je vijećnicima uvijek interesantan aktualni sat tijekom kojeg se raspravljalo o provođenju plinofikacije u Rijeci i moralnoj odgovornosti za nedavni tragični događaj te pitanju očuvanja riječke industrijske baštine.

Više informacija

Ponedjeljak, 21. studeni 2005.

Rijeka i formalno Grad – prijatelj djece

Nakon pet godina uspješnog sudjelovanja u akciji “Gradovi i općine prijatelji djece”, Grad Rijeka je, među prvim gradovima u Republici Hrvatskoj, povodom Dana konvencije o pravima djeteta, nagrađen titulom Grada – prijatelja djece. Ovu prestižnu titulu iz ruku potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor, za Grad Rijeku primila je prof. dr. sc. Romana Jerković, zamjenica gradonačelnika Grada Rijeke.

Više informacija