Petak, 14. kolovoz 2015.

Sanirana oštećenja na Trsatskim stubama

Kao priprema za predstojeći blagdan Velike Gospe, na Trsatskim stubama izvršeni su interventni zahvati na sanaciji oštećenja na podestima koja su predstavljala potencijalnu opasnost za pješake, te na zidovima uz stubište na kojima je uočeno otpadanje dotrajale žbuke.

Više informacija