Rad Interesne grupe građana za održivi razvoj zasniva se na Agendi 21, koja je donesena na Svjetskoj konferenciji o zaštiti životne sredine i razvoju Ujedinjenih naroda održanoj 1992. godine u Rio de Janeiru. Agenda 21 globalni akcijski program održivog razvoja u kojem su predviđene aktivnosti na svim razinama i to tako da sve razine ovise jedna o drugoj – od “globalne Agende 21” do mnogobrojnih projekata diljem svijeta u sklopu “lokalne Agende 21”.

Navedeni dokument prihvatile su gotovo sve zemlje svijeta, među kojima i Hrvatska. Agenda 21 sadrži oko 2500 smjernica, načela i zahtjeva koje treba provesti u život da bi se postigla globalna održivost, u čemu veliku ulogu imaju upravo lokalne zajednice.

Rijeka – Zdravi grad 1998. – 2013. – petnaest godina rada Interesnih grupa građana