Utorak, 28. rujan 2010.

U riječkim vrtićima upisano 3156 djece

Prema informacijama o upisu djece u vrtiće i osnovne škole, u riječkim vrtićima upisano je 3156 djece, dok je u osnovne škole upisano 218 učenika manje nego lani. Unatoč slabijem punjenju proračuna, Grad Rijeka i ove će godine izdvojiti preko 12 milijuna kuna za subvencije roditeljima nižeg imovinskog statusa, kao pomoć u lakšem odgoju i obrazovanju njihovih predškolaca, učenika i studenata, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Više informacija

Četvrtak, 23. rujan 2010.

Aktualni sat 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Osvrnuvši se na čin rezanja zastave na izložbi “Život u nastajanju” održanoj u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i na izjavu gradonačelnika Vojka Obersnela na tu temu, vijećnik Dinko Beaković (PGS) upitao je gradonačelnika da li i oni koji misle drugačije od njega i ne slažu s tim dijelom umjetničkog performansa imaju pravo…

Više informacija

Utorak, 21. rujan 2010.

Izrađena procjena ugroženosti od katastrofa i velikih nesreća

Rijeka je prvi veliki grad u Hrvatskoj koji je izradio procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, rečeno je na Kolegiju gradonačelnika. Nacrt procjene proslijeđen je Gradskom vijeću, no i prije konačnog usvajanja Stožer za zaštitu i spašavanje počeo je s organiziranjem postrojbi koje bi djelovale u slučaju potresa, najveće katastrofe koja može pogoditi Rijeku

Više informacija

Utorak, 7. rujan 2010.

Izvješće Državnog ureda za reviziju o poslovanju Grada Rijeke

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel održao je prvi kolegij nakon godišnjih odmora na kojem je uz ostalo bilo riječi o očitovanju na Izvješće Državnog ureda za reviziju-Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Grada Rijeke za 2009. godinu te polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Više informacija