Bez veće rasprave Gradsko je vijeće na današnjoj sjednici prihvatilo Prijedlog drugih izmjena i dopuna Proračuna za 2005. godinu, zajedno s nizom drugih točaka koja se tiču izmjena u financiranju programa kulture, športa i tehničke kulture. Najangažiraniji dio današnje sjednice bio je vijećnicima uvijek interesantan aktualni sat tijekom kojeg se raspravljalo o provođenju plinofikacije u Rijeci i moralnoj odgovornosti za nedavni tragični događaj te pitanju očuvanja riječke industrijske baštine.

Druge izmjene i dopune proračuna za 2005.

Pojašnjavajući razloge izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2005., kojim se planirani iznos proračuna smanjuje za oko 13 milijuna kuna, odnosno 1,6% te sada iznosi približno 812 milijuna kuna, gradonačelnik Vojko Obersnel je istaknuo da do navedenog smanjenja dolazi prije svega zbog neizdavanja Municipalnih obveznica, iskazavši još jednom razočaranje zbog vođenja restriktivne politike i stopiranja projekta lokalnoj samoupravi. S druge strane, bilježi se izrazito pozitivno povećanje prihoda za 45% odnosno preko 55 milijuna, što je Obersnel obrazložio povećanjem prihoda od zateznih kamata te planiranjem ostalih prihoda od financijske imovine. Povećanje prihoda od zateznih kamata rezultat je planiranja naplate dijela potraživanja koje Grad Rijeka ima prema Republici Hrvatskoj po osnovi kamata za konvertibilne devize od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznio je gradonačelnik. Od rashoda, Obersnel je istaknuo povećanje od 1,7 milijuna kuna ili 7.4% u odnosu na prvi rebalans, za naknade građanima i kućanstvima. Ta su sredstva namijenjena za provođenje socijalnih programa, iznosa poklon-bona za školske udžbenike i pribor te naknade za djecu poginulih.

6. sjednica Gradskog vijeća

Usvojene druge izmjene i dopune proračuna za 2005.

Komentar na račun Proračuna Grada Rijeke iznijela je i vijećnica Lidija Flas iz SDP-a, kazavši da on nije bio prenapuhani predizborni trik, kao što to i dalje tvrde članovi kluba vijećnika HDZ-a. Ona je podržala povećanje sredstava za kulturu, sport, tehničku kulturu i informatičke tehnologije, kao i povećanje financijske podrške socijalnih programa, iako posljednje potvrđuje i žalosnu činjenicu, a ta je smanjenje društvenog standarda građana. Vijećnik Ernest Cukrov također je izrazio nezadovoljstvo zbog, kako kaže, principa sustavnog smanjenja prihoda sredstava od države.

Gradsko vijeće prihvatilo je izmjenu preraspodjele viška prihoda iz 2004. godine, kojom je, od ukupno oko 20 milijuna kuna, najviše sredstava, oko tri milijuna kunana mijenjeno za projekt dvorane na Zametu  te bazena na Kantridi za kojeg je zbog brže dinamike izgradnje od planirane povećan iznos sredstava, s četiri na deset milijuna kuna. Gradsko vijeće je prihvatilo i izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu, kao i izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture te Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2005.

Sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu

6. sjednica Gradskog vijeća

Grad Rijeka za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu ukupno izdvaja 2,7 milijuna kuna

Gradsko vijeće prihvatilo je informaciju o sufinanciranju širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke. Grad Rijeka za sufinanciranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu ukupno izdvaja 2,7 milijuna kuna, od čega gotovo 1,5 milijuna kuna ide za sufinanciranje programa produženog i cjelodnevnog boravka, dok se ostala sredstva izdvajaju za projekt informatike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, kreativne-stvaralačke radionice u školama i školske manifestacije, programe za učenike s teškoćama u razvoju, programe za darovite učenike, programe za stručno usavršavanje učitelja te za projekt „za sigurno i poticajno okruženje u školama“. Vijeće je dalo i prethodnu suglasnost na Izmjenu Statuta Osnovne škole Pećine, prethodnu suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Rijeka“.

Imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća APOS-a Grada Rijeke

U Upravno vijeće Agencije imenovani su Đani Poropat za predsjednika, a za članove Đenet Brkarić i Denis Šulina.

Aktualni sat

Aktualnom satu je prethodila opširnija informacija o nedavnom tragičnom događaju u Labinskoj ulici, kada je prilikom intervencije od eksplozije plina, poginuo vatrogasac JVP Rijeka Edo Surina. Informaciju je vijećnicima iznio gradonačelnik Vojko Obersnel naglasivši pritom da odgovornosti Energa u ovom tragičnom slučaju nema, te da Energo i nadležne službe ulažu maksimalne napore da se neodgovarajuća plinska mreža u što kraćem roku zamijeni. Obersnel je naglasio da sigurnost građana nije ničime ugrožena, odnosno da nije ni bolja niti gora nego što je to u drugim gradovima Hrvatske, što potvrđuje i sličan incident koji se desio u Zagrebu. Pitanje moralne odgovornosti direktora Energa Zlatka Štoka, koje je uputio vijećnik Vladimir Bebić, Obersnel je prokomentirao riječima da bi ukoliko bi elementi za moralni ili kaznenu odgovornost postojali, u tom bi slučaju odavno zatražio ostavku Štoka ili bi je on sam podnio. „Mislim da ni Štok niti ja ne možemo odgovarati za činjenicu postavljanja loše plinske mreže prije trideset godina“, kazao je Obersnel.

Bojan Šober je uputio prijedlog za pokretanje inicijative uvođenja komunalnog reda u okućnicama privatnih objekata u gradu, s time da nositelj bude OGU za komunalni sustav. Pohvalivši tu ideju, član Poglavarstva zadužen za komunalni sustav Darko Crnković je istaknuo da su prava za takvim ovlastima jedinica lokalne samouprave već bila tražena, ali da nažalost nisu dobivena. Određene se radnje po riječima Crnkovića poduzimaju u suradnji s komunalnim redarima, pohvalivši pojačanu svijest građana oko uređenja okoliša. „U slučaju prijava interveniramo na način da se vlasnik prisili urediti okoliš, ali i dalje nismo zadovoljni okolišem privatnih objekata koji su postali više nalik na javno odlagalište“, kazao je Crnković. Na pitanje oko neodgovornog parkiranja automobila na mjesta rezervirana za invalide, Crnković se složio da u tom području postoji dosta nereda, što bi ubrzo trebalo biti riješeno budući da je u tijeku revizija predanih molbi i izdanih naljepnica.

Najdužu je raspravu potaklo pitanje očuvanja industrijske baštine, sveprisutno u posljednje vrijeme i u medijima, koje je u ime kluba vijećnika HDZ-a postavio Alan Šustić. On je iznio mišljenje da je izabrani projekt izgradnje Autobusnog kolodvora na Žabici trebao zbog svoje važnosti biti prezentiran i vijećnicima, a nepovjerenje naspram njegova odabira potvrđuje, po njegovim riječima neusuglašenim ocjenama Ocjenjivačkog suda, negativnim sudom Društva arhitekata Rijeka i Društva povjesničara umjetnosti Rijeka, ali i debatama koje se vode zbog projekta, a tiču se očuvanja industrijske baštine.
Gradonačelnik Obersnel je pojasnio kako je cijeli natječaj provodilo upravo Društvo arhitekata Rijeka, po pravilima Društva, uz prioritete funkcionalnosti kolodvora i vrednovanje baštine. Po riječima Obersnela, deset članova Ocjenjivačkog suda, u kojem je bilo najviše arhitekata i prometnih stručnjaka, odnosno većina, usuglasila se oko izbora projekta, dok je jedan od projekata koji u potpunosti čuva industrijsku baštinu ocijenjen kao neizvediv. Pitanje industrijske baštine treba definirati struka, odnosno nadležni Odjel Ministarstva kulture, koji bi trebao ranije odrediti što je baština i što treba zaštiti kao industrijsku baštinu. Tada bi i uvjeti natječaja bili drugačiji bio je zaključak gradonačelnika.
Vezano za izjave na televiziji oko mogućeg stopiranja projekta u Rijeci, Obersnel je naglasio da će se izboriti da se projekti ostvare, te da smatra da je iz pristojnosti u emisiju „Drugi format“ koja je najvećim dijelom bila posvećena upravo industrijskoj baštini u Rijeci trebao biti pozvan netko iz Rijeke.