Kako bi osigurali siguran i neometan prolaz pješacima u vrijeme snježnih oborina, vlasnici i korisnici stambenih i poslovnih objekata dužni su očistiti led i snijeg s dijela nogostupa i drugih pristupnih putova koji se nalaze ispred njihovih objekata.

Obveza je to koja se odnosi na sve vlasnike stambenih i poslovnih objekata, upravitelje zgrada, odgovorne osobe u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama u kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi te sportskim objektima, a temeljem članka 69. Odluke o komunalnom redu i Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno prometnih površina u zimskim uvjetima kojeg donosi gradonačelnik.

Sol za posipanje možete nabaviti putem tvrtki:

  • MA.CO.T. d.o.o. – proizvodnja i preradi soli, Industrijska zona Kukuljanovo bb, Škrljevo, e-mail macot@macot.hr, fax: 051 252 030, telefon: 051 252 020,
  • PAG 91 d.o.o., Vela ulica 14, Pag, e-mail: pag91@pag91.hr, fax: 023 611 350, telefon: 023 612 200.