Utorak, 30. ožujak 2010.

Zabilježen manji broj maloljetnih ovisnika

Tijekom protekle godine zabilježen je pad broja kaznenih djela zloporabe opojnih droga, kao i manji broj maloljetnih ovisnika, stoji u izvješću o zlouporabi opojnih droga u Rijeci za 2009. godinu. Dijelom je to rezultat provedbe mnogih programa, projekata i aktivnosti ustanova i udruga koje se bave prevencijom ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja mladeži, a koje svake godine financijski podupire i Grad Rijeka.

Više informacija

Utorak, 23. ožujak 2010.

Kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini

Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2009. godini pokazali su kako je kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini te da su svi uzorci otpadne vode i mora za kupanje udovoljavali zadanim parametrima, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je predočavanjem rezultata ispitivanja obilježen Svjetski dan zaštite voda.

Više informacija

Petak, 19. ožujak 2010.

Interesna grupa građana za podršku osobama s invaliditetom

Interesna skupina građana nastoji kroz različite projekte i programe pružiti podršku osobama s invaliditetom. Projekti koje je ova grupa inicirala i/ili implementirala tematski se mogu svrstati u projekte unapređenja mobilnosti, unapređenja pristupačnosti (javnim institucijama i zdravstvenim uslugama), razvoja tolerancije za različitosti, jačanja vidljivosti i uspostavljanja komunikacije te kreativnog razvoja. Još od ranih devedesetih godina u…

Više informacija

Utorak, 16. ožujak 2010.

Interesna grupa građana za unapređivanje zaštite okoliša

Interesnu grupa građana za unapređivanje i zaštitu okoliša čine djeca, učenici, predstavnici “eko – udruga”, predstavnici komunalnih društava, te svi ekološko osviješteni građani grada Rijeke. Predstavnici grupe – učenici osnovnih škola grada Rijeke Rijeka – Zdravi grad 1998. – 2013. – petnaest godina rada Interesnih grupa građana  

Više informacija

Utorak, 9. ožujak 2010.

Nastavak podrške integraciji učenika s teškoćama u razvoju u redovnu nastavu

Grad Rijeka će sa 130 tisuća kuna financirati nastavak projekta “Mobilni stručni tim – podrška integraciji učenika s teškoćama u lokalnu zajednicu”, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju putem pomoćnika u nastavi olakšava uključenje u redovni odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Prihvaćen je i tekst javnog poziva za subvencioniranje riječkih poduzetnika, za što je osigurano 450 tisuća kuna.

Više informacija

Petak, 5. ožujak 2010.

Interesna grupa građana za održivi razvoj

Rad Interesne grupe građana za održivi razvoj zasniva se na Agendi 21, koja je donesena na Svjetskoj konferenciji o zaštiti životne sredine i razvoju Ujedinjenih naroda održanoj 1992. godine u Rio de Janeiru. Agenda 21 globalni akcijski program održivog razvoja u kojem su predviđene aktivnosti na svim razinama i to tako da sve razine ovise…

Više informacija

Srijeda, 3. ožujak 2010.

Interesna skupina građana za unapređivanje kvalitete života starijih osoba

Ciljevi interesne grupe građana: održavanje redovitih sastanaka stručnjaka i predlaganje odgovarajućih mjera za poboljšanje skrbi za starije osobe; provođenje medicinske edukacije iz područja preveniranja kroničnih nezaraznih bolesti; rad na telefonskoj liniji “Halo pomoć” potpora klubovima za starije i klupskom životu; aktualiziranje problematike starijih osoba u medijima u pogledu njihovog pravnog, ekonomskog, socijalnog, zdravstvenog i psihološkog…

Više informacija

Utorak, 2. ožujak 2010.

Korisno sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellessu

Grad Rijeka i u 2010. godini nastavit će koristiti Ured hrvatskih regija u Bruxellesu, odlučeno je na 21. gradonačelnikovom kolegiju. Naime, od 2007. godine, kada Grad sudjeluje u radu Ureda, predstavnici Grada Rijeka i gradskih ustanova sudjelovali su na brojnim sastancima, prezentacijama i seminarima iz područja gospodarstva, kulture, školstva, zdravstva i energetike te postali partneri u nizu projekata financiranih sredstvima Europske unije.

Više informacija