Interesna skupina građana nastoji kroz različite projekte i programe pružiti podršku osobama s invaliditetom. Projekti koje je ova grupa inicirala i/ili implementirala tematski se mogu svrstati u projekte unapređenja mobilnosti, unapređenja pristupačnosti (javnim institucijama i zdravstvenim uslugama), razvoja tolerancije za različitosti, jačanja vidljivosti i uspostavljanja komunikacije te kreativnog razvoja.

Još od ranih devedesetih godina u sklopu projekta Rijeka – zdravi grad pokrenut je niz projekata, programa i aktivnosti koji imaju prvenstveno za cilj neposredno uključivanje osoba s invaliditetom u aktivan svakodnevni život. Od opremanja i otvaranja prve plaže za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj 1996. godine riječki se projekt može pohvaliti cijelim nizom kontinuiranih projekata unapređenja kvalitete života ovih osoba. Interesnu grupu građana za podršku osobama s invaliditetom u projektu Rijeka – zdravi grad čine stručne osobe koje se profesionalno bave osobama s invaliditetom, same osobe s invaliditetom i njihove nevladine udruge te roditelji djece s teškoćama u razvoju (urođenim ili stečenim invaliditetom).

Projekti koje je ova grupa inicirala i/ili implementirala:

  • Projekti olakšane mobilnosti nastoje omogućiti bolju pokretljivosti osoba u invalidskim kolicima i slijepih osoba. To su npr. projekt pod nazivom “Otklonimo barijere” koji uključuje: obilježavanje parkirnih mjesta u gradu, postavljanje rukohvata, zvučnu signalizaciju semafora, prilagodbu telefonskih govornica osobama u invalidskim kolicima, inicijativu gradnje prilagođenih sanitarnih čvorova, postavljanje upuštenih rubnjaka, postavljanje rekreativnih sprava za djecu s poteškoćama u razvoju…
  • Projekti unapređenja pristupačnosti uključuju osnivanje posebne stomatološke ordinacije za djecu s teškoćama u razvoju, osnivanje prilagođene ginekološke ambulante za žene u invalidskim kolicima te prilagodbu ostalih zdravstvenih i javnih institucija…
  • Projekti poštivanje različitosti djeluju na povećanju tolerancije, prvenstveno kod djece i mladih. Pokrenuti su projekti “Moj prijatelj u invalidskim kolicima” – projekt tolerancije za predškolski uzrast, “Tolerirajmo različitosti” – namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola te “Debatni klub” u kojem sudjeluju učenici srednjih škola posebnih odjeljenja i mladi s teškoćama u razvoju.
  • Projekti uspostavljanja komunikacije i boljeg prepoznavanja potreba ostvaruju se već punih deset godina kroz projekt “Otvorimo vrata udruge – Dobro došli!” te projekt “Obilježimo datume – Istaknimo potrebe – Prepoznajmo probleme”. Navedeni projekti odlično su medijski praćeni kroz TV i radio emisija te tiskovno praćenja aktivnosti udruga i njenih članova. Organiziraju se i neposredni susreti sa saborskim zastupnicima – kako bi osobe s invaliditetom ponudile prijedloge vezano uz moguću dopunu zakonske regulative na području brige i skrbi o osobama s invaliditetom.
  • Projekti kreativnog razvoja “Što se sve može postići?” obuhvaćaju grupu projekata “Kvalitetna organizacija slobodnog vremena djece s poteškoćama u razvoju”,”Likovna terapija osoba s invaliditetom”,”Festival stvaralaštva i dostignuća djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom”,”Ljeto na plaži” i “Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju”.

Rijeka – Zdravi grad 1998. – 2013. – petnaest godina rada Interesnih grupa građana