Interesnu grupa građana za unapređivanje i zaštitu okoliša čine djeca, učenici, predstavnici “eko – udruga”, predstavnici komunalnih društava, te svi ekološko osviješteni građani grada Rijeke.

Predstavnici grupe – učenici osnovnih škola grada Rijeke

Rijeka – Zdravi grad 1998. – 2013. – petnaest godina rada Interesnih grupa građana