26. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se u četvrtak 28. ožujka 2024. godine u 9,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Izbori i imenovanja

 2. Točka 2.

 3. Točka 3.

 4. Točka 4.

 5. Točka 5.

 6. Točka 6.

  Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018. - 2022. godine - Izvješće nije prihvaćeno

 7. Točka 7.

 8. Točka 8.

 9. Točka 9.

 10. Točka 10.

  Izvješće o radu komunalnog društva Čistoća d. o. o. za za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom za 2023. godinu, kao davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke - Izvješće nije prihvaćeno