O štetama koje je tijekom jučerašnjeg dana u Rijeci i na Kvarneru prouzročila orkanska bura govorilo se i na redovitom kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela. Osim što je uslijed ovog nevremena puno građana ozlijeđeno, orkanska bura prouzročila je ogromnu materijalnu štetu. Između ostalog, prihvaćeno je i izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke, kao i sufinanciranje projekta Turističke zajednice “Rijeka Conect-riječka proširena stvarnost”.

Orkanska bura prouzročila ogromnu materijalnu štetu
Počupano je više od 500 stabala, a vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Rijeka i dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su im priskočila u pomoć imali su 235 intervencija uzrokovanih jakim vjetrom te pet na gašenju požara. Razmjeri materijalne štete još uvijek se utvrđuju, a idućih dana, kazao je na redovitom kolegiju riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, zajedno sa županom Zlatkom Komadinom odlučit će hoće li se za područje cijele županije moći proglasiti stanje elementarne nepogode. Sva porušena stabla bit će iskorištena za ogrjev, a u dogovoru sa Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, bit će podijeljena korisnicima socijalnog programa, o čemu će svi biti naknadno obaviješteni.

Orkanska bura prouzročila je ogromnu materijalnu štetu. Razmjeri materijalne štete još uvijek se utvrđuju,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke u prvih devet mjeseci 2013. godine
Prihvaćajući Izvješće načelnice Policijske uprave primorsko-goranske Senke Šubat o sigurnosnom stanju na području grada Rijeke u prvih devet ovogodišnjih mjeseci, gradonačelnik Obersnel ocijenio je kako je ono stabilno i zadovoljavajuće. Indikativno je kako je došlo do povećanja broja kaznenih djela protiv imovine i gospodarskog kriminaliteta. Razlog tomu gradonačelnik jednim dijelom vidi u općoj gospodarskoj situaciji koja je rezultirala povećanjem broja krađa, a s druge strane, očito je kako policija i druga nadležna tijela poput Državnog odvjetništva, u posljednje vrijeme više pažnje posvećuju rješavanju kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta, kao što su davanje i primanje mita, udruživanje radi počinjenja kaznenih djela, zlouporaba položaja i ovlasti i sl.

Obersnel je kazao kako je policija intenzivno ušla u jednu sivu zonu koja prije nije u ovolikoj mjeri bila predmetom njenog interesa. Što se pak tiče broja počinjenih prekršaja, oni su na uobičajenoj razini, pa tako i nepropisno parkirana vozila, a taj problem dijelom rješava i Prometno redarstvo. “Zabrinjavajući je veliki porast broja vozača koji kroz grad voze nepropisnom brzinom i pod utjecajem alkohola. Zato potičemo intenziviranje svih mjera usmjerenih ka suzbijanju takvog ponašanja. Jednako tako evidentan je i problem sve većeg broja onih koji ponavljaju prekršaje, tzv. recidivista, u čemu je potrebna pomoć i drugih državnih tijela, kako bi se takvi primjereno kaznili i onemogućili u ponavljanju prekršaja”, kazao je gradonačelnik dodavši da u tom dijelu policija može samo konstatirati činjenice, dok društvo treba pronaći adekvatne odgovore kako se zaštititi od takvih ljudi. Bolje je na vrijeme sankcionirati takve počinitelje prekršaja, dodao je Obersnel, nego da završe sa tragičnim posljedicama.

10. kolegij studeni 2013.

Ističući dobru suradnju sa policijom u svim segmentima, pa tako i u preventivnim aktivnostima, gradonačelnik je naglasio kako su intenzivirane i aktivnosti Vijeća za prevenciju. Najavljeno je kako će se za iduću godinu osigurati sredstva za nabavu sigurnosnih kamera koje će biti postavljene na kritičnim lokacijama, radi sprječavanja ponavljanja kaznenih djela i prekršaja. U tom dijelu bit će izmijenjena i gradska Odluka o komunalnom redu kojom će se regulirati konzumiranje alkohola na javnim površinama, kako bi se osigurali bolji sigurnosni uvjeti.

Između ostalog, gradonačelnik je naglasio kako od odvjetništva i sudstva očekuje efikasnost u rješavanju najtežih kaznenih djela, ali jednako tako i onih koja su im “manje zanimljiva”, a ugrožavaju sigurnosno stanje.

Prijedlog operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima 2013/2014. godine
Na kolegiju je prihvaćen Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima 2013./2014. godine, o čemu je izvijestila pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević.
Radi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega s nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, uprave te trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja, donijeli su operativne programe i izvršili pripreme za rad i pružanje usluga u zimskim uvjetima. To su Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. Zagreb za održavanje dijela autoceste u koncesiji društva, Hrvatske ceste za održavanje državnih cesta, Rijeka promet d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta, KD Čistoća za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka i KD Autotrolej za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza. Svi operativni planovi međusobno su usklađeni.

10. kolegij studeni 2013.

Miličević je iznijela podatke da Grad Rijeka ima 383 kilometra prometnica, od kojih 38 državnih i 354 nerazvrsRijeka Conectanih. Od 1. siječnja prošle godine Grad Rijeka preuzeo je brigu i o 68 kilometara županijskih cesta. Održavanje prohodnosti cesta na području Grada Rijeke, u razdoblju od 15. studenog ove do 15. ožujka 2014. godine, Hrvatske ceste (za državne), i Rijeka promet (za nerazvrstane), izvodit će putem tvrtke Ceste-Rijeka d.o.o., Kukuljanovo. S tom tvrtkom sklopit će se ugovor na iznos od 3.739.815,00 kuna sa PDV-om.

Pročelnica Miličević govorila je i o tri stupnja pripravnosti. Prvi se odnosi na razdoblje od 15. studenog ove do 15. ožujka 2014. godine, drugi stupanj je kada se očekuju niže temperature i manje padaline, pa se uključuje sva mehanizacija, a treći stupanj pripravnosti podrazumijeva poledicu, niske temperature i padaline kada se angažiraju svi ljudski resursi i mehanizacija. Ove godine tvrtka Ceste-Rijeka d.o.o. , Kukuljanovo povećala je broj djelatnika i opreme. Miličević je posebno naglasila kako se prohodnim prometnicama smatraju i one na kojima ima 3-5 centimetara snijega i kojima se vozi sa zimskom opremom, a ne prometnice koje su, po mišljenju dijela građana, očišćene sve do crnog asfalta. Između ostalog, upozorila je i na obvezu čišćenja nogostupa ispred stambenih i poslovnih objekata, što je u nadležnosti Komunalnog redarstva. Kazne za neočišćene nogostupe za pravne osobe iznose 2.000 kuna, za obrtnike 1.000 kuna, a za fizičke osobe 500 kuna.

Osnovan je i Stožer zimske službe Grada Rijeke kojeg čini 14 članova, predstavnika Hrvatskih cesta d.o.o., TD Rijeka promet, MUP-a, Autoceste Rijeka – Zagreb d.d., Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, KD Čistoća, KD Autotrolej, Grada Rijeke, rukovoditelj zimske službe Operativnog centra Kukuljanovo i Cesta Rijeka d.o.o.

Sufinanciranje projekta Turističke zajednice grada Rijeke “-riječka proširena stvarnost”
Grad Rijeka sufinancirat će projekt  “Rijeka- Conect – riječka proširena stvarnost” Turističke zajednice grada Rijeke s 20.000 kuna, o čemu je izvijestio v.d. pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić.  Cilj Projekta je otvaranje suvremenog komunikacijsko – informacijskog kanala namijenjenog objavi informacija iz područja turizma, što će korisnicima mobilne aplikacije omogućiti da se na moderan način upoznaju s turističkim lokacijama na području grada Rijeke te redovito informiraju o zbivanjima u Gradu.  Turistička zajednica grada Rijeke prijavila se na javni poziv Ministarstva turizma pod nazivom “Inovativni turizam” te joj je odobreno sufinanciranje projekta bespovratnim sredstvima iz programa poticaja inovacija u turizmu u iznosu od 30.000 kuna.

10. kolegij studeni 2013.

Informacija o aktivnostima Odjela gradske uprave za komunalni sustav u primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u razdoblju kolovoz 2012. – studeni 2013. godine
Pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević izvijestila je o aktivnostima u primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za razdoblje od kolovoza prošle do studenoga ove godine. “Za 949 rješenja koja se odnose na nezakonito izgrađene građevine naknada iznosi 3,177 milijuna kuna, a od toga su građani već uplatili 2,263 milijuna kuna. Temeljem tih uplata izdane su 832 potvrde. Od ukupnog broja rješenja, obročno plaćanje naknade zatražilo je samo šest osoba, a šest ih je podnijelo žalbe na donesena rješenja. Polovica uplaćenih sredstava pripada Gradu Rijeci, a polovica državi”, kazala je pročelnica Miličević dodavši kako se procjenjuje da će u ukupnim postupcima legalizacije biti izdano oko 5.000 rješenja o komunalnom doprinosu. Gradonačelnik Obersnel rekao je da se postupak legalizacije u Rijeci odvija predviđenom dinamikom, a završetak se očekuje do kraja 2016. godine.

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera u suradnji s Udrugom SMART Rijeka
Grad Rijeka sa 6.450 kuna bit će pokrovitelj Obilježavanja 5. prosinca – Međunarodnog dana volontera, čiji je organizator Udruga SMART, izvijestila je pročelnica Ureda Grada Verena Lelas Turak. Grad Rijeka i ove godine u suradnji s Udrugom za razvoj civilnoga društva SMART i Volonterskim centrom SMART te Primorsko-goranskom županijom organizira “Obilježavanje Međunarodnog dana volontera – 5. prosinca 2013. godine”. Kao i prethodne godine, Udruga SMART i Volonterski centar objavit će poziv za volontere godine – tri volontera godine za područje grada Rijeke i tri volontera godine za područje PGŽ.