Rezultati ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2009. godini pokazali su kako je kvaliteta vode za piće na vrlo visokoj razini te da su svi uzorci otpadne vode i mora za kupanje udovoljavali zadanim parametrima, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju, na kojem je predočavanjem rezultata ispitivanja obilježen Svjetski dan zaštite voda.

Kako je kazao direktor KD Vodovod i kanalizacija Željko Mažar, od 4.077 uzoraka vode za piće, dakle uzetih prosječno 12 uzoraka dnevno, u 2009. godini 99,24% uzoraka bilo je zdravstveno ispravno, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.
“Ono što nas zabrinjava su sve učestalije pojave zamućenja izvorišta, pa su se tako unazad nekoliko godina krajem godine istovremeno zamutila sva izvorišta pa smo bili primorani primijeniti izvanredne mjere. Zamućenja su prirodni fenomen, karakterističan uglavnom za kraška područja, no kako procjenjujemo da će iz zbog klimatskih promjena postajati pravilom, tražimo najbolja moguća dugoročna rješenja na način da financijski ne opteretimo poslovanje ili povećamo cijenu usluge,” kazao je Mažar.

Kad se govori o otpadnoj vodi, svih 484 uzoraka otpadne vode zadovoljilo je sve zadane parametre za ispuštanje u podzemlje ili more, što potvrđuje i izvješće o kvaliteti mora za kupanje. U 2009. godini obavljeno je 340 ispitivanja na 34 točke, a samo na području grada Rijeke na 11 točaka more je bilo izvrsne kakvoće, na 4 točke dobre, a na 3 točke zadovoljavajuće kvalitete.

Gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo rezultatima ovih ispitivanja, istaknuvši kako se radi o rezultatima promišljene politike i kontinuiranog ulaganja u zaštiti izvorišta vode za piće, kao i ogromnih ulaganja u kanalizacijski sustav. Rezultati ulaganja u sustav odvodnje su vidljivi, budući da je nakon izgradnje kolektora i centralnog uređaja za pročišćavanje voda, odnosno reguliranja ispusta u more, rezultati ispitivanja kvalitete mora bili drugačiji nego prije nekoliko godina.

“No, ne zadovoljavamo se ovakvim stanjem i nastavit ćemo ulaganja. Pred potpisivanjem smo novog ugovora o podzajmu za nastavak projekta Jadran vrijedan 70 milijuna kuna, čime bi se izgradilo novih 24 kilometra kanalizacije na području Rijeke i Čavala. Također, čeka se odobrenje kredita vrijednog 30 milijuna kuna za izgradnju 39 ogranaka vodoopskrbe i odvodnje na zapadnom dijelu grada, a pripremamo se i za iskorištavanjem sredstava iz strukturnih fondova Europske unije,” kazao je Obersnel, kazavši kako je cilj svih aktivnosti nastavak osiguravanja kvalitetne opskrbe pitkom vodom Rijeke i okolice.

23. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010.

Osniva se Mjesni odbor Gornji Zamet
Gradskom vijeću upućena je statutarna odluka o osnivanju Mjesnog odbora Gornji
Zamet, odnosno njegovom izdvajanju iz područja Mjesnog odbora Zamet. Gradonačelnik Obersnel na taj je način podržao početkom 2009. godine pokrenutu inicijativu građana s Gornjeg Zameta. U svom su zahtjevu navode da je do 1992. godine postojala Mjesna zajednica Gornji Zamet sa sjedištem u prostorijama KUD-a “Zametski koren”. Prema njihovom mišljenju, i danas područje Gornjeg Zameta predstavlja jedinstvenu prostornu cjelinu te bi se osnivanjem MO Gornji Zamet omogućilo građanima s tog područja da se aktivnije i neposrednije uključe u rješavanje pitanja vezana uz njihov životni prostor. Izbori za Vijeće Mjesnog odbora Gornji Zamet provest će se u svibnju, istodobno s izborima za sve druga vijeća mjesnih odbora.

Kreće ovogodišnji ciklus depozitnog kreditiranja
Utvrđen je prijedlog Programa kreditiranja gospodarskih subjekata s područja grada Rijeke u funkciji razvoja gradskog turizma i proizvodnje u 2010. godini, za koji će grad Rijeka osigurati milijun kuna depozita, a poslovne banke kreditni fond u trostrukom iznosu. S obzirom na to da je protekle godine zabilježen manjak interesa poduzetnika za promjenom poslovne banke radi odobravanja kredita, u ovogodišnjem programu nije izabrana samo jedna banka koja je ponudila najpovoljnije uvjete, već se suradnja provodi sa svim bankama koje su se javile na natječaj. Na taj je način Grad Rijeka poduzetnicima ponudio fleksibilnije uvjete kreditiranja, pa će sami moći izabrati banku koja im najviše odgovara. Grad će dodatno subvencionirati kamatnu stopu s 2 postotna poena, pa će ona za krajnjeg korisnika, ovisno koju banku izabere, iznositi od 4,22 do 6,30 posto. Prijedlog Odluke mora potvrditi Gradsko vijeće.

Određene maksimalne cijene taksi prijevoza
Nakon što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća usvojena Odluka o autotaksi prijevozu, na Kolegiju je donesena Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge prijevoza. Sagledavajući cijene prijevoza u hrvatskim gradovima, cijene u ostalim zemljama regije i Europe te dosadašnje cijene u Rijeci, kao i potrebe da se zadrži povoljna cijena prijevoza za relaciju do 5 kilometara, maksimalna cijena za relaciju do 5 kilometra će iznositi 30,00 kn, a jedan kilometar vožnje za relaciju preko 5 kilometara maksimalno 7 kuna. Jedan sat vožnje brzinom manjom od granične ili za stajanje moći će se naplatiti najviše 10 kuna, a cijena za noćnu vožnju može biti samo 20% viša od cijene dnevne vožnje.

Pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević procijenila je kako će cijene koje će ponuditi autotaksi prijevoznici biti niže od maksimalnih, s obzirom na postojeću i potencijalnu konkurenciju na tržištu.

Gradonačelnik Obersnel osvrnuo se na dopis Udruženja obrtnika Rijeka te je prihvatio jedan njihov zahtjev, a to je da visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza ne stoji 1.500kn, već 1.000 kn. Neopravdanim su ocijenjeni zahtjevi Udruženja da maksimalna cijena do 5 kilometara bude 40 kuna, a čekanja 50 kuna.

23. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010.

Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo
Gradskom vijeću upućen je prijedlog načina raspodjele 21,2 milijuna kuna tzv. decentraliziranih sredstava za financiranje osnovnog školstva, odnosno materijalnih i financijskih rashoda, tekućem i investicijskom održavanju te kapitalnom ulaganju u objekte. Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov istaknula je kako će 4,8 milijuna kuna kapitalnih sredstava biti uloženo u dogradnju OŠ Srdoči, za koji natječaj za izvođača radova provodi nadležno ministarstvo, a dio sredstava za investicijsko ulaganje namijenjen je uređenju novog punkta za djecu s poteškoćama u govoru pri OŠ Brajda.

Uspješan rad Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Prihvaćeno je godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2009. godinu, a nakon što ga potvrdi i Gradsko vijeće, Zakladi će se uplatiti redovna godišnja potpora u iznosu od 100.000 kn. Izvješće je podnijela nova ravnateljica, doc.dr.sc. Sanju Barić, istaknuvši kako je u šest godina djelovanja, Zaklada je prikupila 5.990.794,66 kuna, a putem natječaja i projekta u sveučilišnu zajednicu distribuirala 4.832.543,40 kuna. Tijekom 2009. godine provedeno je 8 projekata, kao što su škola za studente o održivom razvoju i pisanju projekata za fondove Europske unije.

Izmjene Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida
Prihvaćen je i na Gradsko vijeće upućen prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Kantrida, kako bi se mogla urediti luka nautičkog turizma ispred platoa bivšeg brodogradilišta Kantrida

 

Skip to content