Grad Rijeka i u 2010. godini nastavit će koristiti Ured hrvatskih regija u Bruxellesu, odlučeno je na 21. gradonačelnikovom kolegiju. Naime, od 2007. godine, kada Grad sudjeluje u radu Ureda, predstavnici Grada Rijeka i gradskih ustanova sudjelovali su na brojnim sastancima, prezentacijama i seminarima iz područja gospodarstva, kulture, školstva, zdravstva i energetike te postali partneri u nizu projekata financiranih sredstvima Europske unije.

Cilj suradnje s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu je osigurati kvalitetan nastup Grada Rijeke pred institucijama i organizacijama Europske unije te pravovremeno informirnje o mogućnostima korištenja sredstava fondova Europske unije za provedbu razvojnih i drugih projekata. Kako je istaknuo pročelnik Odjela za poduzetništvo Andrija Vitezić, Grad Rijeka će u 2010. godini Ured koristiti u trajanju od 8 tjedana za potrebe svojih praktikanata, uz cjelogodišnje korištenje administrativne infrastrukture.
21. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010.Prema riječima gradonačelnika Vojka Obersnela, dosadašnja iskustva praktikanata i potrebe Grada opravdavaju daljnje sudjelovanje u radu Ureda. Djelatnici Grada Rijeke, ne samo da prikupljaju informacije i potiču na uključivanje u različite projekte financirane od strane Europske unije, već stječu i znanja koja će biti vrlo korisna prilikom apliciranja za dobivanje sredstava iz strukturnih i drugih europskih fondova kada Hrvatska postane članicom Europske unije.

Grad Rijeka već je iskoristio ili koristi sredstva Europske unije, pa je tako sudjelovao u projektu “Izrada alata za valorizaciju kulturne baštine u turističke svrhe”, čiji je cilj bio izrada priručnika sa alatima za ocjenu iskorištenosti potencijala kulturne baštine, a prijavljeni su i projekti “Otkrivanje kulturnog bogatstva grada Rijeke”, projekt “Sustain“ usmjeren na alternativni izvore iskorištavanja energije te nekoliko projekta vezanih uz informacijsko-komunikacijske tehnologije. Također, putem Ureda hrvatskih regija s različitim europskim inicijativama povezani su Osnovna škola Srdoči, Medicinski fakultet, Elektroindustrijska i obrtnička škola, Znanstveno-tehnologijski park i drugi.

Potpora radu Kongresnog ureda grada Rijeke
Turističkoj zajednici grada Rijeke financijska odobrena je potpora u iznosu od 360.000,00 kuna za potrebe financiranja troškova rada Kongresnog ureda, čija je osnovna djelatnost promidžba grada kao kongresne destinacije. Ukupni iznos za rad Kongresnog ureda u 2010. godini iznosi 515 tisuća kuna, a planirane aktivnosti su mnogobrojne, od sudjelovanja u aktivnostima strukovnih asocijacija, distribucije promidžbenih materijala do sudjelovanja na kongresnim sajmovima, suradnje s medijima i drugog.

21. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010.

Pokroviteljstvo nad Sajmom poslova i Medenim danima
Prihvaćeno je pokroviteljstvo nad održavanjem manifestacije Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Rijeka, koji će se održati u Narodnom učilištu u ponedjeljak, 15. ožujka. Cilj sajma je omogućiti bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada kroz bolju dostupnost i razmjenu informacija te ojačati partnerstvo među dionicima tržišta rada.

Grad Rijeka će biti pokroviteljem i manifestacije “Medeni dani”, koji će se u organizaciji obrta Adria Expo iz Kastva održati d 17.- do 20.ožujka na Trgu 111. brigade HV-a. Manifestaciju će upotpuniti Ulični sajam knjiga u organizaciji Izdavačkog centra Rijeka, koji će brojnim naslovima podržati temu o medu, medarstvu, ljekovitom bilju, prirodnoj zdravoj prehrani i sl.

Zakup poslovnih prostora
Na natječaju za davanje u zakup poslovnih prostor, objavljen sredinom siječnja, pristiglo je 49 prijava i to za ukupno 33 poslovnih prostora, dok za 39 prostora, od čega su 13 skladišta na prostoru Zapadne Žabice, nije bilo interesa.