Prema informacijama o upisu djece u vrtiće i osnovne škole, u riječkim vrtićima upisano je 3156 djece, dok je u osnovne škole upisano 218 učenika manje nego lani. Unatoč slabijem punjenju proračuna, Grad Rijeka i ove će godine izdvojiti preko 12 milijuna kuna za subvencije roditeljima nižeg imovinskog statusa, kao pomoć u lakšem odgoju i obrazovanju njihovih predškolaca, učenika i studenata, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov kazala je kako je u Dječji vrtić Rijeka upisano 3156 djece, a 490 u dječje vrtiće drugih osnivača. Većina djece polazi cjelodnevni program u trajanju od 10,5 sati, a zbog malog interesa roditelja smjenski rad od 6 do 22 sata organiziran je u samo dvije skupine. S druge strane, zbog velikog interesa roditelja, osnovane su još 4 jaslične skupine, a najveći interes vlada za program obogaćen sportskim sadržajima, pa su tako u novouređenom vrtiću na Drenovi, osim što su udvostručeni kapaciteti vrtića, osnovane i dvije nove sportske skupine. Ove pedagoške godine upisano je 96 djece s teškoćama u razvoju, što je za 20% više u odnosu na prošlu godinu te je sukladno tome Grad osigurao sredstva za stvaranje uvjeta glede prostora i kadra, za inkluziju djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine..

Jedna trećina djece besplatno polazi vrtić
Unatoč nastojanjima Grada Rijeke da predškolskim odgojem obuhvati što veći broj djece, ove godine je na listi čekanja je 171 dijete, od čega 129 jasličnog, a 52 vrtićkog uzrasta. S obzirom na to da je, kako je istaknuo gradonačelnik Vojko Obersnel, trenutno u izgradnji dječji vrtić na Srdočima kapaciteta 180 djece, njegovom izgradnjom, barem po ovogodišnjim podacima, ne bi više bilo neupisane djece.
“No, vjerojatno će u budućnosti rasti i interes roditelja za smještaj djece u vrtiće, stoga ni Grad Rijeka neće stati s ulaganjima u nove objekte, u prvom redu na Pehlinu i Rastočinama. Posljednjih nekoliko godina u svim hrvatskim gradovima bilježi se povećani interes za smještaj djece u vrtiće, što nažalost nije rezultat povećanog nataliteta, već načina života – roditelji se nakon porodiljnog brže vraćaju na posao, a baka-servisi sve slabije funkcioniraju. Vjerujem da je povećani interes i rezultat razumijevanja većine jedinica lokalne samouprave, koje i dalje cijene vrtića drže na razini koja je prihvatljivija od drugih načina čuvanja,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodajući kako Grad Rijeka godinama nije mijenjao visinu udjela s kojim roditelji sudjeluju u cijeni vrtića.

Budući da je i ove pedagoške godine iskazana veća potreba roditelja za upisom djece te zbog nastojanja da se poveća obuhvat djece predškolskim odgojem i naobrazbom, nastavit će se sa sufinanciranjem programa predškolskog odgoja u osam dječjih vrtića drugih osnivača. Redoviti program u tim vrtićima sufinancirat će se za svako dijete s prebivalištem na području grada Rijeke s mjesečnim iznosom po djetetu od 900,39 kn, za cjelodnevni program ili 630,31 kn za poludnevni program, za što će se ove pedagoške godine iz proračuna izdvojiti gotovo 5,3 milijuna kuna.

37. gradonačelnikov kolegij rujan 2010“Prije nekoliko godina uveli smo način obračuna prema kojem svatko plaća sukladno svojim mogućnostima, što se pokazalo opravdanim, kad već ne možemo osigurati da svi roditelji plaćaju isti iznos, što bi trebao biti cilj cjelokupnog društva, jer vrtići nisu samo čuvališta, već odgojne ustanove,” kazao je Obersnel, napomenuvši kako od 3156 djece upisane u Dječji vrtić Rijeka, jedna trećina zbog socijalnog statusa obitelji ili posebnih potreba ostvaruje besplatan boravak.

Ujedno je izrazio nezadovoljstvo nerazumijevanjem nadležnog ministarstva koje zbog nejasnih administrativnih razloga ne dopušta provođenje projekta dadilja u Rijeci.

Veći interes za cjelodnevnu nastavu i produženi boravak
Što se tiče broja osnovnoškolaca, u 23 osnovne škole čiji je osnivač Grad Rijeka te u Centar za obrazovanje i odgoj upisano je 8879 učenika u 475 odjela, što je 218 učenika i 3 odjela manje nego lani, a čak 3220 učenika i 60 odjela manje nego prije deset godina. Ujedno, dvije škole pripremljene su za otvaranje dvaju razrednih odjela za djecu s poteškoćama u razvoju.

Temeljem velikog interesa za program cjelodnevne nastave i produženog boravka oformljene su dvije nove skupine i zaposlene dvije nove učiteljice. Tako sada programe cjelodnevne nastave i produženog boravka pohađa čak 2114 učenika u 87 skupina. Interes za te programe je velik, iako od ove školske godine, zbog teške gospodarske situacije koja je utjecala na punjenje proračuna, roditelji učenika od 2. do 4. razreda moraju snositi dio troškova odvijanja programa.

Nastavit će se i s podupiranjem postojećih programa iznad državnog pedagoškog standarda, a pokrenut će se i dva nova: preventivni program “Zajedno više možemo” i Program socio-emocionalnog učenja za osnovne škole i vrtiće (PATHS – Rastem).

Kako bi roditeljima pomogli u lakšem spremanju za pedagošku i školsku godinu, Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb proteklih je mjesec dana izdao 5038 rješenja za različite oblike pomoći za djecu i učenike osnovnih i srednjih škola, kojima je obuhvaćeno jednako toliko djece i učenika, i to 1033 rješenja za troškove javnog gradskog prijevoza za učenika osnovnih i srednjih škola, 832 rješenja za subvenciju troškova smještaja u dječji vrtić i jaslice, za subvenciju za troškove marende izdano je 2077 rješenja, subvenciju produženog boravka u osnovnim školama 734 rješenja, dok je podijeljeno 1096 poklon-bonova za nabavku udžbenika. U proračunu je za subvencije osigurano preko 12 milijuna kuna, a s obzirom na to da će tijekom godine sigurno stići još zahtjeva građana, taj će iznos i narasti.

Izražavajući zadovoljstvo što je Grad Rijeka, bez obzira na financijsku situaciju, uspio sačuvati visoku razinu socijalne osjetljivosti, gradonačelnik Obersnel je komentirao najavljenu reformu sustava socijalne skrbi, istaknuvši kako bi, uz prepuštanje poslova socijalne skrbi lokalnim zajednicama, od čega Grada Rijeka ni do sada nije bježao, država trebala osigurati i dodatna sredstva. Naime, socijalna se skrb u gradovima i općinama financira iz općih poreznih prihoda.

Gradonačelnik je ujedno od Odjela za odgoj i školstvo te Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb zatražio da ga svaki mjesec izvještavaju o pomacima na listi čekanja za upise u vrtić, odnosno novim korisnicima socijalnih pomoći.

Prihvaćeno je pokroviteljstvo Grada Rijeke nad Dječjim tjednom, koji će se održati od 4. do 14. listopada te nad obilježavanjem 5. listopada, Svjetskog dana učitelja. I ove godine gradska uprava će ugostiti Dan akcije, ovog puta s temom “Osmislimo novi proizvod/uslugu u turističkoj ponudi grada Rijeke”.

Donesena je odluka o prodaji atraktivnog zemljišta namijenjenog višestambenoj izgradnji u Sveučilišnoj aveniji te odluka o ponavljanju natječaja za prodaju niza nekretnina za koje je izostao interes ponuđača. Pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević istaknula je da, ako se ni na sljedećem natječaju ne proda bivši objekt Meduze u Vukovarskoj ulici, Odjel osigurati dokumentaciju za rekonstrukciju objekta