Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2024. godini.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva ostvaruju se financiraju se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Vladinom uredbom i odlukom utvrđen je minimalni financijski standard za Javnu vatrogasnu postrojbu u ukupnom iznosu od 2.275.388 eura, koji je za 108.352 eura veći od utvrđenih sredstava u razdoblju od 2020. do 2023. godine.

Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2024. godini usvojena je na 26. sjednici Gradskog vijeća te objavljena u Službenim novinama Grada Rijeke 5/24.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva raspoređuju se na način da je za rashode za zaposlene (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće) osigurano 2.017.428 eura, a za materijalne rashode (naknada za troškove prijevoza, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i drugo) Javne vatrogasne postrojbe 257.960 eura.

Osim sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu, za potrebe vatrogastva Grad Rijeka osigurao je u Proračunu za 2024. godinu 2.305.890 eura i to za financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda iznos od 1.681.690 eura, te za aktivnosti Gradske vatrogasne zajednice 624.200 eura.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na 53. gradonačelnikovom kolegiju dao je suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke za pokretanje javne nabave za nabavku šest vatrogasnih vozila. Planirana vrijednost nabave iznosi preko 2 milijuna eura, a budući da se radi o velikoj nabavci, bila je potrebna prethodna gradonačelnikova suglasnost. Sredstva za nabavku vatrogasnih vozila osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke.

.JVP središnja je vatrogasna postrojba za područje grada te za susjedne gradove Bakar, Kastav i Kraljevica te općine Čavle, Klana, Kostrena i Viškovo s kojima ima sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti. Radi boljeg pokrivanja područja djelovanja smještena je u dvije vatrogasne postaje: postaji Centar, u Krešimirovoj ulici 38 i postaji Vežica, u Radničkoj ulici 31.