Nakon provedenih pregovora, u Salonu Grada Rijeke danas su potpisani kolektivni ugovori kojim se povećavaju materijalna prava zaposlenika u gradskim vrtićkim ustanovama Rijeka, Sušak i More te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.

Ugovore koji se tiču prava zaposlenika dječjih vrtića potpisali su gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske Božica Žilić te Vedran Sabljak, voditelj riječkog ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije. Potpisivanju ugovora nazočile su zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan te privremena pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Vlasta Linić.

Potpisom kolektivnog ugovora, ukupna bruto plaća zaposlenicima u gradskim vrtićkim ustanovama Rijeka, Sušak i More povećana je u rasponu od 6 do 28 %, što u prosjeku iznosi 15,26 %.

Potpis kolektivnog ugovora za gradske vrtiće

Potpisan kolektivni ugovor s predstavnicima sindikata u gradskim dječjim vrtićima

Uvažavajući odredbe potpisanog kolektivnog ugovora, za plaće zaposlenika u gradskim vrtićima u proračunu za 2023. godinu planira se osiguravanje 12.744,978 eura, što predstavlja uvećanje od 4.805,925 eura u odnosu na dosadašnji plan.

U dječjim vrtićima Grada Rijeke, zaključno sa svibnjem, zaposleno je ukupno 603 radnika, od čega 405 radnika u Dječjem vrtiću Rijeka, 97 radnika u Dječjem vrtiću More te 101 radnik u Dječjem vrtiću Sušak. Od ukupnog broja zaposlenika, 388 su odgojitelji, s time da 69 odgojitelja ima visoku stručnu spremu, 294 višu stručnu spremu, 19 srednju stručnu spremu, dok u posebnim skupinama radi i šest odgojitelja rehabilitatora. Na razini sve tri ustanove zaposleno je 12 stručnih suradnika.

Plaće su povećane za prosječno 26% za odgajatelje sa višom stručnom spremom te za odgajatelje koji imaju visoku stručnu spremu, i to kumulativno na već ostvarenih 10 % povećanja plaća do kraja 2022. godine.

Ovim povećanjem plaće zaposlenih u dječjim vrtićima kojima je Grad Rijeka osnivač izjednačena su s plaćama zaposlenika u osnovnim školama.

Potpis kolektivnog ugovora za gradske vrtiće

Potpisivanje kolektivnog ugovora za povećanje plaća riječkih vatrogasaca

Ugovore koji se tiču prava zaposlenika u Javnoj vatrogasnoj postaji Grada Rijeke potpisali su gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, predsjednik Sindikata vatrogasaca Rijeke Frane Žudić i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke Hinko Mance. Potpisivanju ugovora nazočili su zamjenici gradonačelnika Sandra Krpan i Goran Palčevski.

Potpisom kolektivnog ugovora, ukupna bruto plaća vatrogascima je porasla u prosjeku za oko 30 %, odnosno povećanje ovisni o skupini kojoj pripada neki od 134 zaposlena u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

Za plaće vatrogasaca, dakle bez uračunatih materijalnih prava, iz proračuna za 2022. godinu izdvojeno je 2.944.300 eura, dok je u proračunu za 2023. godinu planirano izdvajanje 3.786.723 eura, što znači da se u 2023. godini planira za plaće vatrogasaca izdvojiti 842.423 eura više nego u prethodnoj godini. Pribroji li se upravo potpisano povećanje sa povećanjem iz prošle godine, a temeljem kolektivnog ugovora sklopljenog u ožujku 2022. godine, govorimo o gotovo milijun eura dodatno osiguranih za plaće vatrogasaca u gradskom proračunu u dvije godine.

Plaće vatrogasaca sada su u cijelosti usklađene sa Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova te s materijalnim pravima za državne službenike i namještenike, koji je na snagu stupio u svibnju ove godine. Na temelju Pravilnika, Vatrogasno vijeće donijelo je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.