Tijekom protekle godine zabilježen je pad broja kaznenih djela zloporabe opojnih droga, kao i manji broj maloljetnih ovisnika, stoji u izvješću o zlouporabi opojnih droga u Rijeci za 2009. godinu. Dijelom je to rezultat provedbe mnogih programa, projekata i aktivnosti ustanova i udruga koje se bave prevencijom ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja mladeži, a koje svake godine financijski podupire i Grad Rijeka.

Kako je podnoseći izvješće istaknula savjetnica u Odjelu za socijalnu skrbi i zdravstvo Karla Mušković, podaci o broju liječenih osoba zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama u Hrvatskoj, pa i u Rijeci govore o relativno stabilnoj situaciji. Naime, tijekom 2009. ukupan se broj liječenih osoba nije značajnije mijenjao u odnosu na protekle dvije godine. Od ukupnog broja liječenih oko 77% je bilo liječeno zbog ovisnosti o opijatima, dok je 22% osoba bilo liječeno zbog ovisnosti o nekom drugom psihoaktivnom sredstvu, najčešće marihuani. Po broju osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga na 100.000 stanovnika Primorsko-goranska županija se nalazi na šestom mjestu, iako je županijska stopa nešto viša od hrvatskog prosjeka.

“Bez obzira na podatke o padu kaznenih djela iz domene “zlouporaba opojnih droga” i većem broju ovisnika koji se uključuju u proces liječenja, bitno je istaknuti da zlouporaba opojnih droga i dalje predstavlja vrlo ozbiljan problem. Pritisci da se taj problem rješava su očiti, ali ne uvijek i pravci njihovog djelovanja. Nužne su dobro organizirane, planirane i kontinuirane akcije u koje će biti uključeni svi subjekti koji se bave problematikom zlouporabe psihoaktivnih sredstava, a to su Nastavni zavod za javno zdravstvo, policija, Općinsko državno odvjetništvo, Centar za socijalnu skrb i druge institucije, kao i velik broj udruga”, kazala je Mušković.

24. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010Grad Rijeka prepoznao potrebu umrežavanja i još 2005. godine osnovao Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti, kao radno tijelo Poglavarstva. S obzirom na izmjene zakona, na današnjem kolegiju bivše povjerenstvo postalo je Koordinacijski odbor Grada Rijeke za borbu protiv ovisnosti, tijelo čiji je cilj daljnje razvijanje preventivnih i terapeutskih programa usmjerenih prema mladima s rizičnim ponašanjima. Na njegovom čelu bit će zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović, koji je istaknuo kako jedan od najvećih problema u borbi protiv zloporaba droga u Hrvatskoj predstavlja činjenica da mladi započinju s eksperimentiranjem s psihoaktivnim sredstvima u dobi od oko 16 godina. Prvo uzimanje heroina događa se u dobi od oko 20 godina, a prosječna dob prvog dolaska na liječenje heroinskih ovisnika je 26 godina, što znači da od eksperimentiranja do ulaska u sustav prolazi deset godina.

‘Riječki model’ borbe protiv zloporabe droge
“U Rijeci primjenjujemo ‘riječki model’ borbe protiv zloporabe droga, koji uključuje velik raspon programa, od primarne prevencije do programa saniranja štete. Po tome smo vodeći u Hrvatskoj, čemu u prilog ide i činjenica da je prvi program osmišljen još prije 34 godine. Sukladno zakonu, jedinice lokalne samouprave zadužene su za primarnu prevenciju, dok je jedno od središnjih mjesta borbe protiv ovisnosti škola. No, Vlada je u ovogodišnjem proračunu za 57% smanjila sredstva namijenjena programima za prevenciju nasilja i ovisnosti u školama,” kazao je Jovanović, istaknuvši kako Grad Rijeka kontinuirano podupire programe i projekte usmjerene na rješavanje problematike ovisnosti, s time da je u 2010. godini za 19 projekata planirano utrošiti 1,059 milijuna kuna, što je za 44 tisuće kuna više nego u 2009. godini. Također, Grad Rijeka je jedini Grad u Hrvatskoj je proveo evaluaciju školskih preventivnih programa, na temelju kojeg su izrađene preporuke za njihovo unapređivanje.

24. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010Iako se u Rijeci provode brojni programi usmjereni na rješavanje problema ovisnosti, gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je velik nedostatak što u Hrvatskoj ne postoji državna terapijska zajednica, odnosno nakon odustajanja od otvaranja terapijske zajednice na Pulcu, nije započeto osnivanje zajednice nigdje drugdje u Hrvatskoj, iako se radi o svjetski priznatom načinu odvikavanja od ovisnosti. Gradonačelnik je istaknuo kako Vladu valja upozoriti na neodrživost takve politike.

Kvalitetan rad Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke
Prema izvješću o provođenju mjera zaštite od požara za 2009. godinu, koje je podnio zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke Hinko Mance, na području Rijeke zabilježeno je 498 požara i te izvršen 396 tehničkih intervencija, što je nešto manje u odnosu na prijašnje godine. Više većih požara na građevinskim objektima uspješno je na vrijeme sanirano bez velikih materijalnih šteta.

“Javna vatrogasna postrojba odradila je još jednu uspješnu godinu, što zasigurno ne bi mogli bez pomoći našeg osnivača, Grada Rijeke, uz čiju podršku smo proteklih deset godina uspjeli nabavi kvalitetnu opremu, obnoviti objekte te osigurati edukaciju vatrogasaca, što je sve utjecalo na zadovoljavajuće stanje zaštite od požara i visok stupanj sigurnosti građana”, kazao je Mance, podsjetivši da na području grada, osim Javne vatrogasne postrojbe, djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva.

Izvješće o odnosu Grada Rijeke i Tržnice Rijeka
Gradonačelnik Obersnel je Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na ovotjednoj sjednici proslijedio Informaciju o odnosu Grada Rijeke i Tržnice Rijeka od 1992. godine do danas. Informaciji su priloženi i ugovori, koji su, kako je istaknuo Obersnel, već ranije bili dostupni Poglavarstvu, Gradskom vijeću i javnosti.

Pokroviteljstvo nad manifestacijama Homo si teć i Festival znanosti
Grad Rijeka bit će pokrovitelj 14. po redu manifestacije Homo si teć, u sklopu koje će osim utrke biti organizirano mnoštvo sportskih, zabavnih i humanitarnih aktivnosti. Homo si teć će se održati u nedjelju, 18. travnja, dok će idućeg dana započeti Festival znanosti, prije osam godina pokrenut s ciljem popularizacije znanosti i senzibilizacije društva na njezin značaj i dostignuća.