Kao priprema za predstojeći blagdan Velike Gospe, na Trsatskim stubama izvršeni su interventni zahvati na sanaciji oštećenja na podestima koja su predstavljala potencijalnu opasnost za pješake, te na zidovima uz stubište na kojima je uočeno otpadanje dotrajale žbuke.

Radove na mjestimičnoj sanaciji podesta i zidova na Trsatskim stubama izvodila je tvrtka Sandi d.o.o. iz Rijeke, s kojom je sklopljen ugovor za realizaciju radova na održavanju javnih stubišta Grada Rijeke za 2015 godinu.

Za sanaciju je do sada utrošeno 2.756,25 kuna. Radovi su trajali mjesec dana, a završeni su 12. kolovoza, ususret blagdanu Velike Gospe.