Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel održao je prvi kolegij nakon godišnjih odmora na kojem je uz ostalo bilo riječi o očitovanju na Izvješće Državnog ureda za reviziju-Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Grada Rijeke za 2009. godinu te polugodišnjem izvješću o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu.

Zakone treba uskladiti sa stvarnim potrebama

Očitovanje na Izvješće Državnog ureda za reviziju-Područnog ureda Rijeka o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja Grada Rijeke za 2009. godinu predstavila je Mira Petanjek, Voditeljica Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke naglasivši da je riječ o „uvjetnom“ mišljenju kakvo Grad Rijeka kao i većina jedinica lokalne samouprave dobiva zadnjih godina. Revizijom su obuhvaćeni djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, financijski izvještaji, izvršenja naloga i preporuka revizije za 2008. godinu, sustav unutarnjih financijskih kontrola, računovodstveno poslovanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci, te postupci javne nabave.
Primjedbe Revizije odnose se primjerice na neevidentiranje kapitalnih projekata u poslovnim knjigama Grada. Riječ je o projektima započetim u 2009. godini, koji su nastavljeni početkom 2010., poput izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči, dogradnje Podcentra predškolskog odgoja Drenova, te sanacije Podcentara predškolskog odgoja Potok i Galeb, koji će se po završetku ukupnih ulaganja evidentirati u poslovnim knjigama Grada i to u iznosu koji će biti poznat tek po izvršenju svih radova.
Primjedbe revizije odnose se na manje prikazane rashode u visini 4 mil. kuna, koji su kako stoji u očitovanju Grada Rijeke, podmireni početkom 2010.g. Revizija se iznova dotakla i javne nabave, ponajprije vezane uz uređenje javne rasvjete, za koju tvrdi da je provedena bez propisanih postupaka javne nabave, premda je riječ, kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, o djelatnosti koja je regulirana drugim zakonom koji dopušta da jedinice lokalne samouprave osnuju tvrtku kojoj će prepustiti poslove javne rasvjete, što je Rijeka i učinila.

Nadalje u nalazu se navodi i preveliki iznos nenaplaćenih potraživanja koji iznosi 197 mil. kuna te da bi Grad trebao pokrenuti prisilne mjere radi naplate svojih potraživanja. Petanjek je pojasnila da Grad Rijeka poduzima sve postupke i mjere za naplatu potraživanja, dok je gradonačelnik Obersnel komentirajući nalaze revizije naglasio da ne želi koristiti prisilne mjere za naplatu duga, poput komunalne naknade i spomeničke rente tvrtkama koje se bore za opstanak i očuvanje radnih mjesta, poput „3. maja“ . S dužnicima proračuna dogovaramo najbolje načine otplate dugovanja kako ne bismo nepotrebno opteretili njihovu ionako tešku situaciju, naglasio je Obersnel.

35. gradonačelnikov kolegij rujan 2010.

Obersnel je kazao da nalaz nije „ništa novo“ te da bi takav nalaz bio problem kada bi se radilo samo o Gradu Rijeci. Ovakvo mišljenje dobilo je više od 85% jedinica lokalne samouprave i uprave, a radi se manje-više o istim stvarima. Riječ je o nebrizi zakonodavca da se pozabavi ovim izvješćima i pokrene izmjene zakona, budući da najveći dio nalaza nije rezultat namjernog nepoštivanja zakona i mešetarenja proračunom ili skrivanja podataka, nego je posljedica neusklađenosti zakona i stvarnog stanja u svakodnevnom poslovanju. Ovakva izvješća Revizije bi trebala Vladi i Saboru ukazati na nužnost izmjena zakona, posebice što se tiče komunalne naknade i javne nabave, zaključio je Obersnel te Izvješće i Očitovanje uputio na Gradsko vijeće.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu

Govoreći o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2010. godinu, pročelnik Tripo Grahovac je naglasio da je proračun bio planiran sukladno Smjernicama Vlade koja nije predvidjela ovako dramatičnu gospodarsku situaciju, pad zaposlenosti i investicija. Radikalni pad poreznih prihoda kao i pad prihoda od prodaje nekretnina najbolji su pokazatelj takva stanja. Budući da je Grad Rijeka rebalansom usvojenim na proljeće pokrio gubitke iz prošle godine te smanjio rashode za 58,6 milijuna kuna, polugodišnje izvješće koje pokazuje ostvarenje prihoda u iznosu 41% i rashoda u iznosu 43%, kao i daljnji trend pada poreznih prihoda od u sadašnjim je gospodarskim okolnostima samo pokazatelj trenda, dok će se stvarno stanje vidjeti koncem godine kada se zbroje svi prihodi i rashodi.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da će realiziacija proračuna do kraja godine ovisiti o stabilnosti gospodarskog i financijskog sustava Hrvatske. Interes za kupnju nekretnina i investiranje je slab, a teret krize prebačen na jedinice lokalne samouprave, dok se Vlada, uz smiješak ministra financija, zadužuje prema potrebi.

“Manjak prihoda u proračunu nije posljedica politike koju vodi Grad već je rezultat politike ove Vlade, čijom se lošom politikom jedinice lokalne samouprave do kraja godine ostvariti gubitak prihoda od 10 milijardi kuna, što je prevelik teret”, komentirao je zamjenik gradonačelnika željko Jovanović.
35. gradonačelnikov kolegij rujan 2010.Gradonačelnik je prihvatio i prijedlog zaključka o aktivnostima na Projektu “Kreativno-edukativna škola (K.E.Š.) za mlade poduzetnike” koji je ocijenjen izuzetno kvalitetnim i čija će se provedba nastaviti.

Na kolegiju je dana suglasnost i za zaduženje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za dugoročni financijski kredit za otkup muzejske građe u iznosu od 2.760.000,00 kn kod Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka. Tim će se iznosom sukladno odluci Povjerenstvo za otkup muzejske građe Muzeja moderne i suvremene kupiti rad autora Mirka Zrinšćaka, dio likovne ostavštine Slavka Grčka, radovi Mirka Ilića s retrospektivne izložbe održane u Rijeci 2008.godine, te radovi Ines Matijević Cakić, Marka Košnika i Dalibora Martinisa.