Utorak, 19. studeni 2013.

Grad Rijeka uveo rubriku “savjetovanje sa zainteresiranom javnošću”

Izvješće o šteti većoj od 5 milijuna kuna koje je u Rijeci 11. studenoga prouzročilo olujno nevrijeme bilo je središnja tema redovitog kolegija riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojem je između ostalo prihvaćena i rang lista stipendista Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2013/14. godini, kao i odluka o pomoći stradalima u tajfunu Haiyan na Filipinima za što je Grad Rijeka izdvojio 50.000 kuna.

Više informacija

Nedjelja, 10. studeni 2013.

Održani sastanci radnih timova za provedbu Strategije razvoj Grada Rijeke 2014-2020.

Tijekom listopada 2013. održana su tri radna sastanka timova za provedbu Strategije razvoja Rijeke koja je donesena na Gradskom vijeću u rujnu ove godine. Navedeni sastanci radnih timova obuhvatili su razmjenu informacija o projektima koji su grupirani u tri strateška cilja Strategije razvoja: Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnoga pravca; Na temeljima društva znanja i…

Više informacija

Četvrtak, 7. studeni 2013.

Aktualni sat 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Bojan Kurelić (AM) je postavio pitanje o gradnji stadiona na Kantridi. Rekao je da je gradonačelnik na prošloj sjednici GV izjavio da ne zna ništa o gradnji novog stadiona na Kantridi, a dva dana kasnije se u novinama pojavila medijska prezentacija novog stadiona, pa ga je zamolio da kaže zbog čega nema njegovog odgovora niti…

Više informacija

Četvrtak, 7. studeni 2013.

Usvojen rebalans proračuna Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog gradonačelnika Vojka Obersnela, usvojilo je prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. Time je Proračun za 2013. godinu smanjen za 32,92 milijuna kuna odnosno za 3,9% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 801,68 milijuna kuna.

Više informacija